Veštenie a spirituálne poradenstvo

Odporúčame

Lira

Lira

Pomôžem vám v ťažkých životných situáciách. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Zuzana

Zuzana

Osobný kód 163

Lucia

Osobný kód 158

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Lenaras

Lenaras

Osobný kód 162

Horoskop na rok 2018

Čaká nás nový rok, ktorý sa bude niesť v duchu mýtickej koncovej osmičky. V roku 2018 bude nutné, aby sme boli zodpovední za svoj hnev, nenávisť, ľútosť a strach a vedome ich pretvárali. Uvedomte si svoj tieň. Tým, že ho spoznáte a prijmete, vás prestane nevedome ovládať.

Rok 2018

Rok Venuše

Podľa chaldejského kalendára je rok 2018 rokom planéty Venuše, planéty ženskosti, lásky, estetiky, inštinktov, ale aj trucovitosti a vrtošivosti.

Opäť sa pred nami objavia nové šance a možnosti. Nové situácie a následné riešenia nenájdete, ak budete vo všetkom hľadať pochybnosti, chyby a za každú cenu to budete držať pod kontrolou mysle. Myseľ je obmedzená. Nedržte sa len vašich predstáv, očakávaní a potreby všetkému rozumieť. Mnohé riešenia vás napadnú aj v snoch, alebo ich vycítite intuitívne.

Ženské zbrane budú mať väčšiu silu. Nezabudnite na úsmev ako najednoduchší a najosvedčenejší komunikačný prostriedok. Slová ako prosím, ďakujem a pozdravy všetkého druhu zmôžu teraz viac ako vyhrážky a hádky.

Čínsky kalendár

Rok 2018 je rokom zemného Psa. Podľa čínskeho kalendára začína 16. februára 2018 a končí 4. februára 2019. Dovtedy je ešte rok Kohúta. Preto pozor hlavne na tvrdohlavých ľudí.

Základné vplyvy planét

Veľa planét bude vo svojej základnej, čiže najlepšej pozícii. Aj pôsobenie Neptúna vo svojom domovskom postavení, v Rybách, s ktorým sa budeme po celý rok stretávať, vyžaruje pre vás veľkú mentálnu silu. V kariére vám tento rok pomôže hlavne planéta Urán, ktorá bude v znamení Barana.

Obhajovanie vašich myšlienok, nebojácnosť a vytrvalosť vám pod jeho vplyvom pomôžu pri riešení problémov. Pod ťarchou zodpovednosti trochu zneistiete. Vďaka vplyvu Jupitera môžete čakať aj hmotný zisk. Riskovanie by sa nemuselo vyplatiť, najmä ak pôjde o vaše úspory.

Planéty predpovedajú, ale vy konáte

Berte tento i všetky ostatné horoskopy ako odporúčanie a inšpiráciu. Všetko ostatné je vo vašich rukách. Zachovajte si v živote harmóniu, v práci i osobnom živote. Vymaňte sa zo stereotypu a snažte sa ukázať, že práve vy ste iní, výnimoční a nenahraditeľní!

Snažte sa v roku 2018 urobiť nielen to, čo sa od vás očakáva, ale vždy aj o trochu viac. Aj rok 2018 chystá zmeny a záleží hlavne na vás, ako sa na ne pripravíte, ako ich prijmete a čo z nich vyťažíte.

Vplyv Jupitera

Planéta Jupiter prejde celý zverokruh za 12 rokov. Preto je najsilnejšou energiou, ktorá vyžaruje z jedného znamenia. Od jesene 2017 je to znamenie Škorpióna. Planéta Jupiter v Škorpiónovi podporuje najhlbšiu transformáciu, ktorá je možná.

Zviditeľnia sa vaše silné stránky a zároveň sa objavia aj vaše negatívne vlastnosti.

Vstúpte do “podsvetia“ svojej duše, aby ste mohli transformovať svoju temnotu, bolesti a tajomstvo. Ak trpíte žiarlivosťou, majetníctvom, podozrievaním a manipuláciou, tak sa tieto vlastnosti zosilnia. Silné témy budú aj peniaze a sexualita.

Počas ročného pôsobenia Jupitera v Škorpiónovi do 8.11.2018, v sebe objavíte nové kvality, schopnosti a predovšetkým silnú schopnosť pretvárať a tvoriť. Chopte sa svojej silnej vôle a odvahy. Pozor na nebezpečenstvo zveličovať svoj strach a nechať sa ním pohltiť. Ustrnuli by ste v obavách, neistote a pocite, že život je nebezpečný a zbytočný.

