Partnerská zhoda, amulety, falošnosť a láska

Zaľúbenie a následná partnerská zhoda dlhodobo nemôže odolávať vplyvu vonkajšieho okolia. I ten najzaľúbenejší párik prejde skúškami. Na každý vzťah časom doľahnú problémy a vplyvy okolitých ľudí, či vlastných chýb, príliš silné ego, nedoriešené problémy z detstva, vplyv rodičov, starých rodičov, kamarátov, kolegov, spolužiakov. Tento výpočet nemá konca.

Partnerská zhoda, amulety, falošnosť a láska

Chybou väčšiny Slovákov je malé sebavedomie, zvlášť v cudzine, podhodnotenie, strach a obava aklimatizovať sa v novej spoločnosti, či neznámom prostredí. Tento strach a malé sebavedomie, ktoré väčšina z nás odpozerala od málo priebojných rodičov, ktorí sa oveľa trpezlivejšie borili s každodennými povinnosťami. Poväčšine prežili vojnu, alebo jej následky, alebo eufóriu z budovania vlasti, či vlastného hniezdočka a poschodových domov.

Súčasná generácia, ktorá sa do rodinnej driny, manželstva a rodičovstva veľmi nehrnie, alebo z existenčných možností ani nemôže hrnúť, má dojem, že generácia súčasných 50 - 60 ročných dostala všetko zadarmo, hlavne byty. Tí starší vedia, že to tak nebolo. Energia ochranného múru proti zlému západnému svetu, jednotných cien tovaru a neznačkového tovaru ochránila trochu od konkurenčného boja. Teraz sa mladá, ustrašená dušička, vychovávaná jednotne v jasliach, škôlkach a družinách schováva za drahé značkové oblečenie, zbytočne tvrdé až vulgárne slová, ktoré používa hlavne medzi rovesníkmi. V mysli ich má, aj keď sa ich väčšina neodváži povedať nahlas rodičom, starým rodičom, učiteľom, či šéfom. Keď si nájde lásku, je “tutuli muťuli”, ale len, kým sa nepohnevajú. Potom v mysli, či aj nahlas, ostré slová vyletia a v manželstve nastáva kríza, či dokonca bitky.

Kliatby

Kto by si myslel, že prekliatia odišli z nášho života spolu so stredovekom ako neužitočné povery, veľmi sa mýli. Faktom je aj to, že mnohé kliatby vyslovené pred vekmi pôsobia dodnes. Každý nemá rovnakú silu pôsobenia na druhých. Sú ľudia, ktorí by si mali dobre premyslieť, čo povedia, lebo sila ich slova je veľká. Okolo nás je veľa zla. Energia, ktorá je v podstate neutrálna, tú si našimi sčernetými myšlienkami ešte viac necháme očernieť. Vo vystresovaných a preťažených mysliach máme strach, ktorý zo všetkého už robí to, čo sa v prísloviach nazýva: “Z komára, somára”. Všetci negativitu cítime a neveríme, že len naša čistá duša dokáže vytvoriť ochranný štít. Nikto z nás sa nemôže cítiť natoľko čistý, aby sa nebál a veril si. V myšlienkach sa neustále vraciame ku krivdám, ktoré boli na nás spáchané, preklíname príbuzných, susedov i známych. Z väčšiny rodín vyprchala láska a objatia, či večerné spoločné večere, alebo modlitby.

Talizmany

Zahltil nás tvrdý svet so svojimi nepreskúmanými silami. Preto mnohí, zvlášť mladší jedinci, hľadajú inú ochranu, ktorú pokladajú za silnejšiu. Posvätenú retiazku s krížikom z birmovky vymieňajú za ”magické amulety a talizmany”, ktoré si často donesú zo zahraničných ciest, alebo si ich kúpia od falošných liečiteľov a bosoriek. Sú to predmety mnohokrát veľmi nebezpečné. Mnohé zdravotné problémy, ktoré sa nedajú zistiť oficiálnou medicínou, môžu byť práve z tohto.

Najbežnejšie príznaky cudzieho energetického útoku, prekliatia človeka človekom, sú:

Nespavosť, chronická únava, nápadná bledosť, ťažké depresie smerujúce k rozpadu osobnosti, k rozvodu alebo až k samovražde, bolesti v chrbtici, krížoch, kĺboch, žalúdku, chronické zápaly vaječníkov, hučanie alebo pískanie v ušiach, dlhotrvajúce výtoky z uší, dlhotrvajúce výtoky gynekologického charakteru, svrbenie pošvy, povrchu tela, vyrážky, bradavice, kožné plesne, mimoriadne a dlhotrvajúce horúčkovité ochorenia bez zjavného dôvodu, nezistiteľnej diagnózy. Rôzne ochorenia “prechádzajú” z jedného člena rodiny na druhého. Neodôvodnený strach z cestovania autobusom, stretávania s ľuďmi, hrozné sny, krach plánov, finančný krach - nič sa nedarí. Nešťastia, nehody, úrazy v rodine sú častejšie ako je obvyklé, v krajnom prípade nečakaná a náhla smrť.

