Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Ľudia narodení 3., 12., 21. a 30. dňa v mesiaci

Títo ľudia sú nezávislí, dynamickí, smelí, aktívni, tvrdo pracujúci, spoľahliví, populárni, disciplinovaní, sebavedomí a iniciatívni. Vyznačujú sa veľkou ctižiadostivosťou. Jej nositeľ by rád dosiahol svetovej povesti, túži po tom, aby veľkosť jeho činov zostala v pamäti ľudí v budúcnosti.

Ľudia narodení 3., 12., 21. a 30. dňa v mesiaci

Charakteristika

V tom zmysle stále o budúcnosti uvažuje. Jeho životná kariéra začína skoro v začiatkoch mnohého boja. Nutnosť prekonávať prekážky, je mu však veľmi užitočná a pomáha nielen jeho osobnosti, ale i jeho dobrej povesti. Nevie sa podriaďovať, nevstupuje nikdy do podriadeného pracovného pomeru. Hľadá si také zamestnanie, kde býva svojím pánom. Jeho plány a projekty bývajú vždy náročné. Sú to ľudia, ktorým hovoríme „umelci života“. Vedia hľadať a nájsť praktické riešenia problémov, vedia urobiť život dokonalejší, ale i farebnejší, radostnejší a veselší, sú si pritom vedomí podielu vlastnej zodpovednosti. Sú nadaní bystrým rozumom, schopnosťou logicky myslieť i posudzovať. Dokážu vďaka svojim vyjadrovacím schopnostiam dosiahnuť pochopenia u svojho okolia. Sú tiež dobrými poradcami, učiteľmi, rečníkmi a spisovateľmi. Vedia pružne prispôsobiť svoj spôsob myslenia novým situáciám, zaujať nové stanoviská. Nestávajú sa však príslušníkmi náboženského smeru, riadia sa vlastným srdcom. Veria v pravdu, že je správne držať sa pravdy celý život, že im pravda prináša krásu ich duše. Majú radi úspechy a veria, že budú úspešní vo všetkom, čo robia. Sú tiež radi obdivovaní a očakávajú ocenenie svojich úspechov. Sú stredom spoločnosti, naučili sa preto používať rôzne triky, umenie konverzácie, rôzne gestá a postoje zdôrazňujúce to, čo mnohohlasne hovoria poslucháčom. Sú autormi žartov a vtipov. Celý život tvrdo pracujú a nečinnosť je im cudzia, nevydržia u ničoho, čo považujú za záhaľku. Ak ich niečo donúti k odpočinku, sú nervózni, pretože nepoznajú umenie relaxácie. Často robia niekoľko vecí naraz, alebo pracujú na rôznych projektoch. Ak ich unaví jedna úloha, odpočinú si prácou na druhej úlohe. Robia veľa vecí a výplata im plynie z mnohých zdrojov. Sú extrémne zodpovední. Vždy plnia svoje povinnosti a veria, že práve to je ich jogou. Splnenie povinností je pre nich bohoslužbou. Majú úspechy, čo začnú, to dokončia. To zvyšuje ich sebadôveru – tá je kľúčom života. Držia slovo a plnia sľuby, čo ich činí do istej miery závislými. Milujú poriadok a disciplínu. Sú presvedčení, že ľudia mladší alebo im podriadení robia ochotne to isté, čo býva príčinou problémov, pretože ak sa nestretnú s takýmto chovaním, stavajú sa z nich diktátori a tyranizujú tých, ktorí sú od nich závislí. Majú šťastie v láske, dostáva sa im obdivu, pomoci a dobrých rád od starších ľudí. Od svojich príbuzných i od ľudí s vysokým spoločenským postavením. Títo ľudia sú pevne stavaní, zdraví a plní životnej sily. Ľahko nadväzujú priateľstvá a okruh ich známych a stykov je veľmi široký. Sú plní tvorivej energie, optimistickí, veselí, hýria novými nápadmi a humorom. Pretože sú výbušní, mávajú nepriateľov, niekedy viac ako obdivovateľov. Dokážu mať vždy úsmevnú tvár. Svojimi protivníkmi sa jednoducho nezaoberajú. Stále sú obklopovaní osobami opačného pohlavia. Sex je pre nich silnou stránkou, je ich slabosťou, pretože je jedným z ich harmónie. Životný partner je veľmi atraktívny, čestný, verný a býva im pevnou životnou oporou. Ich koníčkom je cestovanie. Ich slabou stránkou je príliš veľa ctižiadostivosti, prehnaný optimizmus a sklon k výstrednostiam. Ich zmysel pre pravdu je prehnaný, sú potom prchkí, diktátorskí, žiarliví a domýšľaví.

Ich koníčkom je klasická história, radi načúvajú starým múdrostiam. V mladosti veľa nezískajú, až v zrelom veku. Sú milovníci dobrého jedla, žijú v prepychových domoch. Radi spia, skôr však často ako dlho. Dobre sa uplatňujú v publisticike, v knižnom priemysle, ako nakladatelia, podnikatelia, v priemysle, cestovnom ruchu, pedagógovia, v obchode. Bývajú tiež dobrými klenotníkmi, právnikmi, môžu sa venovať filozofii – to ich vlastne zaujíma najviac. Sú to rodení tzv. „všeumelkovia“.

Čomu sa vyvarovať

Zbytočným diskusiám a spoločnosti nečestných ľudí. Musia krotiť svoj temperament, vydávať peniaze s väčšou opatrnosťou. Ľahko totiž utrácajú za prepychové a povrchné veci, takže ich finančná situácia nebýva potom vyrovnaná. Naučiť sa počítať s finančnou situáciou tak, aby mali peniaze i na budúcnosť. Nemali by sa prejedať, vyhýbať tučným a koreneným jedlám. Jupiter vládne nad pečienkou. Nemali by byť namyslení na svoje úspechy, v hneve sa kontrolovať. Kontrolovať svoje vášne a zmyselnosť, vyvarovať sa prílišnému optimizmu, ubrať zo svojej ctižiadostivosti. V domácom prostredí mať pod kontrolou svoje diktátorské sklony a rešpektovať svojho životného partnera. Sú náchylní ku kožným ochoreniam. Prevenciou sú pravidelné masáže, olej. Vyvarovať sa kyslým jedlám, ktoré im spôsobujú nadýmanie.Mali by sa naučiť hovoriť i nie, odpočívať a relaxovať, vyhnúť sa stresu a napätiu. Ich príčinou je zvyk nabrať si viac práce a úloh, ako sú schopní uniesť. Sexuálna náruživosť, vyzývavé chovanie, problémom je ich uvravenosť a zvyk všetko kritizovať. Musia si byť vedomí toho, že ich priatelia zrádzajú, od svojich súrodencov sa pomoci nedočkajú. Vo veciach lásky niekedy chybujú a ich povesť je potom zlá. Vlastné sebectvo je im brzdou v raste a vývoji, pýcha ich pripraví o veľa životných príležitostí, ich výstrednosť ich môže finančne zruinovať.