Odporúčame

Kavena

Kavena

Poradím vám, ako sa správne rozhodnúť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Privtelení duchovia - prejavy posadnutia, účinná ochrana a očista

Svet živých a svet mŕtvych - dva svety oddelené hranicou, ktorá by sa nemala prekračovať. Aká je ale skutočnosť?

Privtelení duchovia - prejavy posadnutia, účinná ochrana a očista

Kto sú diskarnáti a ako sa prejavujú

V našom ľudskom svete existujú bytosti, zblúdené duše, pripútané k zemi. Sú to tie, ktoré neprešli prirodzeným prerodom do vyšších rovín existencie. Nazývajú sa diskarnáti - privtelení duchovia.

Títo duchovia už nemajú vlastné fyzické telo, a tak sa spoja so žijúcimi ľuďmi, do ktorých akoby vkĺznu a cez nich sa pokúšajú riešiť svoje problémy, ktoré nedoriešili, alebo si ich vyrobili počas pozemského života. Preto sú krčmy plné alkoholikov, je toľko závislých na automatoch, sexe, jedle a podobne. Hľadajú a nájdu si niekoho, cez ktorého môžu ďalej napĺňať svoje chúťky.

Sajú energiu zo živých, zo svojho hostiteľa, lebo majú veľmi slabé energetické systémy. Sú príčinou vážnych zdravotných, či iných zatiaľ ťažko riešiteľných problémov ľudí. Škodí to i samotným duchom, pretože ak sú pripútaní k zemi, v tomto nízkom stave, nemôžu dosiahnuť žiadny duchovný pokrok.

Do človeka môžu vstúpiť, ak jeho astrálne telo, ktoré vidia ako časť aury danej osoby, je porušené - má istú chybu, ktorá im umožňuje dostať sa dovnútra.

V posadnutom človeku začnú presadzovať svoju nadvládu, ktorá má vždy negatívnu povahu. Je ich plno v nemocniciach a cintorínoch. Preto, pri všetkej úcte, slabší a citlivejší, či telesne alebo psychicky oslabenejší jedinci, by sa týmto miestam mali zvlášť vyhýbať. Týka sa to hlavne vdov, ktoré svoj zmysel života premenili na dennodenné návštevy cintorínov a komunikáciu s mŕtvym, akoby bol živý. Ich telo sa tomu bráni a základným upozornením ich tela sú padajúce vlasy.

Niektorí ľudia prosia, aby ich zosnulé milované osoby s nimi zostali. Sú radi, že majú pri sebe svojich partnerov alebo rodičov, niekedy aj celé roky. Vôbec si pritom neuvedomujú, že to pôsobí ako prekážka v duchovnom raste oboch.

Pusťte ich z fiktívnej reťaze a oni prídu, keď bude naozaj treba, alebo budú vám na pomoc poslaní. Poschovávajte spoločné fotky z obrazov na stenách do albumov. Nepripútajte ich. Pomodlite sa za nich. Dajte za nich odslúžiť omšu, ale už ostatné nechajte na vyššiu moc.

Aj Kristus vo svojej dobe povedal, že sa má dať cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je božie. My sme tu a platíme cisárovi, čiže materiálnemu svetu a oni už sú boží a majú patriť do sveta duchovného. Mŕtvi by sa mali zdržovať medzi živými asi 40 dní. Potom by sa mali dať vytiahnuť svetelnými, duchovnými silami zo sveta živých.

Žiaľ, tento svet mnohí nechcú, alebo nemôžu opustiť. Sú to zvlášť tí, ktorí lipli na materiálnom svete a sú držaní či už hmotným majetkom, ktorý si nadobudli, alebo inými závislosťami, napríklad na alkohole alebo drogách. Sú ako väzni, ktorí uviazli v pozemskej rovine a cítia sa ako pred svojou smrťou a je jedno, kedy zomreli.

Privtelenie ducha do človeka vyústi do rôznych fyzických prejavov. Najčastejšie je to bolesť hlavy, kŕčovité bolesti, vyčerpanosť, nespavosť, obezita a následne vysoký krvný tlak, astma, alergie a podobne. Posadnutosť duchom človeka, ktorý zomrel v pokročilom veku, často prináša symptómy typické pre starších ľudí, čiže slabnúci zrak, lámka, rôzne bolesti, celková únava.

Ako sa chrániť pred posadnutím

Slovenské príslovie hovorí: Čistému je všetko čisté. Tu to platí dvojnásobne. Neprepadajte strachu, závisti, nenávisti a tým energiám, ktoré cirkev nazýva sedem smrteľných hriechov.

Ak dokážeme zvyšovať frekvencie svojich pozitívnych vibrácií, pred privtelením, či posadnutosťou nás dokáže ochrániť sila našej aury.

Negatívne pocity ako je hnev, depresia, ale aj smútok, dočasne znižujú jej silu. Keď aura človeka vibruje vo vysokých frekvenciách, nemôžu do nej vstúpiť duchovia s vibráciou nižšej frekvencie. Aura je pre nehmotné telá to, čo je pre fyzické telo imunitný systém.

