Odporúčame

Zdena

Zdena

Pokiaľ vás trápi akýkoľvek problém, som tu vždy pre vás. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Kavena

Kavena

Osobný kód 169

Veštica Ellis

Ellis

Osobný kód 164

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Nebojte sa kariet

Nebojte sa kariet a skúste s nimi viesť dialóg vtedy, keď sa v niečom neviete orientovať. Teraz vám prinášame tri návody, tri vykladacie systémy na to, ako sa upokojiť a skúsiť si vypočuť radu od vyššej moci, cez abecedu kariet a vašich vnemov, či poučenia z nich.

Nebojte sa kariet

Zmysel života

Často sa pýtame, aký má význam niektorá naša komplikovaná životná situácia, či aký je význam a zmysel našej existencie. Skúste si trochu zafilozofovať i pri takej zložitej otázke: Aký je zmysel môjho snaženia, môjho života? Pri výklade kariet už máte byť v pohode, v harmónii. Preto sa najlepšie veští zavčasu ráno, alebo neskoro večer, keď sú okolité energie ustálenejšie. Ľudia, čo na vás mysleli, už odišli spať a ich napojenie na vás zväčša prestalo. Závisí to však predovšetkým od vášho momentálneho naladenia. Tarot je najzložitejší a nemusíte ho správne pochopiť, zvlášť, keď ste začiatočníci. Na tento typ dialógu s neviditeľným sú najlepšie anjelské karty. Je ich v predaji mnoho rôznych druhov. Tie vám vyslovene nebudú hovoriť konkrétnu budúcnosť a časové faktory vám naisto presne nepovedia, ale privravia sa vašej duši. Nie vždy všetko treba riešiť rozumom a logikou. Anjelské karty viac liečia vašu dušu a privrávajú sa vám s väčšou chápavosťou.

Jednotlivé pozície kariet majú nasledovný význam:

1 - odkiaľ prichádzam
2 - kam vedie a smeruje moja cesta
3 - vyskytnuté ťažkosti a možné problémy
4 - karta na premýšľanie - to, čo dáva aktivitám zmysel
5 - cieľ, dosiahnutie, poslanie

Aký je to problém

Niekedy si nevieme dať rady a svoj problém pochopiť a prehodnotiť podrobnejšie. Povedzme, že z predchádzajúceho výkladu ste presne nepochopili detaily, aj keď vás anjelské rady a pochopenie upokojili. Vtedy skúste tento nový výklad. Môžete poučiť karty, ktoré vedia bližšie špecifikovať realitu. Sú to predovšetkým Karty madam Lenormand, cigánske, žolíkové, či mariášové… Každá karta má svoj individuálny význam až vtedy taký, ako ho momentálne pocítite vy, cez vašu intuíciu. Ľahšie sa ”čítajú” karty obrázkové, ktoré sú pre začiatočníkov vhodnejšie. Karty sa síce musíte naučiť ako abecedu, ale všetko má i svoje nuansy. I písmená sa v kaligrafii kreslia rôznymi spôsobmi. Dôležité je preto vaše sústredenia a vnímanie. Už som pripomínala, že pri veštení nie ste sami, aj keď svojich poradcov nevidíte očami.

Tieto pozície kariet majú nasledovný význam:

1 - signifikátor - karta, ktorá pomenúva problém, situáciu
2 - podklad, pozadie, minulosť, predchádzajúce situácie k tejto záležitosti
3 - schodnosť cesty, nezávisle na našej vôli
4 - aký to má význam pre vás konkrétne
5 - objasnenie, čo z toho vyplynie

Rozhodnutie

Ak sa vo vašom živote vyskytuje vec, v ktorej sa neviete rozhodnúť, Tarot, alebo akékoľvek vám blízke karty, vám pomôžu nájsť cestu.

Rozhodnite sa pre jeden rad kariet, ktoré vám ukážu ďalšie smerovanie:

1 - hlavná karta (signifikátor) - o čo ide, základ, centrum problému
2, 3, 4 - horný rad - jedna z možností rozhodnutia, cesty
5, 6, 7 - dolný rad - druhá z možností rozhodnutia, voľby

Ak padla jedna, alebo väčšina kariet do niektorého z riadkov (alebo stĺpcov, ako si to postavíte), tak karty naznačujú alebo radia tento stĺpec na váš výber, prehodnotenie, premyslenie si týchto možností. Sú to v tarote karty: karta VI, karta X, karta XXI, karta XVII, karta XX.

Dúfam, že ste sa už mnohé naučili a využívate to, čo vám môže byť nielen teraz, ale i časom, v budúcnosti, prospešné. Veľa zaujímavých poznatkov, vnemov a pochopenia vám i teraz želám pri vašom dialógu s kartami a vašimi neviditeľnými sprievodcami a radcami.