Odporúčame

Janita

Janita

Odpovede, ktoré vám doteraz nikto nedal, vám odhalí karmická numerológia. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Ľudia narodení 4., 13., 22. a 31. dňa v mesiaci

Rahu, severný uzol Mesiaca, je aktívnou silou snažiac sa rozvrátiť ľudskú myseľ. Je večne premenlivý, nestály a spiatočník, ktorý nikdy nejedná priamou cestou. Jeho vplyv prináša bez ustania zmeny, často nečakané. Títo ľudia potom žijú po celú dobu svojej existencie raz hore, potom zasa dolu.

Ľudia narodení 4., 13., 22. a 31. dňa v mesiaci

Charakteristika

Pretože každý krok je neistý, stávajú sa i oni neistými v jednaní, chovaní a nie je ľahké získať si ich dôveru. Táto neistota so sebou nesie i potrebu neustále sa s niekým radiť, niečo konzultovať a to preto, že Rahu oslabuje rozlišovaciu schopnosť, teda schopnosť rozoznať dobré a zlé. Chýba im skúsenosť samostatného správneho úsudku, čo je základom nerozhodnosti. Pochybovačstvo ich robí neústupčivými a tvrdohlavými. Pretože povahovými rysmi je smelosť, odvaha a trpezlivosť, podstúpia bez strachu bolesť a utrpenie.

Berú svoje náhle vzostupy a pády tak ako prichádzajú a rany osudu nesú trpezlivo. Odvážne čelia protivníkom. Bránia práva pokorených a utlačovaných v bežných rozhovoroch vo verejných a vážnych debatách. V politike alebo vo vláde stoja vždy v opozícii, nikdy nesúhlasia s vládnucou stranou. Sú extrémisti, stúpenci krajného riešenia. I oni sú buď na vrchole, alebo na dne, nechcú byť priemer, odmietajú byť prívržencami stredu. Každý krok dopredu si musia vo svojej kariére vybojovať, všade musia čeliť prekážkam proti všetkým, čokoľvek robia v malých alebo veľkých veciach. Sú neustále vystavovaní kritike a celý život im niekto oponuje. Pretože ich názory sa líšia od iných ľudí a pretože sa naviac ani nezdržia ironických poznámok a sarkazmu, robia si ďalšie problémy a majú čím ďalej tým viac skrytých nepriateľov. Pritom sú však ich úmysly čestné, pohnútky čisté a hrajú fér, pretože v skutočnosti vo vnútri nechcú vyhľadávať spory a nie sú hádaví.

Ako priatelia sú spoľahliví a trpezliví, osvedčia sa ako takí v každej situácii. Ich nálada je veľmi premenlivá, sú milí, príjemní nato hneď hrubí a vulgárni, otvorene ukazujú svoj rub a líc. Ak sú ich priatelia ochotní im porozumieť a prijať ich výbušný temperament, nájdu v nich veľkých pomocníkov so širokým srdcom, vecne a prakticky uvažujúcich s brilantnými nápadmi. Sú výkonní, systematickí, predovšetkým keď sa jedná o presadenie veľkých plánov a činov. Ich túžbou je pomôcť ľudskej spoločnosti svojim nekonvenčným a slobodomyseľným spôsobom.

