Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Dala

Dala

Osobný kód 161

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Ľudia narodení 2., 11., 20. a 29. dňa v mesiaci

Číslu 2 vládne MESIAC. Dáva nositeľom jemnú a romantickú povahu a umelecké sklony. Sú to ľudia mierumilovní a šľachetní. Ich predstavivosť ich robí vynaliezavými, ale chýba im rozhodnosť k tomu, aby svoje myšlienky zmenili v činy tak ako jedničky. Dvojky k tomu potrebujú byť vedené, podporované.

Ľudia narodení 2., 11., 20. a 29. dňa v mesiaci

Charakteristika

Potrebujú niekoho, kto ich nápady uvedie v život. Cyklus dorastania a uberania Mesiaca ich ovplyvňuje, ženská psychika pritom trpí väčšími výkyvmi ako mužská. Ak je Mesiac v dobrom postavení, dáva možnosť človeku využiť týchto zmien tvorčím alebo inak pozitívnym spôsobom. V opačnom prípade však rýchle a prudké emocionálne premeny môžu viesť k hystérii a k mučivým stavom. Zvlášť intenzívne to cítia jedinci narodení 20. dňa, prechádzajú obyčajne ťažkými skúškami osudu. Tí, ktorí sa narodili 29. dňa majú život ľahší. Muži narodení 29. dňa sú jedinci duševne silní, vedia tvrdo pracovať. Keď je deň narodenia 11., sú síce psychicky silní, ale ich telesná stavba nebýva pevná a sú veľmi chúlostiví. Mávajú osobné problémy pre svoju tvrdú a panovačnú povahu, ktorá ich od priateľov izoluje. Všetky psychické dvojky radi žijú sami, osoby narodené 11. dňa idú k tomuto súkromiu vlastnou aktívnou cestou. Ak sa venujú politike, zavádzajú reformy meniace sociálne štruktúry. Ak sú spisovatelia, píšu o nadchádzajúcich zmenách, vedúcich k lepšiemu svetu naplneného mierom. Zasväcujú život obetavej, nesebeckej pomoci a službe iným. Milujú jemné vône a vonné veci vôbec. Majú jemnú povahu a estetický vkus. Ak sú pokorení alebo napadnutí, odvážne a tvrdo bojujú. Bránia svoje názory, svoje rozhodnutia tvárou tvár k protivníkovi, tvrdohlavo dosahujú svojich cieľov. Nemajú v povahe prepadať skľúčenosti, nevzdávajú sa ľahko. Mesiac je predstaviteľom materinského princípu, zhovievavosti, trpezlivosti, lásky a nežnej starostlivosti. Priateľstvo je pre nich posvätné a nedotknuteľné, pre iných vedia všetko obetovať. Vďaka svojej premenlivej povahe sa vyznačujú rýchlym myslením. Vedia zdieľať s ľuďmi emócie, prežívať ich ťažkosti a čeliť im spolu s nimi. Pretože je ich životná filozofia viera v humanitu, sú zástancami spolužitia v mieri podľa hesla „ži a nechaj žiť“. Nemajú radi hnev, spory, bývajú dobrými mierotvorcami a vedia byť rozhodcami pri hádkach tak diplomatickým a múdrym spôsobom, že sa rozhádané strany rozchádzajú spokojné. Sú tiež dobrými diplomatmi a pretože sú nadaní, inštinktom a intuíciou využívajú týchto vlastností pre dobro. Milujú cestovanie, zvlášť do cudzích krajín. Neradi plánujú, neradi žijú podľa programu, veľmi neradi sú manipulovaní – potrebujú slobodu. Oproti iným sú menej odvážni a chýba im ctižiadostivosť. Sú od prírody rezervovaní a uzavretí, niekedy plachí. Nikdy neklamú. A pretože netaja ani svoje pošetilosti a chyby, ľudia ich slabú stránku často využívajú, ťažia z nej alebo ich vydierajú. Ich predstavivosť a bohatá fantázia vedie k tomu, že si robia nad niečím vždy ťažkú hlavu a musia preto často od priateľov a známych vypočuť veľa nepríjemných komentárov. Neznášajú človeka, ktorý ich kŕmi falošnými sľubmi, ktorý nedodrží dané slovo. Nemajú radi kritiku. Ak nemá Mesiac dobré postavenie, stávajú sa obeťami vlastných dezilúzií a svojho spôsobu myslenia plného pochybností. Sú nedôverčiví, úzkostliví a stále v zajatí svojich vnútorných dialógov. Potom sa dajú ľahko využiť ľuďmi, ktorí si ich získajú lichôtkami. Riadia sa intuíciou. Lichôtky im robia dobre. V láske sú majstrami, sú znalcami krásy. Pretože sú pracovití a vytrvalí dosiahnu pracovných úspechov napriek svojej fyzickej subtilite. Ak je Mesiac v dobrom postavení majú dar slova, sú výbornými moderátormi, brilantnými rečníkmi. Ich myseľ je jasná. Práve tak ako ich intelekt a schopnosť intuitívneho jednania. V prípade nesúladu sú hádaví, o všetkom pochybujú a nervózni. Obyčajne rešpektujú hľadiská a prijímajú návrhy iných ľudí a nevedia povedať „nie“ ani tým, ktorí im spôsobujú problémy. Sú atraktívni a umenie zaujať alebo upútať svoje okolie je im vlastné. Sú spokojní s málom. Musia robiť väčšinou v živote všetko dvakrát. Veľmi vzácne sa im podarí zvládnuť niečo hneď na prvýkrát. Preto ich každý úspech stojí viac peňazí, času a energie. O čísle 11 sa hovorí ako o čísle mystickom, teda záhadnom a tajuplnom. Ich nadanie je vo vibráciách, títo ľudia cítia duše zomrelých a vidia duchov. To je súčasťou ich vrodenej fantázie, sú radi stredobodom pozornosti a radi sa chovajú s typickou obratnosťou pri všetkom, čo robia.

