Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Veštica Majka

Majka

Osobný kód 168

Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Andrea - podnikanie

Pani Andrea sa pýtala veštice Zoruny, či sa má dať na cestu podnikania, čo môže od toho očakávať a čoho sa má vyvarovať. Rady pani Zoruny nájdete v nasledujúcom videu... Vo videu sa dozviete nielen odpoveď na vybranú otázku, ale aj význam jednotlivých kariet, ich vzájomnú súvislosť a prepojenie.