Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Ovládaj svoju myseľ

Všade dookola počúvame, či v médiách, na ulici, alebo vo svojom okolí, aby sme rozmýšľali pozitívne. Nevraví sa to len tak preto, aby reč nestála, ale preto, aby sme si konečne všetci uvedomili, že naše vedomie a myšlienky ovplyvňujú celý náš život.

Ovládaj svoju myseľ

Začiatkom roka sme si asi všetci dali nejaké predsavzatie a radi by sme boli, keby sa naše sny aj konečne splnili. Tieto krásne sny naplnia svoju podstatu iba vtedy, ak sami urobíme prvý krok k tejto zmene. Až budeme čakať bez svojho pričinenia, nikdy sa nedočkáme.

Strata lásky a šťastia

V poslednom čase sa veľa ľudí upína viac na finančnú stránku, než na duchovnú a na duchovný rast. Nik si neuvedomuje, že podstata svojho úspechu je ukrytá v našej hlave a našich myšlienkach. Prejav lásky k peniazom začal byť tak silný, že ľudia robia neskutočné veci, len aby ich dosiahli a tým sa dostávajú do väčších a väčších problémov a dlhov. Láska ako taká sa dostala na vedľajšie miesto a tým sa ochudobňujeme o to najkrajšie vo svojom živote.

Malému dieťaťu stačí pre svoje šťastie a prejavuje nádhernú radosť z obyčajných cukríkov alebo maličkostí. Čím viac starneme, tým sa naše nároky stupňujú a veľa sa nechávame ovplyvňovať okolím. Bojíme sa alebo hanbíme prejaviť svoju radosť, ktorá je pre nás zatlačená vo vnútri našej dušičky, nášho prirodzeného ja.

Nielen chamtivosť za peniazmi a majetkami sa medzi nami rozšírila, ale i závisť a nenávisť. Hovorí sa tomu, že v nás narástli deštruktívne programy. Práve tieto vlastnosti, ktoré sme umelo vytvorili, by sme mali zmeniť. Chamtivosť na čestnosť a skromnosť, zadubenosť na múdrosť, arogantnosť na láskavosť, chorobu za zdravie.

Každý jedinec sa snaží žiť vo vlastnom svete. Každý má možnosť sa rozvíjať, má možnosť sa zmeniť nielen v prospech iných, ale hlavne v prospech samého seba.  Zmením seba - automaticky sa zmení aj naše okolie, pretože pozitívne bude vždy priťahovať len to pozitívne.

Ako začať pozitívne myslieť

Ľudia na to, aby dokázali zmeniť svoje myslenie, alebo aspoň dostali návod, vyhľadávajú rôzne kurzy a tam dostanú perfektné základy na to, aby v živote dosiahli oveľa viac než dosajú. Jedná sa napríklad o kurz Silvovej metódy alebo kurz pozitívneho myslenia. Prípadne vyhľadávajú spoločnosť, kde sa medituje. Meditácia uvoľňuje myseľ a tým sa stávajú z nich noví ľudia, dosahujú veľa v súkromí i práci.

Hľadajme všetci nové možnosti k dosiahnutiu kľudu v dušičke, dosiahnutiu uzdravenia svojho tela a mysle. Všetci spoločne musíme prijímať krásne, ušľachtilé veci a myšlienky. Zahľaďme sa do seba, pretože len vtedy sa staneme silnými na duchu a na tele. Nechajme sa viesť svojimi vnútornými pocitmi, vnútornou krásou a jednoduchosťou.

Obklopujme sa vecami a ľuďmi, ktorí nás robia šťastnými. Buďme vždy a za každých okolností sami sebou, snívajme s otvorenými očami, snívajme reálne. Vytýčme si smer, začnime s malými vecami, potom môžeme pridávať a pridávať, všetko dokážeme dosiahnuť, len nezostaňme spať na vavrínoch. Svet a život na ňom musíme meniť my, sám sa nezmení…