Odporúčame

Zdena

Zdena

Pokiaľ vás trápi akýkoľvek problém, som tu vždy pre vás. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Klára

Klára

Osobný kód 174

Veštica Lucia

Lucia

Osobný kód 158

Jasnovidka Renáta

Renáta

Osobný kód 152

Sebapoznanie

Spoznajte, čo vo vás je. Karty odhalia vaše schopnosti, emócie a možnosti presnejšie, ako si myslíte. Tento výklad je vhodný na dialóg so svojím vyšším vedomím, hlavne keď neviete ako ďalej, či keď máte dojem, že robíte niečo zle.

Sebapoznanie

Vnútornú neistotu si konfrontujte s 9 dôkladne premiešanými kartami a v prostredí, ktoré nie je rušivé. Vyberte si tie, ktoré sú vám najbližšie, ktorým najlepšie rozumiete, prípadne tie, ktoré sa akoby sami ponúkajú na tento dialóg. V duchu si predstavte, že karty vykladáte na svoje astrálne telo, ktoré akoby v zmenšenej forme ležalo pred vami na stole tvárou k vám.

Význam kariet

Sebapoznanie - výklad

 • 1. karta vždy predstavuje hlavu a víriace myšlienky v nej, ktoré sa týkajú problému, ktorý si chcete vyjasniť.

 • 2. karta symbolizuje vašu pravú ruku, jej možnosti, prácu a teda aj dosiahnuteľný cieľ, ktorý si dokážete vlastnou snahou a pracovitosťou zabezpečiť a dotiahnuť.

 • 3. karta predstavuje vašu ľavú ruku a teda niečo, čo nie je také aktívne, máte z toho obavy, ale vkladáte tam i nádeje, že vašej logike pomôže to neviditeľné.

 • 4. karta predstavuje zem, symbol vašej statiky. Je to základňa, ktorá by vás mala uzemniť. Z týchto možností sa snažte v realite vychádzať.

 • 5. karta sa ukladá nad 2. kartu a má vás upozorniť aj na vyšší cieľ a zmysel.

 • 6. karta sa ukladá nad 3. kartu a má vás varovať pred možnými nečakanými vplyvmi, okolnosťami a príležitosťami.

 • 7. karta sa ukladá k 4. na tú stranu, kde je aj 3. a 6. karta. Pravdepodobne vám navrhne čin, ktorým posilníte kartu č. 4, čiže vašu základnú stabilitu.

 • 8. karta vyvažuje spomínanú stabilitu z opačnej strany.

 • 9. karta sa vracia na úroveň vášho fiktívneho srdca, čiže do stredu vášho tela a v tomto prípade do stredu výkladu kariet. Možno budete sami prekvapení, keď práve tento kartový symbol odhalí to, čo si nechcete priznať ani sami pred sebou, čo násilne a zámerne potlačujete, ale v nevedomí to už zakorenené máte.

Iný pohľad

 • 1. karta je vedomý aspekt.
 • 9. karta je nevedomý aspekt, čiže 2 karty základnej témy vášho vykladania.
 • Karty č. 5 a 6 poukazujú na to, čo vám bolo v prenesenom zmysle dané na plecia. Karta č 5. upozorňuje na vyšší zmysel situácie a karta číslo 6. poukazuje na to, aké sú možné náhody a nečakané energie.
 • Karty č. 2 a 3 sú možnosti, ktoré máte vo svojich rukách. Karta č. 2. je dosiahnuteľný plán a karta č. 3. reprezentuje váš strach, obavy a túžby.
 • Stabilita základne sú karty sú č. 4, 7, 8.

Vyhodnotenie a cieľ zistíte sami, keď sa poriadne do nich zahľadíte. Veľa nového sebapoznania vám v tomto minikurze veštenia želá