Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Eliška

Eliška

Osobný kód 311

Úvod do numerológie

Základy súčasnej numerológie sa pripisujú kabalistom - príslušníkom tajného židovského hnutia, ktoré zahŕňalo aj niektoré prvky kresťanského a islamského učenia. Základom je tzv. Strom života, čiže sefirotický strom, ktorý je súčasťou zložitého diagramového systému kabaly a znázorňuje vzťah medzi Bohom a človekom.

Úvod do numerológie

Pytagoras, známy filozof a matematik, je považovaný za jedného zo zakladateľov numerológie. Študoval aj astronómiu a astrológiu a súlad v kozme cez rytmus a harmóniu posvätných čísiel. Podľa neho sú nepárne čísla mužské, aktívne a tvorivé a párne sú ženské a pasívne. Každé číslo od 1 po 9, 11 a 22 má svoje špecifické vlastnosti. V druhom rade sa potom preskúmavajú ich vzájomné kombinácie a vibrácie.

Numerológia nepredpovedá len budúcnosť, ale predstavuje systém poradenstva vo všetkých životných oblastiach. Odhalí skutočnú osobnosť či už vašu, alebo niekoho iného. Slúži k hlbšiemu spoznaniu života. Pochopíme cez ňu prečo sú nám niektorí ľudia viac, iní menej sympatickí. Analýzou sa dajú riešiť vzťahy, či už partnerské, alebo spoločenské, či rôzne dátumy termínov na významné udalosti.

Rovnaké čísla - rovnaké osudy? Neexistujú šťastné, alebo nešťastné čísla. Každé číslo poskytuje iný potenciál vibrácie.

Osobnosť každého človeka je ovplyvnená zhruba z jednej tretiny genetickou informáciou, druhú tretinu predstavuje prostredie, v ktorom sa formuje, a nakoniec z poslednej tretiny Karmou, ktorú si zvolil v čase pred narodením a je vyjadrená dátumom narodenia.

Človek, ktorý vo vzťahu nepochopil, čomu ho má naučiť, si nájde mladšiu partnerku alebo partnera s rovnakými aspektmi v dátume narodenia, ako mal ten predchádzajúci. Nie sú nezlučiteľné dátumy narodenia v partnerskom vzťahu, iba spojenie dvoch ľudí s konkrétnymi dátumami narodenia, ktoré ich má niečomu priučiť. Numerológia neurčuje človeku, čo má urobiť.

Základná numerologická mriežka:

369
258
147

Základné numerologické výpočty

Číslo z dátumu narodenia:
Je smerom, cestou, ktorou sa máte uberať. Volajú ho aj číslo osudu, iní vibračné číslo.

Číslo celého mena:
Život každého človeka je zmesou vnútorného a vonkajšieho života. Číslo celého mena ukazuje, ako dokážete urovnať rozdiely v sebe, aby ste naplnili životný plán.

Číslo dňa narodenia:
Konsonantické číslo (spoluhláskové): odhaľuje tvár, ktorú ukazujeme celému svetu. Môže to byť aj maska, ktorá ukrýva skutočné ja, alebo to môže byť vonkajší obraz toho, kto vlastne ste.

Číslo spojenia dátumu narodenia a mena:
Rozmiestnenie jednotlivých písmen v mene je v numerológii rovnako významné ako ich počet. Je to ďalší kľúč k poznaniu predností, či slabín človeka. V numerológii sa skúmajú a prepočítavajú i obsadené, alebo neosadené roviny a ich vplyv na povahu a správanie človeka, výpočty vibrácií jednotlivých rokov, partnerské zhody, šance ľudí na uplatnenie sa v rôznych profesiách, vplyv dátumu založenia firmy na jej prosperitu, a rôzne iné prepočty podľa potrieb klienta. Podrobné výpočty cez meteorológiu sú zdĺhavé

Rada:
Napríklad najlepším rokom pre počatie aj pôrod dieťatka rok pod vibráciou čísla 2 a 6. Nedoporučuje sa rok pod vplyvom 4 a 7. Ostatné roky prinášajú určité plusy aj mínusy. 9 znamená predovšetkým nárast zodpovednosti a prehodnocovanie rebríčka hodnôt.

O numerológii by sa dalo písať veľmi veľa. Numerológia je len jedným zo systémov, ktoré pomáhajú pochopiť zmýšľanie ľudí a ich tendencie k určitému spôsobu správania. Ľudia, ktorí sa tejto činnosti hlbšie venujú vedia, že prepojenie numerológie s Tarotom i astrológiou je veľmi blízke a pochopenie povahových vlastností človeka veľmi náročné. Vždy je však lepšie vedieť aspoň niečo, ako vôbec nič.