Odporúčame

Bath

Bath

Skutočná láska čaká na každého, ak vydrží to peklo rozchodov a rozhodovania sa vo chvíľach samoty, s akým partnerom chce zostarnúť. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Klára

Klára

Osobný kód 174

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Lucia

Lucia

Osobný kód 158

Tarot nových vízií

Dovolím si vám priblížiť tarotové karty, ktoré ma zaujali nielen pre výraznú farebnosť obrázkov, ale aj tým, že postavy zobrazené na týchto kartách sú k nám otočené nie tvárou, ale nám doslova ukazujú svoj chrbát, akoby nám tým naznačovali svoj nezáujem a istú nadradenosť.

Tarot nových vízií

Základná charakteristika

Tento tarot sa volá Tarot nových vizií a je inšpirovaný tarotom Arthura Edwarda Waitea a Pamelou Colman Smithovou, ktorá sa podieľala na ilustrovaní originálneho Waiteovho tarotu.

Zamilovaní

Karta Zamilovaní zobrazuje mileneckú dvojicu v raji ešte pred tým, než neodolali pokušeniu a neboli vyhnaní z raja. Anjel vznášajúci sa nad nimi v podobe sivého mraku, môže symbolizovať tieň, ktorý ich zahaľuje. Najvýraznejším znakom tieňa je však neviditeľnosť a nerozlíšiteľnosť. Objavenie doteraz utajených tienistých stránok môže byť zároveň prvým krokom vedúcim k ich prekonaniu. Niekedy hľadáme osobu, ktorá by nás vedela vo všetkom chápať a k tomu, aby sme niekedy našli seba samých, tiež potrebujeme partnera. Ale niekoho bezvýhradne a oddane milovať aj so všetkými kladmi a zápormi je zásadný rozdiel, ako mať niekoho pri sebe len preto, aby sme neboli sami.

Koleso osudu

Karta Koleso osudu nám zobrazuje štyri okrídlené postavy v rohoch, ktorými sú evanjelisti Lukáš býk, Marek lev, Matej človek alebo anjel a Ján v podobe orla. Tieto postavy sú zároveň štyrmi živlami:

  • býk zemou,
  • lev ohňom,
  • orol (ako časť transformačnej reťaze škorpión - had - orol) vodou,
  • anjel vzduchom

Sfinga je bytosť zložená zo štyroch základných postáv:

  • býk - telo,
  • lev - laby a chvost,
  • anjel - ľudská tvár,
  • orol - krídla

Hada zobrazeného na tejto karte obvykle označujeme za Tyfóna, čo je grécke pomenovanie egyptského boha Setha, ktorého v neskorších obdobiach rozvoja egyptskej kultúry považovali za stelesnenie zla a skazy. Bytosť s hlavou psa alebo šakala, ktorá pôsobí skôr ako červený diabol, predstavuje egyptského boha Anúbisa, sprievodcu duší, ktorý sprevádzal mŕtvych na ceste k ich znovuzrodeniu. Postavy na vonkajšom okruhu Kolesa osudu predstavujú zánik a nový zrod. Sfinga, tróniaca nad nimi, im robí úlohu akéhosi sprostredkovateľa. A my máme šťastie osudu vo svojich vlastných rukách…

Diabol

Pri karte Diabla môžeme svoju pozornosť zamerať na dve ľudské postavy, ktoré nám budú povedomé z karty Zamilovaní, čo nám objasní celkový význam a symboliku tejto tarotovej karty. Diabol môže pôsobiť prekvapujúco, dráždivo, vábivo alebo odpudzujúco, záleží to však na uhle nášho pohľadu. Dokonca ho môžeme brať ako niekoho, kto nám v našom živote pôsobí ťažkosti a problémy, a tak nás dostáva často do “zapeklitých” situácií a pokušení. Pre náš život je ale nevyhnutné vyrovnať sa s protikladmi nielen v ostatných, ale najmä v sebe samých.

6 kalichov

Karta Šesť kalichov nám pripomína skôr rozprávku, v ktorej dobro vždy zvíťazí nad zlom. Aj bytosti v nej zúčastnené prechádzajú procesom premeny tak, ako sa aj my ľudia vo svojom živote meníme z detí na dospelých. Mnohokrát sa v dospelosti a staršom veku vraciame vo svojich spomienkach do bezstarostného detstva, v ktorom sme sa cítili bezpečne, pretože sme vedeli, že o nás bude postarané a nechýbal nám ani pocit stability a bezpečia v náručí rodičov. Nad deťmi sa ako oblak zobrazuje dvojica ľudí, ktorí už majú čas detských hier dávno za sebou a možno naň práve spomínajú.

Slnko

Slnko ovláda celý náš temperament alebo osobnosť, celý súbor povahových čŕt, postojov a návykov, ktorými sa vyznačuje individualita a osobná vitalita. Slnečnice sa otáčajú tvárou k Slnku, sledujú jeho dráhu na oblohe a sú rovnako ako všetky živé bytosti na zemi závislé na Slnku a univerzálnej sile života, aby mohli žiť. Slnko astrologicky súvisí s kartou Slnka a so srdečnou čakrou. Ak má človek srdce otvorené, vyzerá, akoby vnútorne žiaril ako Slnko.

Svet

Na tarotovej karte Svet je zobrazená tancujúca bytosť a v rukách drží dve paličky, symboly vôle a ohňa božskej inšpirácie. Je v sústredenom harmonickom stave a telo, myseľ a emócie má v úplnej harmónii. Aj náš život nás žiada, aby sme sa naladili na každodenný kolobeh udalostí a splynuli s ním v dokonalom súlade a rytme…