Od 8. novembra 2018 prejde planéta úspechov, šťastia a expanzie, Jupiter, do svojho domovského znamenia (Strelca) a všetci pocítia zlepšenie. Ale aj dovtedy, kým bude v znamení Škorpióna, sa mnohé veci a javy, súvislosti, či minulosť, osvetlia pod jeho vplyvom.

Rozpory medzi vnútorným obsahom a vonkajšou formou sa zvýšia. Aj dlhodobo ukrývané klamstvá vyjdú na povrch. Pozor na nové spory, lebo tak ľahko sa neukončia. Naopak, dlhodobé vzťahy, ktoré sú zodpovedné, pretrvajú a nepretrhnú sa.

Retrográdnosť planét

Planéty

Planéta Merkúr

Merkúr je rýchla planéta a jej pohyb je častejší. Je planétou uvážlivejších myšlienkových schopností, pohyblivosti a adaptovania. Podporuje komunikáciu, vyjadrovania, argumentovanie, vzdelávanie, intelekt.

  • 23.3.2018 - 15.4.2018
  • 26.7.2018 - 19.8.2018
  • 17.11.2018 - 6.12.2018

V retrográdnej fáze to všetko blokuje. Môžeme byť nerozhodní a neuvážene meniť dlhodobé i krátkodobé plány a uzatvárať sa do seba. Aj vonkajšie okolnosti nám môžu mnohé skomplikovať. Nepodpisovať neprečítané zmluvy a nespoliehať sa ani na ústne dohody.

Planéta Venuša

Astrologickým vládcom roku 2018 je planéta Venuša. V tomto roku sa budeme dotýkať tém, ktoré sú spojené s hodnotami, vzťahmi, peniazmi, pokušeniami… Symbolizuje ženské vlastnosti, jemnejšiu a emočnú stranu povahy. Pod jej vplyvom túžime po láske, rovnováhe, kráse, rozkoši, estetike.

  • 5.10.2018 - 16.11.2018

Keď je zosilnený jej retrográdny vplyv, prejavuje sa aj nesmelosť, uzavretosť, hanblivosť a neschopnosť dať najavo svoje city a pocity.

Planéta Jupiter

Jupiter je planéta múdrosti, viery, pravdy, šťastia, hojnosti, expanzie a vývoja. Je to symbol hlavného vládcu, expanzie, vyššieho myslenia, príležitostí, inšpirácie, žoviálnosti, filozofie.

Jupiter, nebeský dobrodej, je skoro po celý rok v znamení Škorpióna. Posilňuje pozíciu Škorpiónov, Rýb a Rakov, ale zreteľne uľavuje aj znameniam Panny a Kozorožca. Kde sa objaví planéta Jupiter, máme prejsť vývojom a posunutím sa vpred. Čo niekedy prichádza aj napriek výzvam, ktoré je potrebné s múdrosťou zvládnuť. Jupiter vedie k pravde, k rýdzosti a veľkorysosti.

  • 9.3.2018 - 10.07.2018

V retrogradite zosilňuje drásavé otázky. Vtedy je väčšia schopnosť vidieť všetky záležitosti analytickejšie, a zo širšieho uhla. V negatívnom aspekte vyvoláva nespokojnosť, preháňanie a preceňovanie.

Planéta Mars

Planéta Mars má pozitívu energiu aktivity a bojovnosti. Doplňuje vlastnosti planéty Venuše. Vládne aj inštinktom, hlavne našim vlastným.

  • 26.6.2018 - 27.8.2018

Keď je retrográdnom smere, jeho energie sú menej priebojné a ľudia sa pod týmto vplyvom dlhšie rozhodujú. Väčšinou sa tým vyhnú mnohým problémom. Ak napriek tomu sú ľudia impulzívni, väčšinou to potom musia opravovať.

Planéta Saturn

Predstavuje obmedzenia a dodržiavanie organizovania a disciplíny. Obmedzenia, ktoré sú síce akoby brzdou, ale sú pre nás v konečnom dôsledku potrebné. Má vzťah k organizácii času, koncentrácii, konvenčnosti, bezpečnosti, ale aj stareckému pesimizmu.

  • 18.4.2018 - 6.9.2018

V retrográdnej energii dáva väčší priestor slobodnej vôli jedinca. Niektorí sa však cítia ešte viac ujarmení a utlmení.

