Odporúčame

Wendy

Wendy

Pomôžem vám s riešením problémov tak, aby to bolo v súlade s vaším vnútorným nastavením. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Ľudia narodení 5., 14. a 23. dňa v mesiaci

Planéta Merkúr týmto ľuďom vládne. Majú jemnú a krehkú povahu a sú ušľachtilí. Sú to rodení intelektuáli, ktorí venujú každú minútu svojho života sebavzdelávaniu. Majú veľmi bystrý rozum, vedia ho používať. Radi sa bavia, sú srdeční, veselí, žoviálni, dokážu vytvoriť príjemné spoločenské prostredie, niekedy ich to však stojí veľa energie.

Ľudia narodení 5., 14. a 23. dňa v mesiaci

Charakteristika

Sú rýchli a pohotoví, často reagujú impulzívne. Majú radi zmeny a ich úvahy sa málokedy týkajú vzdialenej budúcnosti, na čo nemajú dosť trpezlivosti. Na druhej strane majú dosť času o premýšľaní ako prísť k peniazom. Bývajú to špekulanti, často riskujú, pretože sú obdarení bystrým rozumom, naozaj peniaze získavajú. Ochota riskovať sa prejavuje i v hazardných hrách a tam ich sprevádza šťastie. Ich myseľ je mladistvá a plodná, výsledky ich uvažovania sú zrelé a v dôsledku toho sú považovaní medzi svojim okolím za osobnosti výnimočné a príťažlivé. Veľmi ľahko nadväzujú priateľstvá a pretože sú nestáli, žiaden z týchto vzťahov dlho nevydrží. Sami sú však citliví, ak sa cítia podvedení, prestanú veriť ozajstným priateľom a trpia silným pocitom opustenosti. Sú nadaní intuíciou. Chápu presne pohnútky a myšlienky druhých, ľahko prehliadnu manévre a machinácie ako spoločníkov, tak i protivníkov. Majú vo zvyku odpovedať skôr, ako niekto dokončí otázku a často hovoria „rozumiem čo myslíte“. Sú veľmi prispôsobiví a ich povaha im dovoľuje s úsmevom prijímať i tragédie a katastrofy. Nemajú radi, ak ktokoľvek mení v ich domácnosti niečo, zvlášť to, čo si sami usporiadali. Doma sú príliš praktickí a nie sú žiadni úspešní kutilovia. V spoločnosti detí sa menia sami v deti, v spoločnosti mládeže sa menia na revolucionárov a v prítomnosti starších ľudí sú z nich rovnako múdri ľudia. Vynikajú brilantnou logikou. Svojou výrečnosťou a priamymi argumentmi odzbroja každého oponenta, presvedčia ho o správnosti svojho stanoviska a vzápätí sa s ním spriatelia. Na svoje okolie pôsobia dojmom sympatického človeka. Získavajú si ľudí svojou prispôsobivosťou, logickou a jasnou rečou, optimistickým a kladným postojom k životu, veselou povahou a mladistvými názormi. Sú márnotratní, čo niekedy hraničí až s výstrednosťou. Pretože ich zdroje majetku bývajú neisté, dokážu ušetriť peniaze, vedia si ich vždy opatriť. Nespoliehajú sa na jediný zdroj príjmu. Ich mozog neodpočíva, venujú sa na prvom mieste vymýšľaniu nových metód, ako prísť k majetku. Radi podnikajú, radi investujú peniaze. Sú úspešní v obchode. Sú si vedomí toho, že čas sú peniaze, preto čas výborne využívajú. Stále sa ponáhľajú.

Medzi ich koníčky patrí umenie, poézia, sami vyjadrujú myšlienky poeticky. Svojou povahu sú pružní, ľahko sa prispôsobia novej situácii, ale neradi menia spôsob vlastnej práce, čo je pre nich typické. Ďalším veľkým koníčkom je cestovanie. Cesty využívajú k tomu, aby si rozšírili oblasť znalostí o cudzích krajinách. Ľudia narodení 23. dňa bývajú šťastnejší ako ľudia narodení 5. a 14. dňa. Menej šťastia mávajú narodení 14. dňa, ktorí musia čeliť rôznych prekážkam i vo vlastnej rodine. Často sa stretávajú s neúspechom. Materiálneho úspechu však dosiahnu skoro. Narodení 5. dňa sú ľudia tvrdohlaví, dobrí politici, vládni činitelia. Majú šťastie v láske, na staré kolená myslia, sú zaistení. Vyzerajú stále mlado, sú vždy aktívni. Veria v pokrokových ľudí. Venujú pozornosť svojmu zdraviu a vzhľadu. Sú opatrní vo výbere jedál, dbajú na vhodnú životosprávu. Napriek svojej citlivosti sú dobre vybavení do života, zachovávajú si telesnú sviežosť a aktivitu do vysokého veku. Obyčajne sa tiež dožívajú vysokého veku. Ženy sú atraktívnejšie, zaujímavejšie, krehkejšie ako muži. Muži sú si viac vedomí svojej dôležitosti v práci a kariére. Odporúča sa im, aby uzatvárali manželstvá v mladom veku. Je to pre nich vhodné preto, že neskoršie si ťažšie hľadajú životného partnera. Sú stále príťažliví, ale pretože sú značne vyberaví a ich ideál, keď nenapĺňa ich predstavy, býva vzťah povrchný, ich voľba je potom málokedy správna.

Čomu sa vyvarovať

Nikdy by sa nemali pripraviť o svoj prirodzený zmysel pre humor a veselú povahu. Nikdy by sa nemali dať vyprovokovať k tomu, aby v rozčúlení používali hrubých, nevyberaných ostrých výrazov. Mali by vždy uvažovať skôr, ako vyslovia slová kritiky. Mali by sa vyvarovať stresov a duševného napätia – škodí to ich srdcu a nervom. Mali by sa venovať deťom a nemyslieť výhradne na svoju vlastnú zábavu. Mali by sa zastaviť vo svojom ponáhľaní sa. Mali by si menej namáhať zrak večerným čítaním a sledovaním televízie, čo škodí ich očiam. Mali by sa vyhýbať ľuďom nespoľahlivým a venovať dôveru svojim priateľom a tým, ktorí usilujú o ich dobro. Mali by si posilňovať svoju sebadôveru, kľudnú myseľ a rozvahu, srdce vhodným duševným a telesným cvičením. Mali by prejavovať trpezlivosť voči členom svojej rodiny a voči priateľom. Nikdy by nemali prepadnúť fatalizmu a mali by krotiť svoju tvrdohlavosť. V detstve alebo v dospievaní by mali mať zvýšení príjem soli, viac než je v skutočnosti treba, ak majú problém so srdcom alebo tlakom. Inak je pre nich vhodné vystavovať sa chladu a zime.

Odporúča sa im

Vykonať ráno prospešnú prechádzku, piť viac prírodných štiav čistiacich krv. Musia pamätať na svoju náchylnosť ku kožným ochoreniam a poruchám srdečnej činnosti. Mať na pamäti, že kratšie kroky dopredu znamenajú väčšiu istotu a stálejšie šťastie, vyhýbať sa spoločnosti pesimistov a ľudí neúspešných. Vypočuť si tiež názory iných ľudí. Dvakrát týždenne masírovať telo mandľovým olejom – pomáha upevniť nervovú sústavu a zlepšuje krvný obeh. Aktívne odpočívať. Vhodná je manuálna práca na záhrade, aby vyrovnali duševné a psychické zaťaženie.