Archetypy a harmónia (3. časť)

Kde alebo v čom je vlastne váš stred? Nájdete ho, ak si každý deň vyhradíte päť minút času na to, aby ste sa zahľadeli do svojho vnútra.

Archetypy a harmónia (3. časť)

Napríklad týmto spôsobom:

  • Prečo vtedy, keď chvália iného, možno lepšieho, potrebujem jeho veľkosť aspoň trošičku pošpiniť?
  • Prečo sa neustále kontrolujem?
  • Prečo prehliadam svoje základné potreby a toto prehliadanie pripisujem starostlivosti o iných?
  • Prečo sa mi rozbúcha srdce, keď mám na verejnosti prehovoriť?
  • Prečo sa nedokážem vzoprieť neschopnému šéfovi?

V takýchto a isto i nápaditejších otázkach by sme mohli pokračovať do neskutočne vysokého počtu a po nejakom roku praktizovania týchto päťminútoviek, by sme pocítili obrovskú bolesť, ktorá by ohlásila koniec hlúposti a začiatok múdrosti, ktorá vám dodá nezvyčajnú tvorivú silu, pri ktorej si uvedomujete seba, viete, že dokážete čokoľvek, viete i to, že tí, čo vám budú predpovedať peklo, sa pokúšajú iba o vtipnú sugesciu, aby vás ovládli a vládli vám aspoň počas hodiny, ktorú trávite s nimi, pretože vládnuť je veľmi príjemné, ale málokto si uvedomuje, že to chce maximálnu zodpovednosť a láskyplnú slobodomyseľnosť.

Čo môžeme robiť so svojim dosiahnutým stredom?

908. archetyp hovorí: Nestačí iba produkovať myšlienky, treba ich aj prežiť a žiť podľa nich.
911. archetyp však upozorňuje: So všetkým si poradíš, keď v sebe objavíš hadiu silu, no ak sa jej zľakneš, zničí ťa!

Môžeme to chápať i tak, že ak sme sa už dostali k hadej energii, niet cesty späť a bude nebezpečné obzerať sa dozadu a skúmať to, čo už máme v tejto situácii vedieť.
Dospejeme i k samozrejmej múdrosti 989. archetypu: Je to čisto TVOJE rozhodnutie, ktorý model života a v akej forme si ho chceš odskúšať.

Potom ľahko získame i nadhľad v nevedomosti, ktorý hovorí, že ťažko prekonáš odvahu nevedomého, ktorý „má všetko pod kontrolou“. Na druhej strane nevedomý vždy zúri, ak sa mu rútia jeho stopercentné predstavy, od ktorých závisí systém jeho hodnôt. Je teda dobré, ak hľadáme svoj stred bez obáv, že sa rúhame, že niečo porušujeme alebo sa niečomu extravagantne vzpierame. Nemali by sme sa však vzpierať samým sebe.

Vezmime si takýto príklad:
Niekto fajčí 60 cigariet denne a celkom fundovaný, múdry človek ho presvedčí, že to nie je dobré, nuž tento fajčiar začne sám seba šikanovať, tzn., vnútorne neprijal fakt, že to fajčenie je prehnané, a že ho zabíja. Rozumom to však pochopil, a tak sa dostal do príšerného rozporu samého so sebou. On už rozumom nechce fajčiť, ale srdce to ešte neprijalo. Čo potom s tým? Prirodzené bude, ak sa prestane za to nenávidieť, ak si s humorom povie, že nájde nejaký vhodný spôsob na to, aby znižoval uvedenú dávku, aby sa dopracoval k vytýčenému ideálu. Mal by si ale uvedomiť, že ak fajčí povedzme dvadsať rokov, prestať nemôže v priebehu jedného dňa, pretože takýto sek pre telo, ktoré sa už stalo narkomanom, bude neprijateľný.