Odporúčame

Kavena

Kavena

Poradím vám, ako sa správne rozhodnúť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Čo nám prinesie rok 2012?

Už dlhšiu dobu sa hovorí o roku 2012 ako o prelomovom. Názory naň sa veľmi líšia. Jedna skupina rozoberá tento rok a prikláňa sa ku katastrofickému scenáru a druhá naopak k duchovnému prelomu. V jasnovideckých predpovediach sme sa mohli dočítať o konci sveta, prípadne o zatopení britských ostrovov do polovice Európy, až po Prahu. A utkvela mi jedna veta v pamäti: „Živí budú závidieť mŕtvym“. Čo z toho má byť pravda?

Čo nám prinesie rok 2012?

Naozaj hrozí koniec sveta?

Jedna vec je známa, že sa jedná o evolučný proces na mentálnej a spirituálnej úrovni. Veľké zmeny v myslení ľudstva prebiehajú v každom roku. Ľudstvo sa vyvíja niekoľko tisícročí, teraz nastáva obdobie premeny nášho vedomia. Vývoj každého jedinca začína už jeho narodením: detstvo, puberta, dospelosť a staroba. Doposiaľ sa jedná o vývoj jednotlivca. Každý sa vyvíja, učí a pracuje pre seba, pokiaľ sa pri tejto transformácii naše vedomia prepoja a budeme premýšľať i pracovať spoločne a duchovne konať ako celok.

Nie všetci sú pripravení prijať nový duchovný a mentálny smer. Nie všetci budú chápať, čo sa tu deje, ale všetci majú možnosť sa otvoriť novému vedomiu a prejsť duchovnou transformáciou. Okolie nášho sveta je veľmi zložité, pomaly sa nám ukazuje v rôznej podobe. Pomáhame si rôznymi zložitými prístrojmi, aby sme videli až za hranice našich možností. Spoznávame nepoznané a vidíme nevidené. To je to naše prebúdzanie sa. Prichádza doba, kedy uvidíme naším vnútorným zrakom a čistou mysľou práve to nepoznané, ktoré nás spoločne priťahuje.

Rozdiely medzi tými jedincami, ktorí sa dostanú do vyššej sféry svojho poznania a tými ostatnými, bude viditeľný na prvý pohľad v ich správaní. Tí na vyššej úrovni vedomia budú kľudní, trpezliví a všetko budú oveľa ľahšie zvládať, kým tá druhá skupina ľudí bude netrpezlivá, nervózna, nepokojná a hádavá. Nie všetkým sa bude chcieť pripojiť k tým, ktorí už našli cestu premeny. Ale tak bolo vždy, nie všetci so všetkým budú súhlasiť. Dokonca sa nájdu i takí, ktorí budú predstierať, že sú na úrovni vyššieho myslenia. Vždy by sme mali ísť za hlasom svojho srdca. Jedná sa o prírodný proces, ktorému sa musíme prispôsobovať. Budú sa osídľovať časti Zeme, ktoré doteraz neboli osídlené a opúšťať domovy, ktoré teraz vlastníme. Ale tieto zmeny sa diali celé tisícročia, len si to neuvedomujeme. Už v minulom tisícročí začalo otepľovanie našej Zeme, čím sa zvyšuje hladina vody v moriach, či riekach. Niektoré časti Zeme budú zaplavené a ľudia sa ozaj budú musieť vysťahovať a hľadať si nový domov v iných krajinách. V tomto období je intenzita svetla pomerne vysoká a ešte bude stúpať.

Všetko máme vo svojich rukách

Veľa ľudí sa začalo viac zaoberať ezoterikou, začali hľadať cestu duchovna a vynorila sa v nich vnútorná sila lásky. I ľudia, ktorí nikdy neverili vo vyššie sily, obracajú sa na vieru. Nevravím teraz o katolíckej, evanjelickej, či o viere k Budhovi. Vravím o viere v Boha ako takého. Nazreli si viac do svojho srdiečka a hľadajú v ňom lásku.

Ako si môžeme vytvoriť našu budúcnosť? No, prítomnosťou! Mali by sme žiť tu a teraz, žiť naplno a hľadať jeden v druhom lásku, pomáhať si navzájom. Jedine tak prežijeme, tak sa dokážeme dostať aj po karmickej stránke vyššie. Prijímajme svetelné lúče s otvorenou náručou, sústreďme sa na to, akú chceme mať budúcnosť, ako chceme žiť, čo chceme robiť, presne taká budúcnosť príde. Ale príde sama.

Všetci máme možnosť zmeny, všetci by sme mali priložiť „ruku k dielu“, máme na to celý život. Môžeme začať aj teraz, v túto sekundu, nikdy nie je neskoro. Všetci a všetko sa pomaly mení, prečo nie aj my? Milióny ľudí majú v sebe biely lúč, ktorý otvára bránu k premene, len sa treba pridať. Otvorme svoje srdiečka, hľaďme jeden druhému do očí s láskou a pomáhajme si navzájom. Svoju cestu si každý dláždi sám, tak prečo by sme nemohli dláždiť spoločnú cestu?