Tajomný cudzí svet

V súčasnosti nastúpil a rozmohol sa trend falošnej, akože ezoteriky. Kult amuletov, talizmanov, príveskov a cudzích, nezrozumiteľných mantier. Honba za talizmanmi môže mať aj veľmi drastickú podobu. Jednou z podmienok úspešnej liečby talizmanmi alebo prostredníctvom rôznorodých modlitieb, je viera človeka, že to skutočne pomôže. Druhou je však to, aby sme tomu naozaj rozumeli a pochopili vnútorný mechanizmus pôsobenia. Mantra, alebo modlitba v originále nie je účinná len v pôvodnom znení. V zemi pôvodu jej predsa každý rozumie a vníma jej vibrácie. My ich môžeme zlou výslovnosťou zdeformovať. Cez neznáme slová, pohyby, či znaky sa môžete dostať skôr do problémov, či poručia neznámych síl alebo bytostí. Cudzie slová, či záhadné gestá môžu obvykle ľudskú dušu zaviesť, kde je to cudzie a neznáme a niekedy je z tadiaľ návrat veľmi ťažký, až nemožný.

Každý sa najlepšie poučí len na vlastných chybách, nie je to však nutné!

My Slováci, ktorým nám donekonečna tvrdili, že sme národ holubičí, sme až nebezpečne dôverčiví. Sme ochotní nosiť neznáme symboly, precvičovať záhadné cviky, drmoliť nezrozumiteľné slová, chodiť na bleskové ezoterické kurzy s lákavým názvom, s presvedčením, že nám to zlepší zdravie, alebo neskonale rýchlo, s minimálnym úsilím, dosiahneme vysokú duchovnú úroveň. V našom svete je priveľa biedy a utrpenia v najrozličnejších podobách. Všetko okolo nás i v nás je v podstate energia. Vo všetkom, čo dosiahne človek prirýchlo a bez námahy, je nejaký háčik. Skutočné zmeny v osude, v povahe, či skúsenostiach vzniknú len na základe ťažkej a bolestnej práce na sebe.

Články o partnerskej, ale aj všeľudskej zhode nie sú len pre mladé, začínajúce dvojice, sú aj pre tých dlhoročných manželov, keď sa to začína komplikovať, keď starnúceho, solventnejšieho manžela začnú obletovať mladé ”zlatokopky”, keď si manželka po dlhodobom spolužití uvedomí, že život a svet nie je len o pracovisku a nekonečnej starostlivosti o dospelé deti a o uhundranom manželovi, ktorý jej nevie prejaviť ani tú minimálnu náklonnosť a občas jej povedať pár milých, teplejších slov. Robíme všetko, čo nám ponúka nový, exkluzívny svet, len sa nedívame na to, čo máme doma, na ten náš obyčajný a na lásku tých, ktorých máme nablízku a ktorí nás majú možno radšej ako my ich.

Talizmany z lásky, nie z obchodu

Kto chce mať šťastie, alebo silu prostredníctvom nejakej veci, nech radšej nosí pri sebe, či na sebe niečo, čo mu daroval najbližší. Môžu to byť hoci aj korálky so srdiečkom, čo mu vyrobilo vlastné dieťa. Má to väčšiu ochrannú silu, ako hocičo kúpené za drahé peniaze. I obyčajný obrázok vašej šťastnej rodinky, ktorý vám nakreslí a daruje vaše dieťa, má väčšiu silu, ako pre vás nezrozumiteľná mandala, či čínsky znak.

Žite a vytvárajte energie domova, spolupatričnosti a lásky na všetkých úrovniach. Vnúčatká, nepodceňujte ochotu a lásku starých rodičov. Ceňte si ich, kým ich ešte máte. O manželstvách a partnerstvách, ani nehovorím. Keď nepestujete harmóniu v sebe a okolo seba, môžete mať ochranných talizmanov na sebe koľko len chcete, neochránia vás ani pred cudzím zlom, ale hlavne nie pred negativizmom vo vás samých. Dokážte povedať častejšie “mám ťa rád”! Keď už to zatiaľ nedokážete povedať cez deň a naživo, pošlite aspoň v noci peknú myšlienku. Pošlete oveľa viac ozdravnej energie, ako si viete predstaviť. Neviditeľné sily sa začnú prejavovať a svet sa začne spontánne čistiť od energií zla. Vyžeňte zo seba vnútorných démonov i démoníkov a automaticky vytvoríte viac miesta pre sily dobra, tých našich krásnych anjelov. Každá partnerská zhoda je o ľuďoch a ako sa hovorilo, dobrých ľudí sa veľa zmestí a čistému je všetko čisté. Tak sa ochránite aj sami pred sebou.

Zadívajte sa na svoje ruky. Predstavujte si na nich čisté svetlo Božej lásky a priložte si ich na srdce, hlavu, boľavé miesto, alebo sa dotknite dieťaťa, či blízkeho. Vaše ruky budú váš najsilnejší ochranný, pomocný a liečiaci amulet. Bude mať účinok okamžitý, stopercentný a bez akéhokoľvek rizika.