Veštenie a spirituálne poradenstvo

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Jasnovidka Diana

Diana

Osobný kód 157

Veštica Hantyl

Hantyl

Osobný kód 181

Horoskop na rok 2020

Máte pred sebou prínosný rok, v ktorom môže dôjsť k zásadnému prehĺbeniu vzájomnej komunikácie a zlepšeniu.

Horoskop 2020

Všeobecná energia roku 2020

Tento ani žiadny iný ročný horoskop nemôže dávať absolútny návod, ako riešiť všeľudské problémy. Všetko je individuálne, hlavne naše povahy.

V roku 2020 sa pripravte na pestrosť udalostí. Nový rok vám môže do života vniesť radosť, ale aj neurčité stanoviská a pochybnosti. Musíte sa vymaniť z únavy, ak ju už dlhodobejšie prežívate.

Budete schopní vybehnúť zo zastaraných vzorcov rokovania a vysporiadať sa s tým, čo sa nestihlo z minulosti. Drobné nedostatky sú ľahko prehliadnuteľné, či podceňované. Teraz si práve na také drobnosti musíte dať dvojnásobný pozor. Hrozí, že by sa z týchto problémov postupom času stali oveľa väčšie. Je potrebné ich podchytiť už v zárodku a doriešiť.

Je potrebné zvládnuť svoje emócie i energie planét, ktoré celý rok nabádajú k trpezlivosti a nutnosti premeniť váš vnútorný emocionálny rozruch na väčší pokoj.

Základné, najsilnejšie vplyvy planét

Hneď na jar dá o sebe vedieť provokatívny Mars. Bude sa snažiť rozpútať nečakané konflikty. Hlavným aktérom, ktorý bude v pozadí, je však nevyspytateľná planéta Urán.

Najmä v máji, kedy je zvýraznená energia planéty Merkúr, buďte v rôznych diskusiách, aj s partnerom, pozornejší a tolerantnejší. Pomerná spokojnosť je na začiatku roka.

V roku 2020 máte zvýšené možnosti v práci viac uplatniť svoju bystrosť a nápaditosť. Snažte sa svoju energiu nasmerovať do správnej pracovnej sféry.

Vplyv čínskej astrológie

Nesmieme zabudnúť, že prevažnú časť roka 2020 bude ovplyvňovať aj Čínsky horoskop.

Čínske horoskopy patria k najstarším dochovaným astrologickým systémom na svete. Nový Čínsky rok začne oficiálne 25.1.2020 a skončí 11.2.2021.

Čaká nás rok kovového Potkana. Celý čínsky rok bude pretkaný zmenami. Šťastie ale bude priať len činorodým a aktívnym jedincom. Pasivita v roku 2020 rozhodne nebude vhodná.

Rok 2020 z hľadiska numerológie a tarotu

Z numerologického hľadiska je rok 2020 pod energiou vibračného čísla 4, ktoré reprezentuje vyváženosť, stabilitu, štyri svetové strany, vecnosť, materiálno a logiku. V Tarotových kartách je to Cisár, vládca. Tieto energie a sily sa dajú a majú využiť počas celého roka.

V roku 2020 však prevládajú dvojky. Reprezentujú dvojicu, ktorá smeruje k harmónii. Ňou začína naše tisícročie aj začiatok tohto desaťročia.

Veľkňažka

Tarotová karta Veľkňažka

Dvojka je v tarotových kartách Veľkňažka, ale aj Vedma, múdrosť a dobrota. Je to symbol citlivej a šľachetnej ženskej energie. Podporuje podvedomie, silu Mesiaca, city, pocity, intuíciu a vnútornú vyrovnanosť, ktorú vie preniesť aj na svoje okolie.

Nabáda, aby ste v roku 2020 prehodnotili svoje postoje, ktoré voči svetu zaujímate.

Ona drží vo svojich rukách knihu múdrosti a kľúče k poznaniu. Je intuitívna, trpezlivá, skromná a schopná zachovať tajomstvo. Spája sa s Lunou (Mesiacom). Symbolizuje túžbu ponoriť sa do nevedomia, obrátiť sa do minulosti a oddať sa citom a inštinktom.

