Odporúčame

Veštica Elis

Veštica Elis

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom a robiť život lepším v duševnej, psychickej aj fyzickej oblasti. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Janka Avelange

Janka Avelange

Osobný kód 172

Veštica Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Veštec Krištof

Krištof

Osobný kód 166

Spýtajte sa kariet

Potrebujete vniesť do svojho života rovnováhu, perspektívu a pocit, že budete mať veci, javy a okolnosti pod kontrolou, že budete skrátka informovaní dopredu?

Spýtajte sa kariet

Toto zimné obdobie s nedostatkom slnečných lúčov a prevahy tmy, môže oslabiť psychiku a zhoršovať náladu. Ľudia, zvlášť ženy, môžu prepadať pocitu beznádeje a márnosti. Vyložte si karty a čas sa vám posunie. Preto sa v tomto minikurze vraciam k tomuto jednoduchému výkladu, ktorý však má viacero možností variácie. Najľahšie sa vykladá z obrázkových kariet, ktorých je viacero. Najznámejšie sú tzv. cigánske. Ak skúsite zložitejší výklad, alebo výklad zo zložitejších kariet, je dobrou pomôckou i denná karta, ktorá čerpá z Tarotu.

  • Karta číslo 1 - odpovedá na vašu otázku na tému: Láska
  • Karta číslo 2 - téma: Peniaze
  • Karta číslo 3 - téma: Zamestnanie
  • Karta číslo 4 - téma: Zdravie

Aby ste mali pocit, že je to naozaj o vás, môžete si dať na začiatku, na samý vrch, najprv kartu, ktorá symbolizuje vás, nazveme ju karta nula.

Ak chcete rozšíriť a bližšie si objasniť možnosti, môžete každej karte pridať dve doplňujúce karty. Jednu dajte zľava, druhú sprava základnej karty jednotlivej sekcie. Ľavá vám vysvetlí vplyvy z minulosti, pravá naznačí budúcnosť a možnú cestu, či výsledok danej otázky v budúcnosti. Konečný výklad by potom vyzeral takto:

Karty dôkladne premiešajte a sústreďte sa na seba. Najlepšie je, ak zavriete oči, ale dívate sa pod privretými viečkami zvnútra von, na svoj stred čela, takzvané tretie oko. Záleží na vás, či si rozmiešané a preložené karty budete vykladať postupne z vášho balíčka, alebo ich rozprestriete do vejárika, či radu a budete ťahať tie, ktoré sa budú akoby pýtať samé. Nemajte obavy, či si vytiahnete správnu kartu. Veštíte si, tak by ste im mali veriť. Ono niekto neviditeľný vám pri tom pomáha. Možno vám to chce povedať aj inou cestou, ale vy nie ste ”na príjme” a toto je tá najľahšia cesta ako vás poučiť. Oficiálne sa to podľa C.G. Junga volá synchronicita.