Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Anjelské karty, výklad a rozdelenie

Energetické a anjelské karty sa stávajú fenoménom aj tohto tretieho tisícročia. Pozitívna, láskavá, všeobjímajúca energia, ktorú so sebou prinášajú, je akoby odpoveďou na zväčšujúci sa vnútorný strach a všeobecné obavy všetkých ľudských bytostí. Anjelské karty sú na zamyslenie i vnútornú inšpiráciu.

Anjelské karty, výklad a rozdelenie

Ezoterické predajne a kníhkupectvá majú na predaj nespočetné množstvo rôznych typov anjelských kariet. My sme pre vás vybrali tento, ale možno vaša intuícia, vnímavosť a potreba vám vyberú iné sady. Karty sú vždy len papier a návod. Predstavte si ich tak, ako chcete vy, alebo ako sa vám do snov či predstav samé ukážu.

Podľa Biblie sa rozlišuje deväť anjelských zborov podľa sily a zamerania ich pôsobnosti: Cherubíni, Serafíni, Tróny, Kniežatá, Sily, Panstvá, Mocnosti, Archanjeli a Anjeli.

Rozdelenie kariet

Tento súbor pozostáva zo 48 kariet rozdelených do 4 súborov po 12. V tejto sade sú i rôzne iné symboly, napríklad Karta smaragdových síl Prírody a srdca, Grál srdca a liečivej sily Vody života, kužele diamantového hviezdneho ohňa, karta nekonečnej krištáľovej cesty liečiteľov, karta fyzického a duchovného vývoja a premeny, mystická ružica Anjelov hviezd, karta červených plameňov vitality, odvahy a súcitu, ...

Z anjelských energií a najznámejších mien vám vyberáme týchto 12:

 • Arad - strážny anjel sebadôvery. Dodáva vám silu aj vtedy, ak život zranil vaše ja a oslabil vašu sebadôveru. Vaša minulá skúsenosť je už minulosť! Bola potrebná, aby zrušila karmický dlh, alebo dokonca vám získala karmické zásluhy. Bola nutná súčasť vášho vývoja. Pomocou novej múdrosti a jeho podpory choďte ďalej.

 • Dokiel - strážny anjel vyrovnanosti tela, mysle a ducha. Do svojho života a aj do seba samých sa máte snažiť vniesť rovnováhu. Týka sa to domova i zamestnania. Týka sa to i súladu medzi fyzickým, materiálnym i duchovným ja. Prehodnocujte svoje postoje častejšie a s väčším citom, aj keď ste dosť materiálne založení.

 • Salathiel - strážny anjel hľadajúcich. Pripomína vám, že môže ešte hodnú chvíľu trvať, kým sa naplní túžba vášho srdca. Musíte ešte predtým dozrieť a preniknúť cez určité vrstvy. Závoj okolo vášho srdca vypĺňajú predchádzajúce osobné emócie, ktoré pridlho vypĺňali a brzdili váš život.

 • Ramiel - strážny anjel jasnosti a osvetľovania životných otázok Anjelským svetlom. Asi sa cítite obklopení životnými krivdami. Nie ste celkom schopní jasne vidieť seba, alebo svoju životnú cestu. Vaša intuícia sa prehĺbi a vy zakúsite vnútorné poznanie. Vládca znamenia Raka je Mesiac a tomu patria všetky pondelky.

 • Elemiah - strážny anjel skúmania skutočného potenciálu a vnútorného ja. Prekážky prekonáte. Zažnite mu večer sviečku. Oheň je váš živel. Zapíšte sa do nejakého kurzu, alebo si naplánujte nové spoznávanie niečoho, čo už u vás akoby zapadlo prachom. Naplánujte si spomienkový výlet, rozčítajte si knihu.

 • Aratron - strážny anjel kúziel prírody. S jeho pomocou nadobudnete magické schopnosti, ktoré použite na pomoc ostatným. V niektorých kútoch prírody panuje harmónia hlboký pokoj, ticho zrodené z prírodných energetických tajomstiev. V tichu sú aj trojaké tajomstvá: vedomosti, pamäť a záchrana.

