Odporúčame

Mária

Mária

Nebojte sa kvantovej fyziky - môžete byť hocikým, kým ste už boli, alebo kým ešte len chcete byť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zoruna

Zoruna

Osobný kód 171

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Archetypy a harmónia (1. časť)

Určite už viete, že tarot je systém veľkých a malých arkán, ktoré vyjadrujú istú filozofiu, nezávislú na tom či inom náboženstve, ak si, pravda, odmyslíme fakt, že príslušníci rozličných vierovyznaní vtláčali tarotu vo svojej krajine jadro svojho svetonázoru.

Archetypy a harmónia (1. časť)

Čo je archetypálny tarot?

Určite už viete, že tarot je systém veľkých a malých arkán, ktoré vyjadrujú istú filozofiu, nezávislú na tom či inom náboženstve, ak si, pravda, odmyslíme fakt, že príslušníci rozličných vierovyznaní vtláčali tarotu vo svojej krajine jadro svojho svetonázoru a snažili sa pretvoriť ho na svoj obraz. Prirodzene, že každý majster, ktorý vnikol do hlbín tarotu, ho nejakým spôsobom dotvoril, a podobne je to i v mojom prípade, pretože som systém určitých zásad či filozofie zhrnula do systému, ktorý som nazvala archetypálny tarot. Samozrejme, že nejde o žiadnu vešteckú techniku, a preto som asi tento názov zvolila trochu nešťastne, nakoľko si ma mnoho ľudí pletie s veštcom, ktorý by mal na všetko prísť, možno aj na číslo topánok klienta. O tom však archetypálny tarot nie je.

Tento systém hovorí o zmysle existencie človeka na tejto zemi, o tom, čoho je alebo nie je schopný, a preto nemôže nikomu sprostredkovať informácie o jeho vkuse, prípadne problémoch, ktoré sa netýkajú klienta, ale iného klienta, na ktorého náš klient momentálne myslí. Napokon je neetické v neprítomnosti iného človeka hovoriť o jeho kladoch či nedostatkoch, pokiaľ si to tento človek vôbec neželá a nedal na to písomný súhlas.

Archetypálny tarot sa dotýka zmyslu bytia ako takého, teda i úvahy, kto je boh, prečo je človek jeho súčasťou, prečo by sa mal dostať do svojho stredu a nie do stredu Vesmíru, ako by pri rozličných ezoterických seansách mohol napredovať namiesto von zo svojej obežnej dráhy hlbšie, dovnútra vlastnej osi, čím by rýchlejšie spoznal samého seba, tým aj svoje možnosti, ale aj to, čo pomenoval Božia podstata. Archetypálny tarot sa teda zaoberá zásadnou otázkou Aristotelovej metafyziky, a to je hľadanie svojho stredu. Aristoteles sám povedal, že na začiatku každej múdrosti je bolesť, ale tá sa vyskytne i na konci veľkej hlúposti. Túto myšlienku veľmi pekne spracoval majster tarotu doktor Ján Steinhubel, a ja ju teraz budem rozvíjať ďalej.

Ako sa dá hľadať svoj stred?

Samozrejme, keď skutočne chceme hľadať svoj stred, mali by sme pre toto hľadanie niečo podniknúť. Mala som pocit, že sa študenti na mojej škole, ktorú som definitívne nazvala Academia Arcana de tarot, nezaoberajú sami sebou, nesnažia sa zaoberať svojimi nedostatkami, tým, čím si škodia, tým, čomu by sa mali vyhnúť, ale stále sa zaoberajú, ako vyriešiť problémy iných ľudí, ako prinútiť iného, aby napríklad nezneužíval alkohol alebo drogy. Keď sa však na toto pozrieme zhora zistíme, že človek, ktorý si nedokáže poradiť s vlastnými protirečeniami, len veľmi ťažko porieši problém iného bez použitia násilia. Ťažko očakávať, že problém iného správne a objektívne pochopí a uvidí, láskavo nasmeruje a príjemne prekvapí. Ak chce splniť všetky požiadavky iného, mal by predovšetkým vyriešiť vlastné krízové stavy, mal by bez problémov odhodiť zlozvyky, ktorým podlieha, mal by teda pomerne dobre poznať svoj vlastný stred.