Planéta Urán

Planéta Urán je nevyspytateľná. Pôsobí na mentálnej úrovni, ale vždy nečakane. Urán nie je len ničiteľ plánov a zabehnutých systémov. Vyzýva, aby ste sa oslobodili od všetkých príťaží. Je zdrojom myšlienok. Dáva vám predstavu o spontánnom riešení a rozhodnutí.

  • 2.1.2018 - 7.8.2018

Keď je retrográdnom smere zosiľuje potrebu trhať putá, dominovať nad ostatnými, oslobodiť sa a byť iný, slobodný a nezávislý.

Planéta Neptún

Planéta Neptún je braná aj ako vyššia oktáva, vibrácia, planéty Venuše. Je to planéta fantázie, intuície, ilúzií, idealizmu, zvodnosti, ale aj duchovného prebudenia. Pôsobí na vnímavosť, duchovnú silu, a akýchkoľvek únikov z reality, zvlášť cez alkohol a drogy.

  • 19.6.2018 - 25.11.2018

V retrogradite zahmlieva chápanie skutočnosti a schopnosť stotožniť sa s ním. Prejaví sa vtedy ani prílišná schopnosť zbytočného obetovania sa.

Ex planéta Pluto

Pluto v dynamickom aspekte symbolizuje mocenské sily, túžbu po ovládaní a manipulácii. Motivuje ako treba kultivovať svoje najzákladnejšie pudy a postupovať k vedomému človečenstvu.

  • 22.4.2018 - 1.10.2018

Keď je retrográdnom smere objaví sa neovládateľná zloba, nenávisť a bezohľadnosť. Vnútri človeka sa prebudia tieto sily a tým spozná, nakoľko má pochopené svoje inštinktívne pudy. Nie je to o tom ich potlačiť, ale priznať si ich a prijať. Len tak si presvetlíte tie najzákladnejšie inštinkty. Naučiť sa s týmito energiami zaobchádzať je procesom vývoja človeka.

Rok 2018 z hľadiska numerológie a tarotu

Z hľadiska numerológia sa nachádzame v roku dvojky (2018 = 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2). Dvojka je číslo srdca, ženskej časti JIN, sebaobjavovania, ženského súcitu, láskavosti múdrosti, intuície… Budete mať veľmi intenzívne zážitky v oblasti vzťahov a srdca.

Numerológia

Na čo upozorňujú tarotové karty?

Základné tarotové karty pre rok 2018 budú číslo roku - 2 - Veľkňažka a číslo posledného dvojčíslia - 18 - Mesiac.

Obe karty sa navzájom doplňujú a prelínajú. Vyznievajú dosť pesimisticky, ale to len v prípade, keď sa už pesimizmus usídlil vo vašom myslení. Všetko, ľudia, veci, i karty sú len zrkadlom našej duše, nášho myslenia. Sú ako zrkadlo, do ktorého sa musíme usmiať, aby nám ukázalo našu vlastnú osobnosť krajšiu a príjemnejšiu. Aj na to nás tieto mystické karty upozorňujú, že aj o tom bude tento krok 2018.

Veľkňažka

Tarotová karta Veľkňažka

Je to symbol ženskej múdrosti a duchovnosti. Je trpezlivá, zhovievavá, vyrovnaná, ochotná prepáčiť, liečivá svojou duchovnou energiou. Má silné city, pocity, intuíciu, umocnené sebavedomie, nezávislosť, vnútornú vyrovnanosť.

V tomto roku 2018 nás táto tarotová karta upozorňuje na náš postoj, ktorý voči svojej práci i akejkoľvek činnosti, či situácii zaujmeme. Trpezlivo a cieľavedome treba plniť úlohy a počúvať svoj vnútorný hlas v otázkach rozhodovania.

Veľkňažka má porozumenie, je spriaznená, starostlivá, istá si neviditeľným putom so svojím partnerom. Neponáhľajte sa, počúvajte svoj vnútorný hlas, aby ste ako ona cítili v sebe tú vnútornú ženskú mágiu.

Mesiac

Tarotová karta Mesiac

Tarotová karta Mesiac symbolizuje poznanie temných hlbín ľudskej duše, zostup do podvedomia. Tajomný svet obrazov mysle inšpiruje predtuchy, túžby a sny.

