Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Transformácia nášho vedomia

Uvedomme si naše energetické centrá, ich činnosť a zžime sa s nimi, ale hlavne ich je dôležité pochopiť. Až potom si dokážeme uvedomiť sami seba, čo chceme dosiahnuť a čo nás v živote brzdí. Začneme s realitou: Nikdy nesmieme nechať, aby nás niekto ovládal, my všetci sme božie tvory a nik si nesmie dovoliť, aby s nami manipuloval.

Transformácia nášho vedomia

Naše telo je “zložené” z troch podstát: tela (ľudská schránka), duše (vlastná bytosť) a ducha (napojenie na astrál – boha). Nie len tieto faktory tvoria bytosť, patria tam ženský a mužský princíp, ale i štyri živly: voda, oheň, vzduch a zem. Naše hrubohmotné telo je ovplyvňované jemnohmotnými energiami. Týmto energiám sa vraví energetické centrá, čiže jednoduchšie čakry.

  • Prvá čakra (Múládhára) sa nachádza medzi konečníkom a genitáliami a smeruje nahor. Toto centrum je spojené so zemou, čiže s matériou.
  • Druhá čakra (Svádhištána) sa nachádza kúsok pod pupkom a smeruje aj spredu aj zozadu.  Je to centrum sexu a majetníctva.
  • Tretia čakra (Manipúra) sa nachádza nad kúsok pupkom, je to centrum tvorby a rozvoja.
  • Štvrtá čakra (Anaháta) sa nachádza v oblasti srdiečka, je to centrum lásky.
  • Piata čakra (Višuddha) sa nachádza v oblasti krku . Jedná sa o komunikačnú čakru.
  • Šiesta čakra (Ádžna) sídli priamo v strede čela . Tu je centrum mimozmyslového vnímania.  Hovorí sa o tejto čakre aj tretie oko.
  • Siedma čakra (Sahasrára) sídli priamo na temene hlavy a mieri zhora nadol.  Jedná sa o spojenie s duchom.

Naše telo reaguje na myšlienky (rozum). Veľmi často sa vraciame v myšlienkach na čosi, čo sa už udialo - buď v krátkej minulosti, alebo prípadne rozoberáme veci, ktoré sa udiali i v ďalekej minulosti. Preberáme každú minútu, čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo by bolo lepšie, keby sme urobili tak a tak.

Vymeťme všetko, čo sa udialo, nič s tým neurobíme a zbytočne nás to brzdí v pokroku. Nedokážeme napredovať, lebo sme sa zamotali do minulosti. Urobme si poriadok v hlave, uvedomme si chyby, ktoré robíme. Zbytočne preberáme minulosť vlastnú alebo i cudziu. Neprávom hodnotíme iných, posudzujeme ich životy, ich správanie, miešame sa do vecí, do ktorých nás nič nie je. Takto sa poškodzuje naše energetické pole a následne trpí naše telo. Telo trpí vnútorne, ale i navonok. Najskôr si musíme uvedomiť naše energetické centrá, uvedomiť si ich činnosť a musíme sa s nimi zžiť a hlavne ich pochopiť. Až potom si dokážeme uvedomiť sami seba, čo chceme dosiahnuť a čo nás v živote brzdí. Začneme s realitou: Nikdy nesmieme nechať, aby nás niekto ovládal, my všetci sme božie tvory a nik si nesmie dovoliť, aby s nami manipuloval.

Radosť zo života

Pokiaľ sme sami, slobodní, riadime svoj osud sami, ale nechávame sa unášať prúdom života. Nemusí to tak však byť. My sami sme si tvorcami vlastného šťastia. My si určujeme smer nášho života a to svojimi myšlienkami, svojím konaním.  Vždy vo všetkom treba začať od seba. Treba si dávať pozor na vlastné emócie, tým strácame veľa energie. Treba si dať pozor aj na svoje okolie, tým zbytočne rozdávame svoju energiu iným a sami sa ochudobňujeme. Je nutné zvýšiť svoj vlastný potenciál. Žime prítomnosťou! Žime teraz a tu! Vždy v prítomnosti dokážeme nasmerovať svoju budúcnosť. Ako to? Jednoducho. Keď si dnešok vytváram harmonický, tým si ho vytváram harmonický aj na zajtra. Cíťme sa slobodne vo všetkom, hlavne vo svojej mysli. Nik nás emocionálne neodčerpáva od energie a takto si svoje biopole “nešpiníme” zbytočnosťami, ktoré nám hatia cestu, nie len dnes, ale i následne zajtra.

