Výklad minulého života

Cez vykladanie kariet je mystickou formou sprístupnený náš pohľad na svet. Pomáha nám pochopiť naše podvedomie i poznanie našich predchádzajúcich životov.

Výklad minulého života

Len raz v živote

Popremýšľajte a vopred pomeditujte, aby ste si ľahšie zostavili vlastnú zostavu kariet.

Doporučuje sa to urobiť len raz v živote. Ak však inokedy znovu neodoláte, vyjde vám iná zostava. Pravdepodobne ste sa naladili na váš iný minulý život a tieto karty vám chcú priblížiť odpovede na súčasné otázky.

Najprv si vyhľadajte a do stredu výkladu položte krížovú šestku - signifikátor, ktorý predstavuje karmu, karmický kríž.

Ďalej pokračujte vo vykladaní v smere hodinových ručičiek. Karty rozložte takto:

Výklad 13 kariet pre minulý život

Význam jednotlivých kariet

1. riadok

Karta na 10. mieste je hlavná karta, je to symbol, ktorý ovládal váš predchádzajúci život. Väčšinou vám naznačí čosi o vás, ale hlavne spresní vaše POHLAVIE (napríklad karta Pes symbolizuje muža, karta Líška, ženu).

2. riadok

Karty na miestach 2., 3., 4. informujú o MIESTE, území a zemi minulého pobytu. Karta na 3. mieste je najdôležitejšia. Doplňuje ju karta č. 2 a potom i 4 (karta Dieťa neznamená len dieťa, ale i symbol malý, či málo).

3. riadok

Karty v prostrednom riadku 9., 1., 5., 11., vypovedajú AKO ste žili, čiže spôsob vášho života. Nechajte sa unášať ich symbolmi, aby ste pochopili ich posolstvo (karta Mesiac sa vykladá ako osamelosť a smutný ťažký život).

4. riadok

V tomto riadku vám vyskočili karty, ktoré symbolizujú vaše minulé zamestnanie, či povolanie.

5. riadok

Vyjdú vám doplňujúce karty, ktoré ozrejmujú podstatu výkladu.

Najdôležitejšie magické symboly

Predstavujú ich karty: Mesiac (srdcová 8), Prúty (krížový dolník), Hviezdy (srdcová 6), Slnko (krížové eso), Kniha (kárová 10), Pes (srdcová 10), Líška (krížová 9). Zmeny a pohyb predstavuje Bocian.

Závislosť akákoľvek a na čomkoľvek berie silu. To platí i pre neustále vykladanie kariet. Snažte sa byť čo najviac nezávislí a sebestační. Aby ste zlú situáciu odblokovali, musíte pozbierať všetky sily, celkovo sa pozbierať a spýtať sa svojho vnútra, akú máte naozajstnú motiváciu.

Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nie je hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova.

Karty vás nikdy nechcú zdeptať. Neberte ich výklad ako niečo negatívne, či deprimujúce, práve naopak. Poučte sa a začnite znova a lepšie. Máte predsa právo i šance na to krásne a výhodné, čo život ponúka.