Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Janita

Janita

Osobný kód 162

Veštenie zo žolíkových kariet a tarotu (magická dvanástka)

Karty vám poskytnú informácie a spoznanie, ak o ne celým srdcom a dušou požiadate. Ak budete karty používať s láskyplným zámerom, vznikne zvláštne spojenie medzi vami a vyššími energiami, ktoré vám chcú pomôcť.

Veštenie zo žolíkových kariet a tarotu (magická dvanástka)

Číslo 12 má najčastejšie uplatnenie vo zverokruhu (zodiaku) a vo vyjadrení roka (12 mesiacov).

Výklad na 12 kariet nie je veľmi bežný. Skúste si ho i teraz, ale najčastejšie sa používa na Nový rok, keď sa pýtate na energie a základné smerovanie vašich nasledujúcich 12 mesiacov. Vykladať si ich môžete do kruhu v smere hodinových ručičiek, alebo aj postupne v rade. Pre jednoduchšiu grafiku sú tu zobrazené do radu.

Magická 12

Keďže toto je výklad pre začiatočníkov, pre najjednoduchšie vyjadrenie skúste výklad len z veľkej arkány Tarotu, čiže z počtu 22 kariet.

V tarote číslo 12 predstavuje Obesenca dolu hlavou, za nohy. Symbolizuje obeť, pochopenie a uzavretie základnej časti ľudského smerovania. Nasleduje číslo 13, čiže smrť a ničota, z ktorej začínate zmenu a novú etapu vyššieho myslenia.

Veštenie so žolíkovými kartami

Ak skúšate pochopiť výklad zo žolíkových kariet, tak si náhodne vyberte 12 kariet a prezrite si, ktorý živel vám prevláda a ktorý tam nie je, alebo je z neho len jedna, či dve karty.

  • Srdcia - to sú vzťahy s blízkymi osobami, reprezentujúce vodný živel emócií.
  • Listy - to sú meče, čiže vzdušný živel reprezentujúci nápady, myšlienky...
  • Kosoštvorce - to sú pentakle (disky) reprezentujúce hmotu, peniaze, materiálno...
  • Trojlístok - je symbol ohňa, čiže energií, aktivity a činorodosti.

Tí pokročilejší sa môžu zamyslieť i nad konkrétnymi znakmi kariet, ale keďže som o významoch žolíkových kariet ešte nepísala, zamerajte sa na vlastné vnemy z nich, či na prípadné vzájomné zoskupenia.

Výklad z tarotových kariet

Ak používate cigánske karty alebo karty madam Lenormand, vyložte si na 12 nasledujúcich mesiacov 12 kariet. Výklad rozšírte tak, že ku každej karte priložíte dve doplňujúce karty pre lepšie pochopenie.

Tým rozložíte celú sadu, všetkých 36 kariet. Ostatné je už na vašej intuícii.

Sila symbolov a vzájomného magnetizmu

Všetko okolo vás (ako aj vy sami) je energiou rozličnej vibračnej frekvencie. Vaše okolie energeticky pôsobí na vás a vy pôsobíte zasa späť na vaše okolie. Táto energetická výmena je prirodzený prejav života a deje sa bez vášho vlastného vedomého pričinenia.

Zlú energiu si môžete priniesť z negatívne vibrujúcich miestností, lokalít, alebo zo stretnutia s negatívnymi ľuďmi. Vtedy vám ani karty nemusia vychádzať tak, aby ste ich aj pochopili.

Nezabúdajte na častú očistu vašej aury, energie rúk, ale i kariet. Najľahšie a najbežnejšie je umytie rúk, alebo prejdenie rúk, či kariet zľahka nad plameňom sviečky alebo kahančeka. Sviečku v myšlienkach darujte vyššej ochrannej energii s myšlienkou a prosbou o spálenie zlých vibrácií.