Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Karmy skupín, národov, sveta…

V deviatom pokračovaní video seriálu o karme s archetypologičkou Somezedou si vysvetlíme význam pojmu karma národa, nejakej skupiny, či dokonca sveta. Kto a prečo ich vytvára...