S energiami Veľkňažky a Luny súvisí aj to, ako človek v detstve vnímal matku a ktoré energie od nej ho najviac ovplyvňovali. Trpezlivo a cieľavedome treba pracovať, odpúšťať a pri rozhodovaní počúvať svoj vnútorný inštinkt. Všetko je podmienené vašou úprimnou snahou.

Nech teda tento rok 2020 bude prebúdzať chuť pomáhať, dávať a meniť myslenie ľudí k lepšiemu.

Veľkňažka má na väčšine zobrazení v tarotových kartách bielomodré šaty ako spojitosť s nebom. Za farbu roku 2020 aj módni tvorcovia inštinktívne stanovili modrú.

Súd

Tarotová karta Súd

Karta tarotu číslo 20 je Súd. Vyjadruje sa ňou vysoká schopnosť úsudku, oslobodenie, otvorenosť voči kritike, sebapozorovanie a sebapoznanie.

Občas je nutné sa obzrieť späť a zamyslieť sa nad životom. Nastáva vám rozhodujúce obdobie. V roku 2020 vás neobíde hľadanie hlbšieho naplnenia pod povrchom každodenných povinností. Mnohé veci sa vám podarí šťastne doriešiť, aj v úradných jednaniach.

Zvýši sa hladina vášho vnímania. Snažte sa využiť schopnosť vidieť širšie súvislosti pri snahe nájsť nový pohľad na situácie okolo vás. Mnohým sa podarí premeniť svoj sklon k odsudzovaniu a kritike na objektívne pozorovanie toho, čo budete prežívať.

Usilujte sa o spravodlivosť, hoci viete, že život vie byť niekedy značne nefér. V roku 2020 budete riešiť niečo, čo je pre vás veľmi dôležité. Mnohí budete aj platiť za hriechy z minulosti.

Vplyv najvzdialenejších planét

Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto - tieto planéty podľa astrológie určujú dlhodobé (niekoľkoročné) trendy, ktoré nás sprevádzajú našimi životmi. Pohyby planét sú našťastie cyklické a striedajú sa vplyvy nielen disharmonické, ale aj harmonické.

Padajúca hviezda

Jupiter

Jupiter, boh Zeus, praje svojou veľkodušnosťou priateľstvám a múdrym ľudským prianiam.

Pod vplyvom Jupitera budete v roku 2020 spokojnejší sami so sebou aj dojmom, aký robíte na druhých. Máte spoznať a uvedomiť si čo dokážete.

Mali by ste byť činorodí a využiť pôsobenie planét vo svoj prospech. Ale nemali by ste príliš zvýrazňovať svoju dôležitosť. Okruh vašich známych sa začne rozširovať o nové, zaujímavé tváre. Aj starí priatelia sa opäť vynoria.

Bude priať vyjednávaniu aj na úradoch a zlepšia sa aj súrodenecké vzťahy. Jupiterov šťastný vplyv sa zameria na zlepšenie životných podmienok.

Jupiter prešiel za Saturnom do znamenia Kozorožca. Jupiter prechodom naznačí celkový praktický a pozitívny vývoj v medziľudských vzťahoch.

Saturn

V roku 2020 bude pôsobiť aj silný vplyv stabilizujúcej planéty Saturna, ktorý však často prináša aj problémy. Saturn je do 22. marca 2020 v Kozorožcovi, potom prejde do znamenia Vodnára.

Naučí vás efektívne zvládať komplikované situácie. Nabáda aj k dopĺňaniu vzdelania, či novej zručnosti, čo v konečnom dôsledku posilní vaše pracovné pozície a možnosti. Máte dokončiť veci nedokončené a vysporiadať sa aj so zatajovanými problémami - aj zdravotnými. Postupne by sa zvýraznili.

Neskôr, keď ich zvládnete, vstúpite do novej, zrelšej životnej etapy. Môže vám však zosilnieť pocit osamelosti a to aj u dlhodobých manželstiev. Budete sa musieť vysporiadať s pocitom nespokojnosti, neistoty, frustrácie. Bude treba prevziať viac práce a zodpovednosti, lebo niektorí okolo vás nebudú mať pocit, že sú v optimálnom životnom období.

Riaďte opatrne, vážte svoje slová, strážte si peniaze. Dávajte si pozor na cudzích ľudí, ktorí sa budú snažiť votrieť do vašej priazne. Riešte si záležitosti tak, aby mohol prísť v ďalšom období posun k lepšiemu.