Predstavte si svoje srdce ako svietiaci drahokam, ktorý sme dostali od Boha a máme ho ochraňovať čistý. Dal nám ho ako malú iskričku, ktorá má v nás rásť a svojím svetlom nás chrániť od zlého. V hodine našej smrti mu ho máme vrátiť ako veľký svietiaci rubín.

Ako uvoľniť duchov z vášho domova

Pokiaľ viete, kto sú duchovia, hovorte s nimi s láskou a vysvetlite, že ich telá sú mŕtve a povedzte im, ako umreli. Upozornite ich, že ich blízki sú tu a odvedú ich do sveta duchov. Potom im požehnajte a povedzte, aby odišli.

Jedna láskavá žena vysvetlila nedávnemu návštevníkovi - duchovi, že toto nie je jeho domov, ale jej. Vysvetlila, že nič v izbe mu predsa nie je známe a poukazovala na rôzne predmety, aby v ňom utvrdila realitu tejto situácie. Odišiel veľmi rýchlo.

Očista od zblúdených duší

V prípade, že cítite tieto energie, či už na sebe alebo vo vašom domove, našla som pre vás recept na riešenie od fundovanej doktorky Edith Fiore.

Nahrajte si nasledujúci prepis alebo formulujte tieto myšlienky vlastnými slovami. Môj návrh slúži na všeobecné použitie. Ak neviete alebo predpokladáte, kto je daná bytosť, upravte si nahrávku podľa okolností. Napr. pokiaľ viete, ako osoba zomrela, zahrňte to do svojho „príhovoru“ k nej. Ak máte predstavu, kto by mohol prísť zo svetla duchov na pomoc - rodičia, manžel, súrodenec a pod., upútajte pozornosť na nich.

“Ste tu v tomto domove ako duch pripútaný k zemi. Spomínate si na časy, keď ste boli vo vlastnom tele? (Prestávka) Teda, telo zomrelo. Ale vy ste nezomreli - zomrelo len vaše telo. Vy nikdy nezomriete. Keď vaše telo zomrelo, mali ste hneď prejsť do sveta duchov. Vlastne pre vás prišli vaši blížni, aby vám pomohli. Keby ste odišli, celý čas by ste žili nádherným, šťastným životom. Žili by ste so svojimi blížnymi - s rodinou a s priateľmi. Nikdy by ste neboli osamotený.Namiesto toho ste ostali tu vo fyzickom svete, ale bez akéhokoľvek tela! Preto vás ľudia nevidia ani nepočujú. Ste neviditeľným duchom. Museli ste sa neustále cítiť veľmi opustený a zmätený. Teraz vám pomôžeme. Všimnite si, kto tu je! Vaši blížni. (Prestávka) Majú veľkú radosť, že vás vidia, pretože si o vás robili veľké starosti. Vy ste si mysleli, že už ich nikdy neuvidíte, keď prešli procesom smrti. Ale oni sú tu a veľmi živí. Prišli vám na pomoc. Usmievajú sa na vás. Teraz vás objímajú. (Prestávka) Cítite ich lásku. (Prestávka) Držia vás za ruku a zostanú s vami. Už nebudete sám. Všimnite si, aké teplé a skutočné majú ruky. Sú vo svojom tele ducha. Aj vy sám budete už o chvíľu vo svojom tele ducha. Bude to v každom smere dokonalé telo. Nezostarne a neochorie. Nebude bolieť. Bude to mladé príťažlivé telo. Vaši milovaní vás vezmú tam do toho krásneho Svetla. (Prestávka) Vo chvíli, keď do Svetla vstúpite, budete vo svojom dokonalom mladom tele. Potom všetci odídete do sveta duchov. Vo svojom novom živote môžete mať, čokoľvek chcete: lásku, šťastie, potravu, pitie, sex. Ak chcete, môžete sa zabávať. Je to veľmi skutočný svet! Vaši blížni vám o ňom teraz povedia. (Dlhá prestávka) Mnohí ľudia sa boja, že sa dostanú do pekla, ale neexistuje žiadne také miesto ako peklo! Nemusíte mi veriť. Je tu pre vás učiteľ náboženstva zo sveta duchov, ktorý vám pomôže pochopiť, že žiadne peklo neexistuje, že sa nemáte čoho báť. (Dlhá prestávka) To najhoršie je za vami. A pred vami je nádherný, pokojný a krásny život. Teraz je tu viac vašich blížnych a pomocníkov. Ukážu vám, ako ísť do Svetla. Pôjdu s vami. Zostanú s vami. Nebudete už sám. Odpúšťam (odpúšťame) vám všetku škodu, ktorú ste napáchali v tomto dome. Posielam (posielame) vás do nového života s požehnaním a láskou. Teraz choďte! V mene Otca i Syna, Ježiša Krista, i Ducha svätého, choďte v pokoji, v porozumení a láske. Teraz choďte!” (Dr. Edith Fiore: Tajomstvo zblúdených duší, Amicus s.r.o., Žilina 1996)