Veštica Ellis

Ellis

Osobný kód 164

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Bath

Bath

Osobný kód 167

Karmy skupín, národov, sveta…

V deviatom pokračovaní video seriálu o karme s archetypologičkou Somezedou si vysvetlíme význam pojmu karma národa, nejakej skupiny, či dokonca sveta. Kto a prečo ich vytvára...