Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Čakry - bioenergia života

Životné funkcie organizmu prebiehajú na bioenergetickej základni. Na tejto úrovni existujú špecifické orgány a vodivé dráhy. K týmto orgánom patria predovšetkým čakry a vodivými dráhami sa nazývajú meridiány.

Čakry - bioenergia života

Nasledujúce poznatky sú o reflexných zónach - emociálnej voľnej sfére človeka. Zvládnutie techniky práce s týmito zónami poskytuje racionálne psychickú autoreguláciu, ktorá umožňuje premeniť sa za niekoľko mesiacov z chorého, nevrlého, skleslého, stále podráždeného človeka v osobu zdravú, optimistickú a spoločenskú. Čakry zhromažďujú, pretvárajú a rozdeľujú bioenergiu tela.

Priestorové čakry

1. čakraMúladháraSídli v spodnej časti panvy, od kostrče po lonovú kosť.
2. čakraSvadhištánaPatrí dolnej časti brucha.
3. čakraManipuraPôsobí v hornej časti brucha.
4. čakraAnahátaMá svoje miesto v hrudi. Dobre vyvinutá zaberá väčšinu hrudného koša.
5. čakraVišuddhaZaberá spodnú časť krku od chrbtice k štítnej žľaze.
6. čakraAdžňaJe mohutná čakra v centre hlavy, ako tretie oko. Jej stred sa nachádza nad koreňom nosa a líniou obočia. Zodpovedá jej centrálna časť mozgu.
7. čakraSahasráraNachádza sa pod temennou kosťou. Oblasť predného mozgu.

Veľkosti rozvinutých čakier má priemer 12 cm a výšku asi 5 cm. Pri meditáciách sa rozvíjajú podľa potreby a dodávania energií (vesmírnej, slnečnej, božskej). Psychologické osobitosti človeka súvisia s tým, do akej miery sú jeho čakry rozvinuté.

Vplyv čakier na človeka

  • Ak je dobre vyvinutá sahasrára, človek má schopnosť strategického myslenia, schopnosť myšlienkovo poňať celú situáciu ako celok jediným pohľadom zhora, čo mu umožňuje byť široko mysliacim vodcom.
  • Ak je vyvinutá adžna, u ľudí môžete pozorovať schopnosť takticky myslieť, čo umožňuje riešiť úlohy v bežnom živote, úzke, čiastkové otázky vedy a výroby.
  • Vyvinutá višuddha dáva schopnosť estetického vnímania - ľudia sú dobrí výtvarníci, hudobníci a iní umelci.
  • Ak je dobre vyvinutá anaháta, znamená to schopnosť emociálnej lásky, láska zo srdca, nie z rozumu.
  • K silnej vyvinutosti manipury patrí energické rokovanie, ale aj sklon k stálej dominancii záporných emócií, ako je podráždenosť a hnev u ľudí, ktorí sa duchovne nezdokonaľujú.
  • Ak je vyvinutá svadhištána, signalizuje rozvinutú reprodukčnú funkciu.
  • Ak je vyvinutá múladhára, ukazuje sa psychická stabilita v najrôznejších životných situáciach.

Každý by mal mať možnosť pociťovať prejavy aktivity svojich čakier. Pri duševnej únave pociťujete ťažkosť v oblasti adžni alebo sahasráry. Pri vnímaní niečoho veľmi harmonického sa niekedy “topíme” šťastím, prejavuje sa višuddha.

Ale v opačnej situácii sa môže stať, že nám niečo zovrie v krku - to je neharmonická situácia. Nespravodlivosť, roztrpčenosť alebo vlastná chyba, keď neviete, čo robiť.

Emócie sa nerodia v mozgu, ale práve v čakrách na bioenergetickej úrovni

Anaháta sa prejavuje v okamihoch lásky bez egoizmu. Sú ľudia, ktorí vyžarujú lásku svojím duchovným srdcom, trvalo na všetkých okolo a v akejkoľvek situácii. Takí by sme mali byť všetci.

Manipuru cítite obvykle iba pri záporných emóciach, vtedy sa utvára nepríjemný zožierajúci pocit s nepríjemne víriacou energiou.

