Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Reiki - energia, ktorá lieči a pomáha

V dnešnej dobe plnej stresu a urýchleného života máme k dispozícii dar z nebies vo forme rôznych liečivých energií. Už od pradávna pracovali ľudoví liečitelia s liečivými energiami aj na našom území. Liečili vlastnou bioenergiou, no mnohí pracujú s energetickými systémami ako sú Reiki, Shamballa a iné.

Reiki - energia, ktorá lieči a pomáha

Ako vlastne tieto energie fungujú? Pýtajú sa mnohí z nás. A naozaj fungujú? Je to dar alebo je to nebezpečné? Ľudia sa vo všeobecnosti boja všetkého neznámeho, čo nepoznajú. A preto to odsudzujú. No systém Usui Reiki je vo svete bežne používaný a rozšírený. Dnes by som rada priblížila históriu tohto veľmi silného a účinného systému liečenia ako samého seba, tak aj iných.

Začiatky Reiki

Dr. Mikao Usui, objaviteľ a zakladateľ Reiki, hľadal cestu, ako liečiť skrz “svetlo božie”. A tak sa vydal na mnohoročnú cestu za duchovným poznaním. Dr. Usui študoval na kresťanských školách v Amerike, no západné náboženské dogmy a teórie mu nedali uspokojivú odpoveď. Neskôr sa preorientoval na východné náboženstvá, kde študoval posvätné spisy v budhistických kláštoroch, no ani tu nenašiel odpovede. Pri návrate domov, v Japonsku prešiel mnoho chrámov s cieľom nájsť múdrosť a poznanie toho, ako liečil ďalší duchovný majster - Budha. Prišiel k rovnakému výsledku a to, že všetky náboženstvá sa sústredia skôr na uzdravenie duše a psychiky, na posilnenie viery, ako na liečenie fyzických chorôb.

V jednom malom kláštore však našiel prastarý spis, napísaný v sanskrite. Po niekoľkých rokoch štúdia, keď vedel, že dosiahol pochopenie tohto spisu, cítil silnú vnútornú potrebu meditácie. Oboznámil mníchov tohto kláštora, že 21 dní sa bude postiť a meditovať na posvätnej hore Mt Kurama na severe Kjóta v Japonsku. Pred odchodom povedal mníchom: “Ak sa nevrátim večer v 21. deň, budem mŕtvy. Pošlite skupinku svojich ľudí, nech vyhľadajú moje telo.” Dr. Usui vyšiel na horu, na ktorej zhromaždil 21 kameňov, ktoré mu slúžili k počítaniu dní. Každý deň zahodil jeden kameň. V dvadsiaty deň stále nič neprichádzalo, nič sa nedialo. Zahodil posledný kameň a pomyslel si: “Buď dostanem odpoveď na svoje otázky dnes, alebo má byť navždy metóda fyzického liečenia zahalená tajomstvom.” Počas noci uvidel svetelnú guľu na horizonte, ktorá sa pohybovala smerom k nemu. Prvé, čo ho inštinktívne napadlo, bolo ujsť pred ňou, no uvedomil si, že práve toto môže byť ten okamih, na ktorý čakal. Preto nechal svetelnú guľu, aby ho zasiahla priamo do čela. V tom okamihu sa vydal na cestu, videl čiastočky všetkých farieb dúhy, v ktorých rozoznával symboly Reiki. Boli to tie isté symboly, ktoré našiel v spomínaných spisoch a ktorým počas štúdia nerozumel. Pred jeho tvárou sa pohybovali milióny farebných častíc, ktoré sa presunuli k jeho ľavici. Dr. Usui napočítal sedem farieb. Uvedomil si, že v túto noc bol osvietený. Svetlo sa zjavilo aj po jeho pravici a potom uvidel zlaté symboly Reiki, ktoré sa mu jeden po druhom zjavovali. Dr. Usui ich absorboval do seba.

Cestou späť na úpätí hory si poranil palec na nohe. Osvietený muž si priložil ruky na palec, bolesť ustúpila a aj krvácanie ustalo. Neprestal, až kým bolesť úplne nezmizla. Keď sa pozeral na palec, necht bol na svojom mieste. Okrem uschnutej krvi nevidel žiadne zranenie. Po tomto poznaní a osvietení mu z rúk sálalo teplo, ktoré bolo veľmi príjemné, odbúravalo stres a liečilo telo i myseľ človeka.

Čo je Reiki?

Postupne Dr. Usui vybudoval Reiki systém, ktorý sa dostal do celého sveta. Tento systém je veľmi rozšírený aj u nás na Slovensku. Mne osobne Reiki dalo do života veľmi veľa, zvýšilo mi liečiteľské schopnosti a pomáhalo prekonávať rôzne náročné obdobia života. My všetci veľmi potrebujeme pokoj a mier. To je hlavné, čo nám pomáha. Reiki nám dáva pocit pokoja, že všetko je v poriadku. Mnohé zdroje označujú Reiki ako energiu, ktorá lieči a pomáha. Pri liečení Reiki sa liečiteľ stáva kanálom tejto božskej energie a cez jeho čakrový systém prúdi energia a lieči všetko navôkol. Zároveň zvyšuje intuíciu, mimozmyslové vnímanie a psychické schopnosti. Je to dar, ktorý môžeme využívať pre naše dobro, i pre dobro našich blízkych. Prajem veľa pekných zážitkov pri kontakte s touto energiou.