Odporúčame

Alžbeta

Alžbeta

Nič nie je náhoda – všetko okolo nás sa deje za určitým cieľom, všetko má svoj dôvod a správny čas. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Keltský kríž a jeho výklad

Už ste sa pravdepodobne stretli s výrazom keltský kríž. Mnohí ho možno máte i ako talizman pre šťastie a doplnenie energie. Zdvojené kruhy znázorňujú kráľovstvo zeme a ducha, medzi nimi leží kríž, ktorý predstavuje nadvládu boha. Ochraňuje, napomáha inšpirácii a jasnovidnosti.

Keltský kríž a jeho výklad

Keltský kríž je to jeden z najzákladnejších spôsobov výkladu kariet na rôznorodé situácie. Môžete si ho vyskúšať na všeobecné, či špecifické otázky, dozvedieť sa niečo z minulosti, budúcnosti, či ujasniť si svoj súčasný život bez konkrétnej otázky. Takto rozložené karty vám poradia, niečo odkážu a nasmerujú povedzme na obdobie najbližších dvoch, troch mesiacov.

Výklad

Rozmiešajte si svoje karty, najlepšie tarotové, obvyklým spôsobom. Literatúry je i k tejto téme veľa a výklady sú i mierne pozmenené. V niektorých verziách je napríklad prehodená päťka so šestkou, či niekde sa odporúča keltský kríž doplniť až na trinásť kariet. I vy môžete túto základnú zostavu doplniť pri nejasných kartách dvomi pomocnými kartami, alebo dokonca všetky karty spresniť ďalšími dvomi kartami. Časom sami prídete na tú svoju najideálnejšiu alternatívu. Vždy je hlavne len na kartárovi, ako vyloží karty. Je na vás, čo vám sadne, ako si prispôsobíte postup a ako výklad vnímate.

 • 1. karta je signifikátor - karta, ktorá do tejto pozície príde hovorí o aktuálnej pozícii pýtajúceho sa, o jeho vnútornom svete a vonkajších okolnostiach.
 • 2. karta je krížiacou kartou - opisuje dianie ako vo vnútri, tak aj vo vonkajšom svete. Poukazuje na to, čo v tomto okamžiku vyvoláva konflikty a obmedzenia, základ a povahu problému. Je to ozrejmenie okolností, ktoré bránia naplno sa rozvinúť a čo vyvoláva pocit podráždenia.
 • 3. karta je korunná karta - hovorí o tom, čo je zrejmé navonok, o atmosfére a okolnostiach, ktoré pôsobia najviditeľnejšie. Je to pozícia, ktorá popisuje to, čo je pre okolie zrejmé, ako sa veci javia, preto, že niekedy i zdanie klame.
 • 4. karta je koreňová - popisuje jadro problému, odhaľuje vaše tendencie, sklony, inštinkty, ktoré vás v danom úseku života nútia smerovať určitým spôsobom. Môžete mať pocit, že karta klame a nie je to celkom pravda.
 • 5. karta poukazuje na vplyv minulosti - hovorí o niečom, čo bolo v minulosti pre vás veľmi dôležité, no čo už dosiahlo svoj vrchol a slabne.
 • 6. karta hovorí o vplyvoch blízkej budúcnosti - poukazuje na to, čo danú problematiku v najbližšom čase môže ovplyvniť.
 • 7. karta číslo opisuje momentálny stav alebo pozíciu pýtajúceho sa - je to niečo ako predĺženie čísla jedna, ale už posunuté do blízkej budúcnosti, alebo stav, v ktorom sa veľmi skoro ocitnete.
 • 8. karta je o názoroch okolia - je to pohľad z druhej strany, príbuzných, známych, priateľov, o ich predstave, ktorú si vytvorili o danej situácii, ako sa okolie postaví k danej situácii i o tom, čo sme vyslali do okolia.
 • 9. karta je cesta - je o našich nádejach a obavách, čo by sme chceli ale aj to, čoho sa bojíme. Nič nie je dobré či zlé, aj človek má svoje pozitívne či negatívne stránky.
 • 10. karta popisuje výsledok - prirodzené vyústenie danej situácie nový začiatok. Časový horizont, ak si nestanovíme iný termín je tri mesiace až pol roka.

Keltský kríž

Jednoduchšie zhrnutie:

 1. Situácia, signifikátor
 2. Prekážka
 3. Budúcnosť (ťažkosti, ktoré sa blížia, do mesiaca), čo máte v hlave
 4. Po čom si stúpate
 5. Minulosť, bývalé vplyvy (nedávna, posledné mesiace)
 6. Budúcnosť, budúce vplyvy (vzdialenejšia)
 7. Vaša osobnosť, vnútorný svet
 8. Okolie
 9. Cesta
 10. Zhrnutie, výsledok, posolstvo

Porovnávajte si i vzájomné kombinácie jednotlivých kariet a energie, ktoré máte z nich pochopiť.

 • Časové určenie - karty 5, 2, 6, 8
 • Jadro výkladu - karty 2, 9
 • Čo sa dá napraviť - karty 4, 7
 • S čím sa musíte zmieriť - karty 4, 6, 9
 • Sústrediť sa a dôkladne si premyslieť - karty 3, 6, 7
 • Čo máte zvládnuť - karty 7, 8, 9, 10

Keltský kríž by sa nemal zneužívať na každodenné vykladanie. Hovorí o dlhšom časovom úseku. Každodenným veštením si zbytočne zamotáte hlavu a znervózňujete sa. Karty sú ako lieky duše, pomáhajú, keď ich nezneužívate. Tak, ako všetky energie i tieto sú dobrí sluhovia, ale zlí páni.