Saturn nabáda, aby ste si vo svojom živote urobili poriadok a zdokonalili v trpezlivosti. Varuje pred chybami, ktoré v roku 2020 z neopatrnosti môžete napáchať. Bude nutné dbať aj na svoje zdravie. Nezanedbávajte zdravotnú prevenciu a psychiku.

Urán

Symbolizuje originalitu a nekonvenčnosť. Urán v znamení Býka bude do júla 2025 vstupovať do osobných a pracovných vzťahov s ľuďmi, s ktorými si ťažšie porozumiete.

Urán v tejto pozícii zameriava svoje revolučné správanie k vyšším ideálom, právu, filozofii a cestovaniu. Signalizuje posun. Zmeny sa dotknú aj kontaktov s najbližším okolím. Súrodenci, priatelia, deti, susedia a spolupracovníci zohrajú vo vašom živote dôležitejšiu úlohu. Prekvapia aj nekonvenčné, ale krátkodobé známosti. Zmeny sa často budú týkať aj detí.

Nevyspytateľný Urán vnáša do vášho života nečakané otočky. Môže zatriasť aj vašimi alebo rodinnými príjmami. Najviac zarobíte zvýšenou opatrnosťou.

Urán a od apríla do júna aj Saturn sa prejavia a zvýraznia predovšetkým konflikty z rozdielnym pohľadom na hospodárenie s financiami, či odlišným prístupom k materiálnym záležitostiam. Potlačovaná energia môže vybuchnúť.

Neptún

Neptún zastiera pravdu. Vidíme to, čo vidieť chceme a nie to, čo naozaj je. Vždy si dobre premyslite riziko alebo špekulácie vášho konania. Týka sa to ľúbostných afér, ale aj práce, či hazardov akéhokoľvek druhu, zvlášť finančných.

Zmätená môže byť aj komunikácia s deťmi, bez ohľadu na ich vek. Planéta Neptún je dlhodobo v senzitívnom znamení Rýb. Váš život bude do určitej miery riadený zmenami a nejasnosťami vo vzťahoch. Platí to o súkromných, ale neraz aj o pracovných vzťahoch.

Praktické stránky života sa vám budú zdať nudné a únavné. Dostaví sa aj pocit neistoty, dezorientácie, ale aj idealizmu a nových nádejí. Pozor na návody na rýchle zbohatnutie! Planéta Neptún prináša v roku 2020 do financií zmätok, prehnaný idealizmus, nedostatok opatrnosti a v dôsledku toho aj kolísavú úroveň vašich príjmov počas nasledujúcich rokov.

Pozor na prisilnú psychickú pripútanosť k nevhodným ľudom, zvlášť partnerovi / partnerke. Idealizmus môže pôsobiť problémy. Túžba po moci sa vám nepriaznivo vráti.

Explanéta Pluto

Pluto symbolizuje zánik a nový začiatok. Vaše sny a ambície sa postupne pretavia do podôb, ktoré majú málo spoločného s tým, po čom ste túžili kedysi. Aj priateľstvá prechádzajú premenou. Je nutné snažiť sa o otvorenú komunikáciu, lebo potláčané vášne môžu mať deštruktívne následky.

Pluto vás bude lákať vyjadrovať sa k celospoločenským problémom a zaradiť sa do sveta slávnych a mocných. Pluto symbolizuje smrť, znovuzrodenie, prerod.

Prežívate obdobie nových začiatkov. Povrchnosť vás už v roku 2020 nebude lákať. Vo všetkom budete hľadať hlbší význam. S húževnatosťou sa vynasnažíte odhaliť jadro problémov a od základov ich vyriešiť.

Pluto je v Kozorožcovi až do roku 2024. Zapájanie sa do činnosti nejakej komunity by vás naplnilo pocitom užitočnosti. Ale tam, kde je Pluto, je vždy aj istá miera demagógie až fanatizmu. Snažte sa udržať si odstup.

Hlavné astrologické konfigurácie roku

V roku 2020 je základnou a význačnou konfiguráciou konjunkcia Pluta so Saturnom a Jupiterom v znamení Kozorožca. S neskorším prechodom do znamenia Vodnára a so svojím rozpadom, signalizuje zásadné zmeny. Prejaví sa to v spoločenskom živote, ale aj v našich osobných životoch.

