Veštby a spirituálne poradenstvo

Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Horoskop lásky - Strelec

Horoskop na 4. týždeň (20.1. - 26.1.2020)

Tento týždeň sa vám bude dariť objaviť nielen svoj nový doteraz nerušený erotický potenciál, ale aj rozvíjať svoje schopnosti, aby ste dosiahli vytúžené blaho. Vaša túžba po sebarealizácii a uspokojení bude obrovská, neustále prahnete po vzrušujúcich skúsenostiach a získavaní ďalších znalostí. Viete, že máte v sebe talent, nadanie, a bolo by na škodu neukázať svoju šikovnosť a zručnosť v tom, čo vám prináša hlboký pocit uspokojenia, nadšenia a veľkej radosti. Karta Osmička minci nám ponúka možnosť nielen ukázať svoje schopnosti, ale aj uplatniť nadanie. Mnohokrát môže isť o ponuku nového zamestnania, alebo kurzu, v ktorom môžeme rozvíjať svoj talent a schopnosti, ktoré môžeme neskôr využiť vo svoj prospech. Nechýba nám chuť spoznávať všetko nové a vyžaruje z nás spokojnosť a vieme tvrdo pracovať, aby sme dosiahli úspech. Sústredíme všetku svoju energiu a trpezlivosť na činnosť, ktorej sa venujeme.