Táto karta tarotu upozorňuje, že sa v roku 2018 objavia aj ilúzie, tvrdšie skúšky, strach, neistota, zlé sny, predtuchy. Môže sa častejšie spomínať na zážitky z detstva, ale aj mať strach z opustenia a samoty. Pozornosť treba upriamiť na prekonanie negatívnych vplyvov, nerentabilných ilúzií a nostalgických väzieb na minulosť.

Pozor na nedostatok citu a inšpirácie, na vydieranie, lichôtky a náladovosť. Zvýrazní sa aj zdravotná oslabenosť, úzkosť, ťažkosti s dýchaním, precitlivenosť, nepokoj, strach, celkové oslabenie po fyzickej, aj psychickej stránke.

Zvýšená má byť schopnosť vcítiť sa do ostatných a v prípade osobných kríz nutnosť hľadať nové riešenie.

Úspešný rok pre vzťahy

Rok 2018 je rokom prezieravosti, opatrnosti a obozretnosti. Neriskujte, nezabúdajte odpúšťať a nenechajte sa vyprovokovať ku konfliktu. Po celý rok platí, dôveruj, ale preveruj, ale rozhodne zbytočne nikoho nepodozrievajte. Čaká vás úspešný rok, ktorý prináša nové príležitosti a šance.

Ukazujte svoje schopnosti. Nebojte sa, že budete odmietnutí. Ak áno, tak ľudia okolo vás neodmietajú vás, ale odmietajú to, čo chcete. Zľakli sa a nevedia si s tým poradiť. Takže si všetko neberte osobne. Uzdravte svoje vnútorné zranenia.

Naše životy prebiehajú aj vo vlastných, vnútorných programoch. Tie nevznikajú len od detstva, či minulosti, ale tvoríte si ich aj priebežne. Stále si tvoríte nielen vašu prítomnosť, ale aj budúcnosť. Aj keď budete mať pocit, že ste nedostali dosť lásky, podpory a pochopenia, neupadávajte do závislostí, aj keď potrebujete načerpať energiu. Hovorte, konajte a jednajte každodenne v súlade s prebiehajúcimi energiami. Vaše životy sa stanú jednoduchšie, ale harmonickejšie.

Neodkladajte nevyriešené problémy

Urovnajte medziľudské vzťahy, odstráňte z vášho vnútra ťažké myšlienky a začnite riešiť to, čo stále odkladáte. Buďte trpezliví, všeličo sa vyrieši a bude vám lepšie.

Pozor na vašu náladovosť a vzťahy doma aj v zamestnaní. Vyvarujte sa povýšenosti a pridajte viac ústretovosti a citlivosti. Tento rok 2018, ale aj každá nasledujúca etapa života, je obdobím nových poznatkov. Dbajte, aby partner domáce zmeny nevnímal ako útek zo vzťahu. Nevytvárajte si zbytočných sokov.

Nevážime si starých ľudí, ani staré veci, preto sa bojíme starnúť. Starnutie nie sú len nové vrásky, ale malo by predstavovať múdrosť a skúsenosť rozumu, mysle i duše.

Zdravie

Ani v roku 2018 nezanedbávajte svoj zdravotný stav. Všemožne posilňujte svoju odolnosť voči chorobám. Vyhýbajte sa prílišnému rozčuľovaniu, zhonu a dbajte na dostatočný odpočinok tela i duše.

Tento rok bude veľmi plodným rokom. Mnoho žien, ktoré usilovali o bábätko, ktoré neprichádzalo, bude tehotných. Otehotnejú aj mnohé ženy, ktoré s tehotenstvom nepočítajú. Deti z tohto roku budú veľmi vnímavé, citlivé a zároveň aj veľmi rozumné.

Pozor na svoje závislosti, alkohol, sex, drogy… Ustriehnite priberanie, poruchy metabolizmu a celý pohybový aparát, hrdlo, krčnú chrbticu, vylučovanie, pohlavné orgány a srdce. Vaším liečivým minerálom je univerzálny číry krištáľ, kameň transformácie.

Na zamyslenie

Všetko, čo som sa naučil, môžem zhrnúť do troch slov: Život ide ďalej. (Róbert Frost)

Zobraziť ročný horoskop pre znamenie:

Aktuálne horoskopy

Horoskop na dnes16. január 2021
Horoskop na zajtra17. január 2021
Týždenný horoskop2. týždeň 2020
Horoskop lásky2. týždeň 2020
Finančný horoskop15.1. - 21.1.2021
Mesačný horoskopjanuár 2021
Čínsky horoskopjanuár 2021
Ročný horoskop2021
Čínsky horoskoprok Potkana