Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Astropsychologička Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Nakoľko je karma daná

Môžeme ovplyvniť alebo dokonca zmeniť svoju karmu? Čo všetko môžme s karmou spraviť a naopak, čo možné nie je? Na tieto, ako aj na iné otázky vám archetypologička Somezeda odpovie v piatej časti video seriálu o karme.