Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Kantoterapia (1. časť)

Kantoterapia je slovo, ktoré sme vytvorili po konzultácii s Jazykovedným ústavom SAV a z jeho obsahu je jasné, že ide o pieseň (kantus), ktorá lieči (terapia). Kantoterapia vznikla asi pred dvadsiatimi rokmi, kedy som ju ešte takto nepokrstila, pretože som nenachádzala ten správny názov.

Kantoterapia (1. časť)

Nuž, ten sme našli spolu s doktorkou Kozelníckou až vlani. Pustili sme sa do intenzívneho výskumu a prišli sme k záveru, že pomocou kantoterapie možno dosiahnuť zaujímavé výsledky.

Isto všetci poznáte staré, indické mantry. Mantry sú písané v sanskrte, v našom prajazyku, ale dôležitá je ich výslovnosť, pretože ich liečivý účinok závisí od vibrácie, ktorá pri ich vyslovovaní vznikne. Mantra potom pôsobí ako sugescia, pomocou ktorej môžeme všetko posunúť žiadaným smerom. Môžeme napríklad odstrániť svoje zlozvyky, myšlienky, s ktorými nesúhlasíme a napriek všetkému nám otravujú život, ale čo je najdôležitejšie, môžeme sa zbaviť niekedy aj ťažkej choroby. Keďže mantre nikto nerozumie, pokúšala som sa preložiť ich do jazyka, ktorým pacient hovoril.

Vezmime si napríklad mantru Óm, čakšuhu, ktorá prospieva zraku, pretože hovorí o dokonalom vnútornom videní. Keďže viem, že vibrácia musí byť tá istá, vytvorila som mantru „Som časť kruhu“. Svojím spôsobom to dáva zmysel, pretože zrak je časťou bytosti, teda podstatnou časťou „jej kruhu“. A tu ma inšpirovali aj sugescie a hypnotické cvičenia tým, že som sa pokúsila vytvoriť text piesne v materinskom jazyku, ktorá by vibrovala na poškodených častiach tela tak, aby sa tieto dávali do vnútornej harmónie. Na tomto základe som začala písať kantusy a sledovať ich účinok.

Vezmime si napríklad KANTUS STRACHU:

Odvaha je vo mne skrytá,
moja duša oheň pýta;
zo zeme ja vstanem však,
pôjdem k cieľu ako drak.

Odvaha má ruky Dia,
strach je iba fantázia;
postavím sa, lebo viem,
že k svojmu cieľu kráčať chcem.

Aumén, krásny cieľ,
poznám k nemu smer.

Opakovaním tohto kantusu môžeme dosiahnuť vnútornú pohodu natoľko, že sa zbavíme nielen strachu, ale môžeme vhodnejšie spracovať stres, môžeme sa zbaviť srdcovej arytmie, panického syndrómu, dokonca aj žalúdočnej nervozity. Prirodzene, netreba iba vlastniť kartičku s kantusom, treba si ho aj pravidelne spievať, to znamená najmenej 27 dní najmenej 27 ráz a to v určený čas, napríklad predpoludním. Hodina nemusí byť dodržaná. Pod „predpoludním“ chápeme čas od 8,00 hod do 12,00 hod.