Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Wendy

Wendy

Osobný kód 173

Sila sugescie (2. časť)

Podobne je to aj u sily veštenia. Tu ide o odmietanie zodpovednosti za svoj život. Sugestívne prenesené slová veštcov v zatemnenej miestnosti bez nejakej možnosti chopiť svoj osud do vlastných rúk pôsobia do organizmu, oslabeného chorobou či beznádejou veľmi účinne.

Sila sugescie (2. časť)

Pamätám sa na klientku, ktorej istá veštica povedala, kedy sa vydá, koľko bude mať detí, a vraj tie deti pri dosiahnutí osemnásteho roku pravdepodobne umrú. Táto pani ma navštívila, keď jej dvojičky dosahovali sedemnásty rok a obidve začali mať zdravotné ťažkosti neznámeho pôvodu. Nechcela veriť, že ona vlastnou sugesciou podvedome ničí vlastné deti. Sugesciou, ktorej podľahla ešte zaslobodna, a teraz s tým treba niečo urobiť. Snažila som sa jej vysvetliť, že ide iba o sugesciu, nie o slobodnú vôľu, či karmu jej dievčeniec, aby s tým prestala, lebo sa naozaj stane niečo zlé, a nebude to podľa “hviezd”. Trvalo mi dlho, kým som jej tie bludy vyvrátila. Výsledkom je to, že dievčatá dnes majú dvadsaťosem rokov a spokojne žijú.

Druhým prípadom takéhoto sugestívneho veštenia bola pani, ktorá síce mala rakovinu, ale veštec ju presvedčil, že zrejme neprežije. Vzala som ju pod ochranné krídla, priznám sa, ani sama som neverila, že sa nám to podarí, no moja klientka je už dvanásť rokov po údajnej smrti, cestuje po svete, je veľmi príťažlivá, každý sa o ňu zaujíma, a dnes tvrdí, že je šťastná, že konečne začala žiť nový a lepší život.

Ďalším úskalím sú sugestívne príkazy, hraničiace až s vydieraním; napríklad: ak kúpiš psa, ja sa odtiaľto odsťahujem! Tu pôjde o veľmi nízke sebavedomie toho, kto také niečo tvrdí, lebo ak človek porovnáva vlastnú pozíciu s pozíciou zvieraťa a cíti sa byť ohrozený, potom by sa mal presťahovať do zoologickej záhrady. Problém argumentovania spočíva v celkovej neschopnosti debatovať na požadovanej úrovni, požadovaným tónom, k požadovanej téme. Lepšie by bolo, keby príkazca pokojným tónom uviedol fakty, že zviera sa predsa len do bytu nehodí, bolo by mu lepšie tam, kde je i kus záhrady, že bude celý deň samé doma, lebo deti sú v škole a dospelí pracujú, prípadne, kam to zviera dáme, keď budeme chcieť ísť na dovolenku, alebo KTO PRESNE sa bude o domáceho miláčika starať, aby svojou nezrelou túžbou neobmedzoval iných. Toto boli negatívne vlastnosti sugescie, no povieme si o tých najvzácnejších, teda o kladných vplyvoch sugescie.

Sugescia je súbor úkonov, ktorými sa uskutočňuje hypnóza.
Autosugescia je úkon, ktorým si sami vsugerujeme do vlastného podvedomia to, čo si želáme.

Čo robí činnosť podvedomia

Ovládajú nás vo veľkej miere myšlienky a emócie nezávisle na našom vedomí a rozume. Na základe toho sa niektorí ľudia priťahujú, iní odpudzujú. Prečo robíme niečo proti svojej vôli? Lebo podvedomie nahradilo v nestráženej chvíli naše oslabené, normálne vedomie.

6 základných zásad vedomej sugescie

  • Sugescia je jednou zo vznešených, mimoriadne užitočných síl.
  • Netreba, aby klient veril sugescii, dôležité je, aby ju chcel pravidelne opakovať.
  • Sugesciu musíme tvoriť bez akéhokoľvek ohraničenia časom, termínom a podobne a iba v kladnom vyjadrení. To znamená, že sugescia NEBUDEM FAJČIŤ je celkom nesprávna, nakoľko podvedomie prijíma iba kladné vyjadrenia. Mohli by sme tú istú myšlienku sformulovať takto: FAJČENIE SA MI PROTIVÍ. Je irelevantné, či práve s touto myšlienkou súhlasíte, lebo opakovanie ju vtlačí podvedomiu a ono už zariadi, aby sa táto myšlienka zrealizovala želaným spôsobom, teda, že v reáli nebudeme ďalej fajčiť a časom zistíme, že fajčenie je nám skutočne a úprimne odporné.
  • Často treba urobiť revíziu našich sugescií, upraviť ich, ujasniť. Podvedomie nemá rado komplikované vyjadrenia.
  • Mali by sme si uvedomiť, že vybranú sugesciu si treba opakovať pravidelne, najlepšie v tú istú hodinu. V ľahkých prípadoch stačí trikrát do týždňa raz denne.
  • Zmena charakteru pomocou sugescie nie je nič nadprirodzené, možno tak lepšie ovládnuť vlastné emócie, negatívne zmýšľanie, či zlikvidovať samodeštrukčný program v nás, pričom takto môžeme urýchliť či ozdravujúci proces, či sa zbaviť niektorých vážnych zlozvykov, myšlienok a podobne, ktoré nám už prestali vyhovovať.