Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Adrianalin

Adrianalin

Osobný kód 153

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Tarot nových vízií - význam tarotových kariet

Dovolím si vám priblížiť tarotové karty, ktoré ma zaujali nielen pre výraznú farebnosť obrázkov, ale aj tým, že postavy zobrazené na týchto kartách sú k nám otočené nie tvárou, ale nám doslova ukazujú svoj chrbát, akoby nám tým naznačovali svoj nezáujem a istú nadradenosť.

Tarot nových vízií - význam tarotových kariet

Tento tarot sa volá Tarot nových vizií a je inšpirovaný tarotom Arthura Edwarda Waitea a Pamelou Colman Smithovou, ktorá sa podieľala na ilustrovaní originálneho Waiteovho tarotu.

Význam základných kariet

Karta Zamilovaní

Táto karta zobrazuje mileneckú dvojicu v raji ešte pred tým, než neodolali pokušeniu a neboli vyhnaní z raja. Anjel vznášajúci sa nad nimi v podobe sivého mraku, môže symbolizovať tieň, ktorý ich zahaľuje.

Najvýraznejším znakom tieňa je však neviditeľnosť a nerozlíšiteľnosť. Objavenie doteraz utajených tienistých stránok môže byť zároveň prvým krokom vedúcim k ich prekonaniu.

Niekedy hľadáme osobu, ktorá by nás vedela vo všetkom chápať a k tomu, aby sme niekedy našli seba samých, tiež potrebujeme partnera. Ale niekoho bezvýhradne a oddane milovať aj so všetkými kladmi a zápormi, je zásadný rozdiel, ako mať niekoho pri sebe len preto, aby sme neboli sami.

Karta Koleso osudu

Karta nám zobrazuje štyri okrídlené postavy v rohoch, ktorými sú evanjelisti Lukáš (býk), Marek (lev), Matej (človek alebo anjel) a Ján (orol). Tieto postavy sú zároveň štyrmi živlami:

  • býk je zemou,
  • lev je ohňom,
  • orol (ako časť transformačnej reťaze škorpión - had - orol) je vodou,
  • anjel je vzduchom

Sfinga je bytosť zložená zo štyroch základných postáv:

  • býk - telo,
  • lev - laby a chvost,
  • anjel - ľudská tvár,
  • orol - krídla

Hada zobrazeného na tejto karte obvykle označujeme za Tyfóna, čo je grécke pomenovanie egyptského boha Setha, ktorého v neskorších obdobiach rozvoja egyptskej kultúry považovali za stelesnenie zla a skazy.

Bytosť s hlavou psa alebo šakala, ktorá pôsobí skôr ako červený diabol, predstavuje egyptského boha Anúbisa, sprievodcu duší, ktorý sprevádzal mŕtvych na ceste k ich znovuzrodeniu.

Postavy na vonkajšom okruhu Kolesa osudu predstavujú zánik a nový zrod. Sfinga, tróniaca nad nimi, im robí úlohu akéhosi sprostredkovateľa. A my máme šťastie osudu vo svojich vlastných rukách…

Karta Diabol

Pri karte Diabla môžeme svoju pozornosť zamerať na dve ľudské postavy, ktoré nám budú povedomé z karty Zamilovaní, čo nám objasní celkový význam a symboliku tejto tarotovej karty.

Diabol môže pôsobiť prekvapujúco, dráždivo, vábivo alebo odpudzujúco, záleží to však na uhle nášho pohľadu. Dokonca ho môžeme brať ako niekoho, kto nám v našom živote spôsobí ťažkosti a problémy, a tak nás dostáva často do “zapeklitých” situácií a pokušení.

Pre náš život je ale nevyhnutné vyrovnať sa s protikladmi nielen v ostatných, ale najmä v sebe samých.

Karta 6 kalichov

Karta Šesť kalichov nám pripomína skôr rozprávku, v ktorej dobro vždy zvíťazí nad zlom. Aj bytosti v nej zúčastnené prechádzajú procesom premeny tak, ako sa aj my ľudia vo svojom živote meníme z detí na dospelých.

Mnohokrát sa v dospelosti a staršom veku vraciame vo svojich spomienkach do bezstarostného detstva, v ktorom sme sa cítili bezpečne, pretože sme vedeli, že o nás bude postarané a nechýbal nám ani pocit stability a bezpečia v náručí rodičov.

Nad deťmi sa ako oblak zobrazuje dvojica ľudí, ktorí už majú čas detských hier dávno za sebou a možno naň práve spomínajú.

Karta Slnko

Slnko ovláda celý náš temperament alebo osobnosť, celý súbor povahových čŕt, postojov a návykov, ktorými sa vyznačuje individualita a osobná vitalita. Slnečnice sa otáčajú tvárou k Slnku, sledujú jeho dráhu na oblohe a sú rovnako ako všetky živé bytosti na zemi závislé na Slnku a univerzálnej sile života, aby mohli žiť.

Slnko astrologicky súvisí s kartou Slnka a so srdečnou čakrou. Ak má človek srdce otvorené, vyzerá, akoby vnútorne žiaril ako Slnko.

Karta Svet

Na tarotovej karte Svet je zobrazená tancujúca bytosť a v rukách drží dve paličky, symboly vôle a ohňa božskej inšpirácie. Je v sústredenom harmonickom stave a telo, myseľ a emócie má v úplnej harmónii.

Aj náš život nás žiada, aby sme sa naladili na každodenný kolobeh udalostí a splynuli s ním v dokonalom súlade a rytme…