Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Archetyp Faraón

Pôjde o pochopenie moci; nad kým alebo nad čím ju mám. Málokto si uvedomuje, akú veľkú moc má nad sebou, ako veľa možno urobiť pre to, aby bolo v poriadku naše telo, duch i duša.

Archetyp Faraón

Arkánum: Vládca, faraón, vodca, cisár
Archetyp: Vhľad / dištanc
Matrica archetypu:
Pozitívum: Všetko všetkým preniká.
Negatívum: Plánovanie je v moci človeka; čin v rukách Nebies.

Pozitívny význam arkána:
Znamená podporu, možnosti, stabilitu a veľkú osobnosť. Je to činorodosť a priazeň. Tento človek určite dokáže zrealizovať svoje plány a dosiahne svoje ciele.

Negatívne vplyvy:
Svojhlavý mocnár, ktorý si všetko dobré necháva iba pre seba a na ostatných myslí iba rečami. Je to ten, kto inému káže vodu piť a sám pije víno. Predstavuje aj určitý druh násilia, opäť v spojení zneužitia moci.

Keď sa staneš vládcom,
nebuď tyranom.
Daj pozor, ako držíš žezlo.
V hneve sa obzri,
slnko nad ránom prinesie
kráľovské kreslo.
Byť nad vecou a nemať strach.
Tak spravodlivo panovať.

Zmysel arkána

Pôjde o pochopenie moci; nad kým alebo nad čím ju mám. Málokto si uvedomuje, akú veľkú moc má nad sebou, ako veľa možno urobiť pre to, aby bolo v poriadku naše telo, duch i duša. Okrem toho si treba uvedomiť, že máme istú moc aj nad svojimi deťmi, nad zamestnancami či inými ľuďmi, ale treba si uvedomiť, že to je nič proti tomu, akú moc máme nad svojím životom a nad sebou. Ak sa sústredíme na túto moc, všetko bude lepšie, dokážeme zázraky, kvalita nášho života omnoho stúpne. Chce to len lepšie sústredenie sa, zodpovednosť, odvahu, dynamickú tvorivosť.

Archetyp

„Všetko všetkým preniká“ upozorňuje na nevyhnutné kroky pre to, ak naozaj chceme dosiahnuť svoj cieľ. Moc sa dá veľmi ľahko zneužiť, teda dôležitá je zodpovednosť, rozvaha, vnútorná harmónia a vytrvalosť, s akou možno postúpiť dopredu. Netreba však žiť v lipnutí na očakávaniach, lebo „plánovanie ju v moci človeka – čin v rukách nebies“. Všetko možno naplniť, no bez vytrvalosti a sebadisciplíny to pôjde ťažko…

Východisko

Východisko vidíme v práci na sebadisciplíne, pochopení seba, využití ekonomického myslenia, sústredenia sa na správny životný štýl a metodické riešenie problémov. Možné sú prvky serióznosti pri potláčaní egoizmu a jeho transformácii na originalitu. V rámci seba treba dodržiavať pitný režim, správne dýchať a upraviť stravu na príjem surového ovocia a zeleniny. Ako sa starám o svoju fyzickú schránku – také myšlienky bude produkovať moja myseľ.

Cvičenie

Opäť sa posadíme na stoličku alebo do lotosového sedu na koberček. Skontrolujeme, či dýchame pravidelne, a potom sa sústredíme na podstatu zákonitostí čísla štyri:

Máme 4 svetové strany, 4 ročné obdobia, 4 živly: oheň, voda, vzduch a zem. I ty si stvorený zo 4 zložiek: máš hmotné telo, astrál, princíp života a ducha.. Toto vzniklo v mene lásky a dobra, preto i ty sa najprv zhlboka nadýchni ohnivého živlu tak, aby v tebe spálili všetko zlé, čo odnáša oheň. Potom s prudkým výdychom oheň zo seba vypusti.

Ďalej sa sústreď na vodu a s ďalším nádychom požiadaj tento živel, aby ťa očistil od depresií, trudnomyseľnosti a prehnaného egocentrizmu. Opäť prudkým výdychom vypusti prebytočnú vodu z tela von.

Teraz prišiel na rad vzduch, ľahkomyseľnosť, chvastavosť a márne rečnenie o ničom. Popros živel vzduchu, aby ťa zbavil týchto záťaží. Potom prudkým výdychom vypusti aj vzduch z tela do Vesmíru.

Teraz je na rade zem. Sústreď sa na hlboký nádych, pomysli na svoje kosti, svalovinu, nečistoty, spôsobujúce lenivosť, ťažkopádnosť a nehybnosť. Požiadaj i zem, aby ťa zbavila tejto neprimeranej záťaže a jediným výdychom vypusti i živel zeme von, aby v tebe zostalo to, čo nastolí rovnováhu a vnútorný mier.

V budúcnosti skús vládnuť tak, aby si zostal sám sebou, aby si nikomu neublížil, neprisvojil si cudzí majetok iba preto, lebo tvoj blízky je proti tvojej moci bezmocný. Skús vládnuť sám sebe, odhaľ svoje čierne vlastnosti a s odvahou sa pusti do boja proti nim. Buď k sebe prísny a veľa vyžaduj, potom sa ľahko zbavíš i toho nepríjemného a nepriaznivého, čo prináša v sebe moc…
Niekoľkokrát sa nadýchni a vydýchni, ponaťahuj sa, otvor oči a pokračuj vo svojom programe.