Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Automatická kresba a písmo

Akýkoľvek spôsob liečby, ktorý sa vymyká klasickému spôsobu medicíny, nazývame alternatívnou medicínou. Jednou z najoriginálnejších metód je práve automatická, vesmírna alebo anjelská kresba a písmo.

Automatická kresba a písmo

Jej prostredníctvom je možné zachytiť v symbolickej podobe skutočnosti, ktoré v súčasnej racionálnej rovine zostávajú utajené. Treba podotknúť, že liečiteľov nadaných a obdarených touto schopnosťou je veľmi málo. Automatická kresba je predovšetkým vynikajúca diagnostická metóda a jedinec, ktorý ňou disponuje, môže jej pomocou zachytiť súčasný zdravotný stav. Zároveň však dokáže upozorniť na chorobu ešte predtým, než vypuknú jej príznaky. Každej konkretnej chorobe, či poruche funkcie orgánov totiž predchádza energetická zmena. To znamená, že životná energia, ktorá prúdi našim organizmom, je zablokovaná. Preto sa mnohokrát cítime unavení a ani nevieme prečo.

Zníženie príjmu energie sa potom okamžite odráža na množstve fyzickej energie, ktorú máme. Doplnenie chýbajúcich výživných elementov pôsobí nielen ako výživa pre hmotné telo, ale taktiež ovplyvňuje energie čakier a spúšťa ozdravovací proces na telesnej, duševnej a duchovnej úrovni. Potreba výživových elementov sa mení v závislosti od momentálneho stavu organizmu.

Použitie v praxi

Telo vo všetkých formách funguje dobre vtedy, keď sú všetky aspekty v harmónii. Automatickou kresbou a písmom sa dá zachytiť zdravotný stav, duševný stav, toky energií aj medzi partnermi, oblasť medziľudských vzťahov všeobecne, vlastnosti a charakter osôb.

Liečiteľovi využívajúcemu automatickú kresbu však nestačí na stanovenie diagnózy a následnej liečbe len ceruzka alebo pero, ktorou počas chvíľky vykreslí poruchy na orgánoch. Má mať aj hlbšie anatomické vedomosti na tele, ale aj na duši. Potom môže predpovedať choroby, ktoré majú podobu energickej zmeny v orgánoch. Práve táto diagnostika určí chorobu skôr, ako to zistia klasici.

Človek sa cíty zle, ale vyšetrenia poukazujú dobrý stav. Tu sú dobrí liečitelia, psychotronici, psychoterapeuti, fytoterapeuti, fizioterapeuti, maséri a iní, ktorí sa zaoberajú alternatívnou liečbou.

V každom prípade však platí, že pacient nemôže od terapeuta očakávať zázraky, hoci sa mnohokrát dejú pri pozitívnom myslení a prianí si zdravia, lásky, viery a harmónie. Predstavte si, že nad vami prúdi akési energetické pole a že existujú ľudia veľmi citliví, ktorí sú schopní informácie v ňom obsiahnuté používať. Robí to aj šiesty zmysel.

Môžem len skonštatovať, že schopnosti automatickej kresby, rovnako ako iné nadanie, príklad hudobné, maľovanie, tancovanie, je vrodená dispozícia jedinca. Ďakujem za tieto schopnosti, ktoré mám a sú poskytnuté na pomoc a liečenie iných, za pomoci mojich učiteľov a majstrov z vesmíru - akáši. A aj za danosť kreslenia obrázkov, biorezonátorov, psychosomatickej artterapie, ktorá napomáha každému na preliečenie tela a duše, na povzbudzenie a prebudenie energetického systému v čakrách.

Kto tieto obrazce vníma očami a mozgom, potom tie energie prechádzajú celým telom a orgánmi a prečistí ich od negatívnej energie, ktorá sa zmení na pozitívne myslenie v každom z nás.

Auroskopia - diagnostika osoby

Táto metóda otvára doposiaľ nepoznané možnosti diagnostiky ľudského tela aj duše. Je to napojenie do energetického systému informácií. Podľa mena a dátumu narodenia sa dá zistiť choroba, poruchy aury a geoanomálných zón, medziľudské vzťahy, charakterové vlastnosti a iné.

Na duševnej úrovni sú príčinou zlé pohnútky, myšlienky a zlé činy a skutky. Negatívnym myslením a konaním si každý blokuje prívod najvyššej energie z vesmíru. Je dôležité zachovať si a obnoviť ľudské zdravie a odstraňovať energetické poruchy. Je to pomoc pri harmonizácii duchovného a duševného tela a vyhodnotenie zdravia.

Auroskopia - diagnostika osoby je na úrovni čakier nedostatočná. Vplyv zlej výživy na zdravie človeka je viditeľný. Je nutné pristúpiť na obnovu správnou výživou, cvičeným a upravením energetických centier - čakier. Objavujú sa kŕče svalstva v tele, oslabená imunita, onemocnenie hrubého čreva a konečníka, oslabený traviaci trakt, poruchy psychického rázu, bolesti hlavy, problém s tlakom a iné.

Je potrebné začať sa o svoje telo zaujímať a postarať sa o jeho obnovu - po telesnej aj duchovnej stránke. Je potrebná nová cesta k posilneniu seba samého. Prajem skoré pochopenie svojej pravej podstaty.