Svadhištána sa objavuje a pociťujete zvlášť výrazne pri nesplnených pohlavných vzrušeniach. Tieto nepríjemné pocity v dolnej časti brucha a v chrbtici sú dôsledkom toho, že sa mala vyliať z čakry a vyvolať orgazmus. Ak sa neuvoľní, pociťujete únavu a oslabenie. Preto sa spravidla pri sexuálnom styku dosahuje harmónie iba pri obojstrannom orgazme.

Nevyužitá energia sa hromadí v múladháre a vytvára bioenergeticky potenciál, ktorý sa nazýva kundalíny.

Každá čakra zásobuje voľnou energiou tie orgány, ktoré sa nachádzajú v príslušnej časti tela. Mnohé choroby rôznych orgánov vznikajú pri znečistení zodpovedajúcich čakier.

Čakry sú prepojené radom meridiánových dráh

Sušumny je široký meridián, ktorý priemerom približne zodpovedá chrbtici. Prebieha od kostrče hore chrbticou, potom cez oblasť predĺženej miechy až k sahasráre. Sušumny vedie bioenergiu širokého rozsahu.

Vadžriní je užší kanál, ktorý sa vyčleňuje v zadnej časti sušumny a rozvádza udania od svadhišthány k ostatným čakrám. Horná časť dosahuje k modulárnej oblasti a potom mieri k prednému oknu adžni.

Citrín je meridián, ktorý prebieha zadnou časťou sušumny po spojnici tŕňových výbežkoch stavcov a kožou. Dráha prechádza hlavou vnútri lebky tylovými kosťami k sahasrári. Meridián citrín rozvádza v organizme najjemnejší druh bioenergie.

Topografia a stav všetkých bioenergetických štruktúr organizmu vrátane čakier a meridiánov sa určuje jasnovidectvom, ktoré sa rozvíja rádžajógou. Špeciálne cvičenie umožňuje spojiť v jediný kruh chrbticové meridiány s meridiánom predným, tento energetický okruh sa nazýva mikroskopická obežná dráha. Cvičenie s ňou poskytuje unikátny pozitívny emociálny efekt.

Umožňuje mužom, aby podľa vlastnej vôle regulovali svoj pohlavný akt. Pohlavný styk prebieha predovšetkým vo sfére jemných kladných emócií. Tomu zodpovedá aj cieľ styku, obdarovanie partnera maximom nehy, získanie spoločnej radosti, hlboké harmónie a splynutie duší, nie rýchle dosiahnutie vlastného orgazmu. Dochádza tu medzi partnermi k intenzívnej bioenergetickej výmene, k aktivizácii bioenergetických systémov, očiste čakier a meridiánov.

Je tu možnosť partnera vyliečiť aj pohlavným stykom. Avšak v niektorých prípadoch je týmto spôsobom možné utrpieť poškodenie energetického systému, čo vedie k ochoreniu. K tomu môže dôjsť pri pohlavnom styku s opitým, chorým alebo bioenergetickým hrubým partnerom. Pre plnohodnotnú funciu pohlavného systému je potrebné z energo hľadiska byť nielen energetický, jemný, ale mať tiež v poriadku mnohé telesné štruktúry .

Koncentrovať sa v anáhate a udržiavať stav ako trvalý a základný je samo o sebe už veľkým duchovným úspechom. Dominancie záporných emócií, podporovaných energickým stavom manipury, zodpovedá vzruchom sympatického vegetatívneho nervového systému, čo vylučuje harmonický pohlavný styk. Tréning umožňuje sa radikálne týchto stavov zbaviť.

Dobré sexuálne skúsenosti spôsobuje dospievanie čakry. Svadhištána je vedúcou čakrou pohlavného systému. Dostatočný bioenergetický potenciál v čakre je podmienkou prejavu sexuálnych emócií. Múladhára zabezpečuje istý, stabilný prejav pohlavnej funkcie, pretože energia zaplní aj svadhištánu, ak dôjde k jej vyčerpaniu. Koncentrácia v citrín umožňuje dosahovať najjemnejších emocionálných stavov, ktoré sú pri pohlavnom styku tak cenné.

Ak sa tomu všetkému poučíte, je tu možnosť k napomáhaniu aj vyliečeniu niektorých chronických chorôb.

Veštica ZorunaTÉMA DŇA:

Preliečenie tela a duše človeka harmonizáciou čakier

Prijmite vesmírnu energiu, ktorou zo seba doslova vypudíte všetky negatívne myšlienky. Čítať ďalej