Čo je to prítomnosť? Spomienky nie sú prítomnosť, tie sú minulosť. Poviem na príklade: Pohádate sa pre maličkosť s priateľom. Vy si na to spomeniete pri varení obeda, začnete rozoberať možnosti, prečo on reagovala tak a tak. Nepremýšľate, prečo ste vy tak reagovali. A vôbec, prečo nad tým premýšľať, treba zavolať a napraviť to krásnym ospravedlnením a život ide ďalej. Prítomnosť je zmena. Chcete, aby ste boli naďalej priatelia. Chcete lásku a harmóniu, tak sa tak správajte - teraz a tu! Najjednoduchšie vysvetlenie pre minulosť, súčasnosť a budúcnosť je asi toto: Naše vedomie, chápanie, či bytie v súlade sa vytvára v úrovni našich očí. To, čo vidíme, sa dostáva do nášho mozgu. Čo momentálne prebieha pred našimi očami je súčasnosť. To, čo už neprebieha, je minulosť a to treba dať do úzadia a čo bude - to nás teraz nezaujíma, pretože v prítomnosti si vytvárame budúcnosť. Preto zbytočnosti: čo sa stalo pred rokmi, včera, či pred hodinou je dávna minulosť - to si netreba všímať. Teraz to, čo sa deje, je práve zaujímavé, terajškom sa vytvára náš smer. Je to náš terajší obraz, naša tvár. Tvarujeme. Tvarujeme budúcnosť, ale akú? Milú, láskavú, šťastnú, ale i krivú, zlú, jedovitú… To, čo máme vo vnútri, to sa prejavuje i navonok.

Všadeprítomná oživujúca energia

Náš rozum je fantastický počítač, ohromný nástroj, ktorý naše myšlienky mení do skutočnosti. Hrubohmotné energie (to čo vidíme, alebo si želáme) sa menia na jemnohmotné (napojenie sa vyššie sily), pri veľkej túžbe a nepochybení sa časom dáva do pohybu. V našom univerze, či astrále sa nachádza obrovská sila, ktorej vravíme Vyššia tvorivá inteligencia alebo jednoduchšie astrálna sila, prípadne všadeprítomná oživujúca energia. Ak poznáme, alebo sa budeme snažiť využívať túto astrálnu silu, zžiť sa s ňou, môžeme ju využiť vo svoj prospech. To sa snažím upozorniť na silu našej myšlienky, ktorou si dokážeme pretransformovať našu životnú cestu alebo našu karmu.

Vedomie

Už v predchádzajúcich článkoch som sa zmienila, že naše média príliš zasahujú do nášho vedomia a veľkou mierou nám zasahujú do našej budúcnosti, ale negatívnym spôsobom. Počúvame, sledujeme a debatujeme o tom, čo sa stalo, aká katastrofa sa opäť prehnala po zemeguli, kto komu ublížil a iné. Tieto negatíva ovplyvňujú aj našu karmu a náš život. Naše myšlienky, slová a skutky nám pridávajú na vytváraní si budúcnosti. Preto, aby sme začali nový a lepší smer, aby sme si vytvorili šťastnejšiu budúcnosť, musíme veľa vecí odbúrať z našich myšlienok. Naše myšlienky tvoria nie len cestu do budúcnosti, ale spoločne dokážeme formovať celý svet.

“Čo vysielame - to sa nám aj vráti.” Preto všetko negatívne, čo držíme v hlave, je potrebné vyhodiť, zbaviť sa toho. Negatívne priťahuje negatívne. Ale ako začať? No predsa sami sebou. Musíme zlepšiť sami seba. V sebe držíme rôzne nánosy, bloky, či nečistoty - vravím o duchovných nečistotách. Nemusíte mať strach, všetko sa dá naučiť, len treba chcieť. Náš vnútorný postoj, harmónia a láska, ktorú budeme v prvom rade preciťovať k sebe, vytvorí okolo nás prekrásnu a láskavú energiu. Čím sa budeme cítiť lepšie na duši, potom aj všetci v našom okolí sa budú prispôsobovať. Nikdy sa nesmieme nechať stiahnuť negatívami, ani negatívnym okolím. Celý život musíme hľadať cestu k pozitívam a vyrovnávať sa s vonkajším prostredím. Je nutné zatlačiť svoje túžby a hľadať schodnú a láskavú cestu vpred.

“Naplň si hlavu šťastnými myšlienkami,
srdce zmierlivosťou a ústa smiechom.
Potom sa usmievaj svojimi očami na svet.
Iba vtedy sa tvoja životná cesta
otvorí dokorán!”

Všetko úsilie a smer v živote súvisí od emocionálnej sily myšlienky. Čím viac túžime po lepšej budúcnosti a pracujeme vo svojich myšlienkach na tom, aby sme svoj stanovený cieľ dosiahli, tak ho aj dosiahneme. Vynechávame negatívne veci a svoju myseľ nasmerujeme len na to, čo chceme dosiahnuť. Ak ku svojim myšlienkam pridáme aj vnútorný obraz cieľa, sme na rýchlej ceste a cieľ máme na dosah.

“Myslime na obrovskú moc, driemajúcu vo svojom podvedomí,
ktorú môžeme prebudiť svojimi myšlienkami a predstavami,
to nám dodá silu, odvahu a sebadôveru.
Nevzdávajme sa, bojujme ďalej, kým nie sme v cieli.”