Sú prínosom pre spoločnosť tam, kde ide o pomoc chudobným a o nápravu bezprávia. Angažujú sa v aktivitách všetkého druhu – v oblasti životného prostredia, sociálnej, spoločenskej, rodinnej. Často ich tento záujem privedie do politického života alebo do spoločenstva s duchovným zameraním, kde potom zavádzajú zmeny a stávajú sa vedúcimi osobnosťami, kde riadia toto zoskupenie podľa vlastných zákonov. Sú povahou rebelanti a ich inštinkt ich núti búriť sa proti akejkoľvek vláde, proti všetkým nadriadeným. Získavajú si tým popularitu a slávu. Sami svoje vzbury považujú za spravodlivý boj a právo. Málokedy sa však stanú slávnymi vo svetovom merítku, málokedy z toho majú materiálny prospech – už i preto, že ich prístup je vecný, chladný a praktický. Utrácanie vysokých čiastok robí na okolie dojem, že sú bohatí. Ich veľké srdce je príčinou toho, že väčšinu svojich prostriedkov vynakladajú na chudobných, takže ich priatelia si mylne myslia, že disponujú veľkým majetkom. Milujú umenie a sú vynikajúcimi kritikmi. Radi navštevujú výstavy obrazov, koncerty, divadlá. Ich predstavy o vlastnom živote a o vlastnej budúcnosti nie sú jasné a tápu sa v temnotách nielen v tomto smere, ale i vo vzťahoch s najbližším okolím. To je príčinu problémov v ich rodinnom živote. Ich túžbou je pritom zaviesť harmóniu a rovnováhu do svojho života, chcú byť metodickí a systematickí. Ak majú podporu, dosahujú významných pokrokov, pretože sú založení prakticky, vedia správne plánovať, tvrdo pracovať, majú pevnú vôľu a nie sú ľahko poraziteľní svojimi protivníkmi. Ich priateľské vzťahy sú celoživotné. Ale skutočných priateľov majú málo. Stále pretrváva ich pocit, že sú ostatnými ľuďmi málo chápaní alebo že im nerozumejú vôbec. Dosahujú úspech len vlastným pričinením. Sú extrémne rezervovaní, nevedia odkryť svoje vnútro, čo býva príčinou ich ďalšieho trápenia. Sú dobrými spoločníkmi, vládnu umením konverzácie. K opačnému pohlaviu sú veľmi zdvorilí, jemní a štedrí. Sú zmyselní, zvlášť muži bývajú sexuálnymi útočníkmi. Pretože ich milostné výpady bývajú časté, končievajú neúspechom. Diablik, ktorý má na svedomí nečakané zvraty, im niekedy pokazí manželstvo. Majú potom večnú neistotu.

Ženy sú milujúcimi manželkami, bývajú hlboko zasiahnuté neúspechmi svojich mužov, priateľov a ostatných mužských členov rodiny. Je im daná vrodená romantická a jemná povaha. Sú zodpovedné, dobre sa postarajú o svojich blízkych. Sú odolné voči telesnej bolesti, odvážne, opatrné, prispôsobivé a rezervované. Radi udávajú tón, potrebujú nezávislosť, neznesú cudzí diktát. Bez ohľadu na protivenstvá a kritiku iných, na pády a utrpenia sa im dostane odmeny a zadosťučinenia až v zrelom veku. Môžu mať tiež prospech zo zdedeného majetku.

Čomu sa vyvarovať

Mali by sa zdržať neustále niečo kritizovať, mali by menej pochybovať a nemali by prevážiť pochybnosti nad istotou, lebo im uniknú príležitosti, i keď boli na dosah ruky. Mali by si zachovať vždy chladnú hlavu, krotiť svoj hnev. Mali by sa naučiť oceňovať iných, ubrať zo svojej falošnej sebaistoty. Nemali by ľahkomyseľne utrácať peniaze, myslieť na starobu a obdobie núdze. Mali by sa sami vychovávať, upustiť od rýchleho rozhodovania, cenzurovať a kontrolovať iných. Nemali by slepo dúfať, nemali by utekať do samoty a izolácie. Nemali by podnikať cesty bez cieľa. Mali by si pomocou meditácií a duševných cvičení posilňovať svoj intelekt. Ľudia narodení 22. dňa sú ovplyvňovaní dvojkou. Bývajú neústupní. Priatelia a členovia rodiny ich opúšťajú a muži uzatvárajú často i viaceré manželstvá. Majú mystický osudový význam a svoju karmu. Vo svojom povolaní sú presní a praktickí. Sú to ľudia s bojovým srdcom, pretože sa podpory od svojej rodiny a priateľov nedočkajú. Bývajú úspešní v politickej kariére. Mali by sa naučiť relaxačnej technike uvoľňujúcej napätie mysle. S výnimkou problémov manželských sú schopní prekonať všetky prekážky a dosiahnuť v živote úspechu.