Veštica Viktória

Viktória

Osobný kód 172

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Veštec Mirek

Mirek

Osobný kód 181

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Partnerské vzťahy a karma

Isto každého zaujíma, nakoľko partnerské vzťahy súvisia s minulými životmi. Skutočne tu existuje niekoľko dôležitých súvislostí. O tom, či takýto vzťah bude fungovať príkladne alebo úplne zle, nerozhoduje samotný zákon karmy (príčina a následok).

Partnerské vzťahy a karma

Rozhodujú o tom ale osoby, ktoré sú zaťažené nejakým konfliktom záujmov alebo spoluprácou iného druhu.

1. Rovnaký model života

Ak obaja partneri pochádzajú z rovnakého modelu života, v ktorom dospeli do takého bodu, že si už ďalej nemajú čo povedať, môžu sa stretnúť i v nasledujúcom modeli života. Ich úlohou však nebude zotrvať spolu, ale nejakým spôsobom prekonať to, čo ich v predchádzajúcom živote rozdelilo, a na slušnej úrovni sa rozísť. Ak však v predchádzajúcom živote niečo neukončili, čo bolo príliš dôležité z hľadiska vyššieho plánu, budú mať v novom modeli života skvelú príležitosť, aby všetko prehodnotili, dotiahli do úspešného konca a nedopovedané si navzájom dopovedali.

2. Rovnaký, a predsa odlišný model života

Často sa stáva, že si partneri myslia, ako veľmi sú karmicky prepojení, dokonca by o takýchto skutočnostiach svedčili aj numerologické údaje, ktoré však nie sú natoľko presné, ako údaje archetypologické, ktoré rozlišujú 12 – 16 možností toho istého karmického prepojenia, t.j. vyjadreného tým istým celým číslom. Napríklad, obaja partneri by boli zo 4. karmy. Na prvý pohľad by to vyzeralo, že z tej istej, no napriek tomu z celkom inej. Stačí, ak jeden z partnerov žil v starom Ríme a druhý v Jeruzaleme alebo Turecku či Indii. Vtedy pôjde len o formu, či skúmanie nejakého rovnakého pocitu, ale nie o karmu, ktorú by bolo vhodné dotiahnuť do konca. V takomto prípade daní dvaja ľudia k sebe nepatria, možno ich dalo dohromady len intuitívne rovnaké poslanie. 

3. Celkom odlišné karmy, a predsa súzvuk

Bude veľmi dôležité, aby ste sa sústredili na tie svoje aktivity, ktoré Vás napĺňajú istotou a pocitom vnútornej spokojnosti. Ak ste teda našli prístav s osobou, ktorá s vami nemá karmicky vôbec nič spoločného, nijako „nezapadá“ do nijakého „plánu“, a napriek tomu vám padla do oka, potvrdili ste oslobodenie sa od istého kruhu alebo kolesa, do ktorého ste zapadli možno na milióny rokov. Dá sa povedať, že „začínate odznovu“. Ak chcete začať odznovu, potom ste sa posunuli do vyššieho „levelu“ karmických stavov a možností. Budete vo svojej podstate chápavejší a vnímavejší na všetko, čo sa vás v takomto živote dotkne. Získali ste teda novú šancu: urobiť niečo zvláštne, pokrokové, či vo vzťahoch, či v rámci svojich ambícií. Nevedno, čo vám táto nová skutočnosť prinesie, ale keďže je život len okamih večnosti a vy môžete skúmať naozaj čokoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek, pokúste sa to využiť vo svoj prospech, teda na to, v čo veríte.

Záver

Môžeme usúdiť, že všetko spolu súvisí. Nielen minulé, ale aj budúce životy a všetko, čo a ako prepojíme. Bude preto nesmierne dôležité, aby ste sa vložili celou svojou osobnosťou do toho, na čom vám záleží. Netreba premrhať žiadnu šancu, posunúť sa k skutočnej láske, k pochopeniu, priateľstvu a k tomu, aby ste si uvedomili, že všetko je možné, stačí len zavrieť oči a chcieť… Chcieť však bez očakávaní výsledku, pretože len vtedy dosiahneme ten pravý výsledok. Tak teda snívajte, premýšľajte, chápte a ľúbte.