Odporúčame

Kavena

Kavena

Poradím vám, ako sa správne rozhodnúť. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Keltské liečiteľstvo (1. časť)

Čo vás napadne ako prvé pri zmienke o Keltoch? Hodiny dejepisu, dávny závan divokých kmeňov, alebo Asterix a Obelix? Nuž, všetko je to pravda, no Kelti boli i významní a rozhľadení liečitelia. Práve o tomto umení budeme hovoriť a pátrať.

Keltské liečiteľstvo (1. časť)

Všetko v Európe má zrejme keltské korene, pravdaže ak opomenieme pohanských predkov. Boli tu síce pred Keltmi, ale znalosti o nich sú tak chabé, že sme vlastne prišli o svoje spirituálne korene. V tomto zmysle sme všetci tak trochu Keltmi. Do Európy prenikli pri svojom rozsiahlom putovaní z Ázie asi v 13. storočí pred Kristom. Preto je i nápadná podobnosť niektorých ich praktík s tibetskou a indickou medicínou. Smolou pre Keltov bolo, že nikdy nevystupovali ako ucelený, vojensky zjednotený a organizovaný celok, alebo štát. Preto podlahli prísne vycvičeným a poslúchajúcim Rimanom, ktorí vyhrali i svojím plánovitým jednaním.

Tajomné techniky

V oblasti keltského liečiteľstva sme stále len na počiatku odhalených znalostí. Vieme, že využívali dychové praktiky, konkrétne cvičebné zostavy, aj keď oni tomu zrejme vraveli inak. Poznali i pôsobenie farieb a vibrácií, dokonca manipulovanie s predmetmi pomocou sily mysle. To samozrejme ovládali len nemnohí, tajne zasvätení, po mnohoročnom výcviku a skúškach čistoty úmyslov. Poznali veľa amuletov a talizmanov, pôsobenie rastlín, stromov, nadprirodzené bytosti a kontaktovanie sa s nimi a samozrejme záhrobný život. My môžeme využívať mnohé ich poznatky, ktoré nám nebudú pripadať až tak cudzie. Patrí medzi ne pozitívne myslenie, hľadanie dôvodov ochorenia v celkovom stave pacienta, jeho celistvosti, či rozpoltenosti, ale i v karmických podmienkach. Nepotláčame tak len konkrétne znaky ochorenia, ale hľadáme zdroj a jeho príčinu, aby sme mohli odstrániť ohnisko bolesti zo života. Podieľa sa na tom sám pacient, nevkladá sa slepo a dôverčivo do rúk lekára, ale do vlastnej podstaty, čo je výzva sama osebe. Samozrejme vyžaduje si to i istú pripravenosť človeka na tento proces. Bez viery a presvedčenia, bez práce s vlastnou mysľou a vôľou k životu to nepôjde.

Majstri liečiteľstva

Experti v keltskom liečiteľstve boli druidovia. Ich poznatky a možnosti boli obrovské, úzko späté so samotnou spiritualitou života. Vravíme o skutočnej, nie tušenej, spiritualite. Vedeli presne, ako čo vzniká, a čo za čím nasleduje, nestrieľali naslepo. Ich pomoc a techniky boli geniálne.

Duša a telo sú jednota a treba ju znova nastoliť, ak je rozpoltená. Ak máme fyzické potiaže a bolesti, sme chorí, vypovedá to mnoho i o našom duševnom stave a štýle života, presvedčenia, o tom, kde chybíme a prečo práve to naše ochorenie začalo. A tiež nesie informáciu o tom, kde stojíme na mieste a čo nie je dobré v našom živote. Choroba je neprirodzená pre človeka, je to znak necelistvosti. Nemožno si preto vystačiť len s liekmi a potláčaním príznakov, ale vykoreniť príčinu i z mysle. Problém spočíva v tom, že druidovia predávali svoje znalosti výhradne ústne vyvoleným žiakom, ktorí prekonali mnohoročný výcvik a učňovstvo. V tomto zmysle sa môžeme spoliehať len na intuíciu a kolektívne nevedomie, v ktorom sú všetky poznatky ľudstva trvalo obsiahnuté. Pre bežného človeka to však predstavuje problém. Nielen kvôli koncentrácii, ale i samotnom skreslení získaných poznatkov, ktoré smú byť polovičaté, alebo dokonca nesprávne. Čo sa však s istotou dochovalo, sú spisy, ktoré obsahujú základné ľudové liečiteľské postupy a princípy, ktoré fungujú i dnes. Preto stačí skutočne len dobrá vôľa a snaha si pomôcť.

Žiadne písmo sväté, konkrétna ucelená učebnica znalostí druidov neexistuje dochovaná dodnes. Tradičná keltská, dvadsať rokov trvajúca učňovská príprava druidských dorastencov mala charakter komplexnej prípravy a praxe. Adepti sa učili liečiteľstvu, spiritualite, náboženstvu a mágii, ale ovládali i vtedajšie právo (zákony spravodlivosti), hudbu a politické otázky tých čias. Boli teda i sudcovia a vyjednávači, tí rozumní a spravodliví v občianskych radoch. Samozrejme po absolvovaní samotnej školy.

Odkaz druidov

Jednou z prvých myšlienok keltského svetonázoru je žiť bez agresie a mieru, prirodzene splynúť s okolím a neprelievať krv. Boli síce porazení Rimanmi, ale mnohí Rimania mali a majú keltskú krv vďaka vzťahom medzi ich predkami. Prispôsobili sa prevládajúcej kultúre tých čias a to predtým, ako by mala byť preliata posledná keltská krv. Hľadali zmysel života bez boja, učili sa od iných národov, vzali si za svoje, čo sa im zdalo rozumné a prispôsobili sa väčšine. Vydať sa cestou druidov preto znamená riešiť svoje problémy sám, bez toho, aby sme ubližovali iným. Vynaložiť celé úsilie a vôľu na to byť tak dobrý, ako je to len možné, mať súcit, ale nie pasívnu letargiu, chrániť si svoje, ale prijať i kompromis. Učiť sa z porážok a neviniť iných a nehľadať výhovorky. Porážka má jediný zmysel - má nás naučiť, čo musíme nabudúce urobiť lepšie. Šťastie v tomto poňatí nazývame výzvou k harmónii.