Ženy mávajú záchvaty optimizmu, inokedy depresií. Bývajú senzitívne, náladové, sú sentimentálne. Ženy majú nadanie pre voľbu správnych parfumov a vedia pripraviť dobré sladkosti, múčniky, torty, majú rady voňavý kúpeľ. Sú fixované viac na rodinu a voči manželom bývajú úprimné. Sú však veľmi romantické, ale i nestále. Neobmedzujú sa vo svojich vzťahoch natoľko, aby sa sústredili na jediného muža. Sú láskavé k deťom, jemné, srdečné, vždy pripravené pomôcť. Oddané a plniace si svoje povinnosti. Ženy sú citovo založené. Sú oddané svojim životným partnerom. Sú atraktívne, vyzerajú mlado a dobre sa obliekajú. Majú záujem o liečivé rastliny, radi záhradníčia a menia interiéry svojich domovov. Majú nadanie k tvorivému mysleniu, môžu byť dobrým psychológmi, básnikmi, spisovateľmi, právnymi zástupcami, lekármi, sestričkami, či liečiteľmi, hercami, tanečníkmi. Sú nesobecké, nečakajú ocenenie za preukázané služby. Môžu pracovať ako poradcovia pri riešení medziľudských vzťahov. Po 35.roku sa venujú viac okultným vedám, filozofii a duchovnému životu. Ich život je plný zmien, môže tiež prísť k obchodnému úspechu, predovšetkým v oblasti importu a exportu v podnikaní s liečivými rastlinami.

Muž má šťastie v láske, ženy mu ľahko uveria, sú ním ľahko ovplyvniteľné, zmanipulované a muž z nich vytiahne každé tajomstvo. Muži sú šťastní, ženia sa so vzdelanými a krásnymi ženami. Majú vynikajúce matky, milujúce sestry. Napriek tomu ich manželstvo býva krátke.

Čomu sa vyvarovať

Majú sa naučiť sebadôvere, cvičiť pevnú vôľu a rozhodnosť, nemali by strácať odvahu a vzdávať sa ľahko lásky. Mali by sa snažiť stať nezávislými, nemali by odkladať svoju prácu len preto, aby vyhoveli iným ľuďom. Nemali by plytvať energiou, márnym a zbytočným čakaním a dúfaním, že im niekto pomôže prácu doviesť dokonca. Nemali by nechať nedokončenú prácu len preto, že o ňu stratili záujem. Mali by vytrvať vo svojich rozhodnutiach. Nemali by sa púšťať do hlbokej vody, ani ako plavci, ani v loďke a nemali by loďou cestovať. Ich činy a činnosti by nemali byť rýchle, mali by cvičiť v meditácii a učiť sebakontroly, aby tak prekonali vrodenú roztekanosť, mali by sa vyhýbať ľuďom, ktorí ich veľmi pochlebujú. Mali by sa vyhýbať strave, ktorá príliš zaťažuje žalúdok a srdce. Z toho vzniknuté problémy vedú k citovej a duševnej nerovnováhe alebo k zápche. Majú sklon k žalúdočným a srdečným problémom. Mali by si byť vedomí svojho sklonu nadväzovať priateľstvá s opačným pohlavím – príliš veľa priateľov znamená problémy, lebo každé z nich je „svet sám pre seba“. Podliehajú emóciám, mrhajú energiou na svoju citovú angažovanosť. Ľudia trpiaci infekčnými chorobami sú pre nich nebezpečenstvom, pretože ich imunitný systém je nedostatočný. Ranné prechádzky a masáže im pomôžu zvyšovať odolnosť. Majú venovať svojej fyzickej kondícii pozornosť, pretože ich zdravie je krehké, mali by si prehĺbiť vedomosti o vplyve Mesiaca, poznať jeho silné a slabé obdobie pôsobenia. Nemajú vystavovať námahe krk a hrudník, vyvarovať sa hnevu, mali by sa venovať športu a koníčkom, ktoré ich nútia k činnosti v prírode, vonku pod šírim nebom, posilniť organizmus fyzickým cvičením a zlepšiť svoj interiér. Títo ľudia milujú svoj domov a svoju rodinu. Láska ich robí neistými, oni sú sami v láske neistí, nebývajú ideálne úspešní, zvlášť muži. Ženy občas dostávajú košom alebo zostávajú slobodné. Rodia sa s vyvinutým zmyslom pre sebaúctu. Tešia sa priateľom a ich podpore, ak sú správne chápaní svojim okolím jednajú sebaisto. Za takýchto podmienok dokážu robiť zázraky v každej oblasti ľudskej činnosti, ktorej venujú svoje úsilie. Vedia v ľuďoch prebúdzať lásku k prameňom, vodopádom, potôčikom, jazerám, rybníkom. Vyhľadávajú spoločnosť a radi žijú v niektorej skupine, či zoskupení. Pre partiu kamarátov sú schopní odložiť dôležitú prácu. Sú natoľko závislí na priateľstve, láske a spoločnosti iných ľudí, že tým trpí ich práca.