 • Amabiel - strážny anjel láskavosti. Ste schopní vnímať radosť a deliť sa s ňou s blízkymi. Fialová farba pretvára negativitu tohto sveta a ružová rozširuje pozitívnu energiu lásky. Snažte sa v tomto komplikovanom svete čo najviac svetlom lásky osvetliť cestu ostatným. Nič nenechajte na náhodu.

 • Ananchel - strážny anjel milosti, znovuzrodenia a putovania k osobnej hviezdnej sile. Verte, že váš prospech duše sa vám odhalí v pravý čas. Ste na stope podrobného Božieho plánu svojho života, len musíte byť trpezliví. Prijmite to a verte, že budete mať silu kráčať dopredu.

 • Mirabiel - anjel Mesiaca a očisty a liečby srdca a duše. Predstavte si modrofialovú žiaru, ktorá vás očisťuje od negatívnej energie. Obnoví vám vašu potrhanú silu a oslabenú dušu. Esencia svetla potom bude liečiť nielen vás, ale aj tých, na ktorých budete v dobrote vášho srdca myslieť.

 • Seraphiel - vládca serafínov. Sú silnejší, ako osobní anjeli strážni. Pomôže vám dosahovať vnútornú vyváženosť energií. Skoncentrujte sa na svoju chrbticu, ako svoj stred. Máte ju dosť zaťažovanú. Preto si želajte od tejto mocnej nebeskej sily, aby svoju silu preniesla na váš stred tela i duše.

 • Raguel - strážny anjel duchovného vnímania, nachádzania a udržania si jednoduchosti duchovnej pravdy. Pravda je sama o sebe bezbranná, zraniteľná, no nesúca vrodenú silu. Ako celok chráni, hreje a dvíha k výškam. Chráňte si tú časť seba, ktorá nesie váš čistý úmysel. Anjeli vám odhalia len to, čo potrebujete práve teraz.

 • Pagiel - strážny anjel túžby srdca. Pagiel vám potvrdzuje, že robíte presne to, čo máte robiť. Dovoľte mu, nech znásobí vašu lásku a pokoj. Ovplyvní a rozšíri vaše duchovné vedomie. Posilní sa vaše hľadanie a príde to, čo si želáte. Zbavte sa negatívnych myšlienok a pocitov. Nič skutočne neriešia, len zaťažujú.


Práca s kartami

Posolstvá neznamenajú veštby, preto je zbytočné v sebe posilňovať akékoľvek očakávania. Obrovským prínosom anjelských kariet je to, že navodia pozitívnu zmenu v energetickom poli človeka. S kartami pracujeme tak, že sa najskôr na všetky karty v balíčku pozeráme dostatočne dlhý čas - minimálne 15 minút. Už pri tomto procese subjektívne pociťujeme uvoľnenie napätia, pocity radosti, nežnosť, niekedy náhlu inšpiráciu ako riešenie dovtedy nezvládnuteľného problému. Niektoré karty z balíčka nás upútajú viac. Prečítajte si k nim krátke vysvetlenie a vytiahnite ich z balíčka bokom. Môžete ich nosiť v kabelke do práce, do školy a ak kedykoľvek počas dňa máte čas, využite ich na krátke zahĺbenie sa do farebných obrazov, v ktorých sa rozpúšťajú naše uväznené obavy a bolesti. Karty vymieňajte intuitívne. Sami pocítite, kedy potrebujete zmenu. Niekedy vás dlhodobejšie priťahuje jediná karta. Vaše podvedomie ju vníma ako symbol niečoho emočne silného, čomu potrebuje porozumieť aj vaše vedomie.

Venujte pozornosť novým myšlienkam a nápadom, ktoré dostávate. Predstavujú semienka tvorivého procesu. Božia myseľ neustále vyjadruje nové myšlienky priamo vo vašej mysli.