Veštica Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Úvod do astrológie

Astrológia je starobylé umenie, ktoré si pripisuje schopnosti predpovedať budúce udalosti, ľudský osud a povahu človeka na základe vplyvu Slnka, Mesiaca a planét. Z Babylonu sa toto pohanské uctievanie hviezd rozšírilo medzi Egypťanmi, Indiánmi, Číňanmi, a v období úpadku Rímskeho impéria aj v Ríme. V stredoveku sa Európa ocitla priam v zajatí astrológie.

Úvod do astrológie

Astrológia vyhľadáva, porovnáva a vysvetľuje súvzťažnosti medzi dejmi tohto fyzického sveta a javmi hviezdneho neba. Tieto javy sú podmienené pohybmi, polohami a vplyvmi planét, stálic a celých súhvezdí. Astrológia je ako veda prevažne empirická, nevyžaduje žiadne zvláštne schopnosti svojich žiakov a po stránke teoretickej je v základe všetkým prístupná a naučiteľná.

Slovo astrológia pochádza z gréčtiny a je zložené zo slov:

 • astral - hviezda
 • logos - slovo, rozprávanie

V okamihu, keď sme sa narodili, bolo na oblohe Slnko, Mesiac a osem planét v určitom presnom postavení. Nachádzali sa v rovnakej časti oblohy ako niektorá z 12 konštelácií hviezd, ktoré tvoria Zvieratník. Sila a slabosť vašej osobnosti a niektoré hlavné udalosti vášho života boli predurčené týmto astronomickým postavením. Je potrebné vedieť miesto a miestny čas vášho narodenia.

Výberová astrológia je tá, kde sa vopred vyberá šťastný dátum pre slávnostné príležitosti, rozšírené je hlavne v Číne, či ďalekom východe, kde sa vopred vyberal vhodný deň na svadbu.

Všeobecné pojmy

 • Horoskop
  Slovo pochádza z gréčtiny a znamená hodinový pohľad. Nazývajú ho aj Radix, čiže koreň, nativita alebo postavenie planét v deň narodenia, či kozmogram.
 • Čas
  Rozlišuje sa:
  • miestny čas (chvíľa narodenia v určitom mieste)
  • hviezdny čas, ktorý sa pridáva k miestnemu času a vypočítaváva sa z údajov zachytených v tabuľkách zvaných Efemeridy.
 • Schéma horoskopu
  Na zobrazenie postavenia hviezd slúži schéma horoskopu, pozostávajúca z dvoch koncentrických kruhov. Vnútorný kruh je tak, ako ciferník, rozdelený na dvanásť častí - takzvané ASTROLOGICKÉ DOMY. Vonkajší kruh takisto pozostáva z 12 úsekov, ktoré zodpovedajú 12 častiam roka - je to 12 znamení zvieratníka. Ascendent je stupeň zvieratníka, ktorý sa vo chvíli narodenia zjaví na východnom horizonte. Dvanásť domov horoskopu predstavuje sféry udalostí. Ascendent určuje hrot 1. domu. IMMUM COELI HLBINA NEBA hrot. 4. domu, DESCENDENT hrot 7. domu a hrot 10. domu sa zhoduje so zenitom.

Výklad planetárnych aspektov sa opiera aj o vzájomné uhlové vzťahy a vzdialenosti medzi planétami. Existujú harmonické a disharmonické aspekty.

Môžete sa stretnúť ešte s výrazmi hHlavný alebo základný kríž, pevný kríž, bežný alebo spoločný kríž, štyri živly, ohnivý trigón, zemský trigón, vzdušný trigón, vodný trigón, aspekty, MC =medium coeli, mesačné uzly, ...

Konjunkcia - dve planéty stoja vedľa seba
Sextil - vzdialenosť je 60 stupňov
Kvadratúra - vzdialenosť je 90 stupňov
Trigón - vzdialenosť je 120 stupňov
Opozícia - vzdialenosť je 180 stupňov

Okrem bežnej, zvanej Západná astrológia, je množstvo iných systémov v rôznych krajinách sveta, ale najznámejšia astrológia je ČÍNSKA astrológia. Verím tomu, že múdrosť dávnych civilizácií si treba ctiť a využiť služby tých, ktorí v nej chcú pokračovať klasickými i modernejšími prostriedkami k nášmu všeobecnému prospechu.