Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Vznik archetypálneho tarotu

Ako vznikol archetypálny tarot? Keď som raz cestovala do Vysokých Tatier, kde sme mali druhákov vtedajšej tarotovej školy, ktorá nemala zďaleka tú vážnosť a náplň ako dnes.

Vznik archetypálneho tarotu

V Žiline má vlak zastávku a nakoľko to bolo IC, nenapadlo mi, že i na ňom by mohol dôjsť nejaký skrat v rámci otvárania a zatvárania dverí. Celou svojou váhou som sa oprela o tieto dvere a oni sa prekvapivým spôsobom otvorili. Ako som padala za pomalej jazdy vlaku, ale nie zasa dosť pomalej na to, aby sa mi nič nestalo, pomyslela som si známy Heglov výrok: Boh je nekonečne jednoduchý, a všetkým prenikajúci. Na peróne stál nejaký železničiar, ktorý ma pohotovo zachytil, a nič sa mi nestalo. Tak som si povedala, že všetko so všetkým súvisí, čo som priradila k číslu dva.

Po nejakej chvíli som nastúpila do vlaku s malinovkou, ktorá ma mohla stáť obidve nohy, a už vo vlaku som sa udrela do niekoho zle vyloženej batožiny. Vtedy mi došlo aj to, že čo je hore, je i dolu; čo je vonku, je i vnútri. Povedal tak Hermes Trismegistos. Zrazu mi bolo jasné, že potom všetko preniká všetkým a keď spoznáš seba, spoznáš i Boha.

Takto sme s dcérou uvažovali až do Popradu a keď sme vystupovali z vlaku, vedeli sme priradiť asi k 56 číslam ich archetypy. Potom sa ale vyskytla otázka: tarotových arkán je predsa 78. Číselný rad sa však uzatvára stovkou a na začiatku je nula ako prechod do záporu. Nuž sme dorobili takzvané obrátené Tarotové veľké arkána do tej stovky, označili ich myšlienkami a dielo bolo hotové. Vzápätí však nastala otázka – aké to má zápory!? Nuž sme vymysleli aj záporné tvary archetypov. Už ich bolo dvesto. No nestačilo ani toto, pretože pri výpočte ľudských prekážok vznikli čísla, ktoré mali niečo kladné, niečo záporné – teda ani ryba ani rak. Boli sme nútení urobiť ešte 900 kladných a 900 záporných archetypov. Ale ani toto presne nevystihovalo podstatu veci, nuž sme prikročili k podrobnému spracovaniu každého kladu a záporu tak, že sme vytvorili cestu od absolútneho plusu do absolútneho mínusu. Dopísali sme ešte 6000 archetypov. Teraz je hotových 8000 oficiálnych archetypov, s ktorými pracujeme do najmenších detailov a môžeme pomerne presne popísať situácie, ktoré sa popísať často ani nedajú.