Zverokruh

Bude sa to týkať nielen tohto roku. Bude to dlhodobejší proces. Začnú sa meniť základné globálne a mocenské štruktúry. Bude prichádzať k zmenám súčasných prevažujúcich sfér a záujmov, ideológií i členov vlád, nielen na Slovensku.

Mnohí politici, mocní a vplyvní ľudia začnú postupne strácať svoje pozície a moc. V spoločenskom živote sa bude klásť väčší dôraz na slobodu a praktickejšiu rovnosť aj pred zákonom. Najnovšie technológie vstúpia do politickej a ekonomickej spolupráce.

K zmenám dôjde v osobnom živote aj vo fungovaní rôznych skupín i firiem. Mnohé z toho, čo bolo nemysliteľné meniť, sa bude musieť zmeniť, lebo to už bude zastarané a prekonané.

Objavia sa nové ciele a pravidlá. Zmena spoločenských pomerov sa v rôznej intenzite dotkne každého. Budeme si musieť upresniť, na čo sa máme zamerať a čo chceme dosiahnuť. Všetko je dlhodobejší proces, ale ak budete váhať, ostanete vzadu a nové pomery na vás môžu ťažšie doľahnúť.

Musíte sa začať presadzovať v novších sociálnych, ekonomických, politických i kultúrnych podmienkach. Pripraví sa na to vo vašej psychickej, fyzickej i finančnej stránke. Nutné, aj keď najťažšie, bude reálne zvážiť vaše možnosti a predpoklady. Prehodnoťte zvlášť to, čo nutne potrebujete, alebo len chcete mať.

Počítajte aj s nečakanými komplikáciami. Rozhodne neprepadajte panike a strachu. Niekedy je dokonca lepšie z dlhodobejšieho hľadiska, keď niektoré vaše sny na dlhšiu dobu odsuniete.

Vaše možnosti

V roku 2020 by ste dostatok voľného času mali venovať psychohygiene, teda očiste mysle. Mnohým sa vám dostane zadosťučinenie za krivdy, ktorými ste si museli v minulosti prejsť. Naučte sa ale odpúšťať. Nad malichernosťami len mávnite rukou.

Všeobecne všetko, čo sa vám bude rozpadať pod rukami, kaziť náladu a pôsobiť chaos, potrebujete opraviť. Nájdete nové, výhodnejšie riešenia. Budete musieť buď zvýšiť príjmy, alebo znížiť výdavky.

Obozretní by ste mali byť aj pri finančných transakciách alebo požičiavaní peňazí. V každom živote existuje nejaký vyšší plán, a preto je potrebné konať nie podľa okamžitých výhod, ale tak, aby konečný výsledok bol hodnotný.

Kto neverí v úspech, nemôže byť úspešný. Dajte sa do práce a výsledok vášho snaženia bude omnoho lepší, ako ste očakávali. Prekvapí vás, čo pri tom získate vy.

S ochotou sa ľahšie kráča životom, preto si vážte, čo máte, aby ste o to neprišli. Nedajte sa nikým a ničím vyprovokovať. Snažte sa o múdre urovnanie sporov. Takmer všetko sa dá napraviť, alebo aspoň upraviť, ak nestratíte nádej a túžbu bojovať.

Na staručkých pohľadniciach starý dedko (starý rok) odovzdáva vládu malému chlapčekovi (novému roku). Tak nech aj my, zabudnime na staré krivdy a s čistou dušičkou dieťaťa vstúpme do nového roku. Nech nám je v roku 2020 všetkým lepšie. O to sa postarajú nielen planéty, politická a finančná situácia Slovenska, ale hlavne my sami. Keď sa chceme mať lepšie, musíme vylepšovať.

Zobraziť ročný horoskop pre znamenie:

Aktuálne horoskopy

Horoskop na dnes7. október 2022
Horoskop na zajtra8. október 2022
Týždenný horoskop40. týždeň 2022
Horoskop lásky40. týždeň 2022
Finančný horoskop30.9. - 6.10.2022
Mesačný horoskopoktóber 2022
Čínsky horoskopoktóber 2022
Ročný horoskop2022
Čínsky horoskoprok Tigra