Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Holistické karty, výklad a rozdelenie

V každom človeku bdie niečo tajomné... Nikto nie je takým jasnovidcom, aby videl úplne do druhého človeka, aj keď to občas mnohí tvrdia. Podľa celkom rozumných teórií sa tvrdí, že keď sme šli na túto Zem, čiže sme sa rozhodovali, že sa narodíme práve v tom, či onom čase a historickom období, sami sme si vyberali lekcie, ktoré máme zažiť.

Holistické karty, výklad a rozdelenie

Niektoré z nich máme ako za trest, lebo sme páchali zlo, či niečo správne nepochopili. Akou cestou sa ale máme vydať ďalej, keď si nepamätáme skoro nič alebo vôbec nič, čo bolo pred naším narodením?

Máme mnoho dobrých radcov okolo seba, len ich treba chcieť vnímať. Čudovali by ste sa veľmi, keby ste sa dozvedeli, že jedným z nich je aj vaše telo? Na otázku, čo robíme nesprávne, nám odpovedá určitými príznakmi nepokoja, pocitom deficitu niečoho… Dáva nám signály dlhšiu dobu, len my to nechceme vidieť a cítiť, lebo je nám to pohodlnejšie. Vyzerá to tak, že jednoducho nám to vyhovuje byť slepými a hluchými!

Pre tých, ktorí sa chcú zamyslieť nad sebou, slúžia aj holistické karty. Nebudú vám dávať lekársku diagnózu. Holistické karty nepovažujem za veštecké (teda ja osobne zo žiadnych kariet neveštím, len ukazujem cestu, ktorú môžete prijať alebo neprijať), lebo ony slúžia len na zamyslenie a prácu na svojom osobnom raste. Väčšinou si tieto karty ťaháme vtedy, ak potrebujeme, či hľadáme určitú pomoc a nevieme priamo vyjadriť, čo by to malo byť. Ak čítame popis niektorej karty, a práve ona nás chytí za srdce, nahnevá, rozosmeje, či nebodaj rozplače, práve vtedy sa máme nad ňou zamyslieť. Možno tie pocity sprostredkovalo vaše vyššie Ja a naštartuje vás k zdravšiemu životu.

Rozdelenie kariet

Môžeme ich rozdeliť mnohorakými spôsobmi. Vybrala som tento spôsob rozdelenia kariet:

  • Karty vyjadrujúce hmotné potreby, ktoré sa „dajú chytiť“, napr. Výživa, Voda, Zvieratá
  • Karty vyjadrujúce nehmotné potreby a veci, napr. Vzťahy, Zmena, Viera, Sloboda
  • Karty vyjadrujúce určitú činnosť, napr. Odpustenie, Vzdelávanie, Spánok, Relaxácia

Čo je holistika?

Citácia zo slovníka cudzích slov:

„Slovo holistika je gréckeho pôvodu a označovalo filozofický smer „zjednotenia“ alebo uspôsobenia vecí tak, aby sa dostali do harmónie. Týmto je pomenovaná i tá časť medicíny, ktorá sa nezaoberá iba údržbou tela a telesných orgánov, ale berie do úvahy celistvosť, teda človeka ako celok, ktorý pozostáva z tela, ducha a duše. Len keď budú tieto tri zložky v harmónii, možno tvrdiť, že telo nemá dôvod napadnúť žiadna vážna fyzická choroba, psychická, nervová, alebo iná.“

Jednoducho povedané, holistická medicína lieči celého človeka.

Holistické karty sú preto vytvorené tak, aby obsiahli všetko, čo človek potrebuje k svojej rovnováhe tela, ducha i duše.