Veštenie a spirituálne poradenstvo

Odporúčame

Zuzana

Zuzana

Prostredníctvom tarotu a numerológie odhalím veci, ktoré sú pre vás skryté. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Mária

Mária

Osobný kód 151

Veštica Emilia

Emilia

Osobný kód 155

Veštica Lenaras

Lenaras

Osobný kód 162

Veštica Lucia

Lucia

Osobný kód 158

Horoskop na rok 2017

Rok 2017 bude v niečom výnimočný, v niečom všedný. Podľa toho, ako sa k jednotlivým situáciám sami postavíme. Na rok 2017 sa zbehne veľa pozitívnych energií. Zasiahne naše vzťahy, ako medziľudské, tak aj medzinárodné. Mnoho nových vzťahov má aj tendenciu ku konsolidácii v dlhodobom horizonte.

Horoskop na rok 2017

Základné energie roku 2017 sú perspektívne a dobré. V roku 2017 dominujú živly Vzduch a Oheň. Vzduch tvorí aktivitu hlavne v nemateriálnej, duchovnej sfére nápadov. Oheň vyčisťuje, spaľuje, ale aj zapaľuje a hreje. Je rok pod vplyvom Slnka ako stvorený aj na fantázie, predstavy a činorodosť. Máme možnosť zmeniť spôsob myslenia, ale aj urobiť, či vytvoriť priestor pre čosi nové. Vaša myseľ si môže zadať ľubovoľnú cestu, ale urobiť to musíte vy. Nepodceňujte hlas zdravého rozumu. Čas ukáže a preverí si vás. V roku 2017 energia z vesmíru podporuje pozitívne situácie a príležitosti, ako si môžeme zadať cestu k lepšej budúcnosti.

Aj numerológia vychádza v roku 2017 dobre (2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1). Rok 2017 je súčtom čísel 2+0+1+7 v znamení čísla 10, alebo po redukcii, jednotky. Rokom 2017 začíname úplne nový deväťročný cyklus. Staré končí a nové začína. Energia čísla jedna, ktorá tomuto roku vládne, spôsobí, že pocítite silný príliv energie a inšpirácie, a začnete sami sebe viac veriť a mať túžbu sa presadiť a uplatniť.

Rok 2017 z pohľadu Tatových kariet

Podľa kariet, či numerológie, vezmite to, čo vám vyhovuje. Či už za svoju hlavnú energiu vezmete Koleso šťastia alebo silu Mága, závisí na vašom vnútornom cítení a momentálnej sile. V každom prípade, jedno nevylučuje druhé, ale tí najdôležitejší ste práve VY, hoci sa vám to v niektorých situáciách, pod vplyvom nátlaku okolia, nemusí zdať. Buďte spojení s duchovnými silami, ktoré vám pomáhajú plniť pozemské úlohy.

 • Veľkňažka: Tarotová karta číslo 2 je Veľkňažka. Je to symbol múdrej, citlivej a šľachetnej ženskej energie. Ňou začína už toto tisícročie. Podporuje podvedomie, silu Mesiaca, city, pocity, intuíciu a vnútornú vyrovnanosť, ktorú vie preniesť aj na svoje okolie. Nabáda, aby ste v roku 2017 prehodnotili svoje postoje, ktoré voči svetu zaujímate. Trpezlivo a cieľavedome treba pracovať, odpúšťať a pri rozhodovaní počúvať svoj vnútorný hlas.

 • Súd: Karta tarotu číslo 20 je Súd. Upozorňuje, že pôjde o rozhodujúce obdobie. Vyjadruje sa ňou vysoká schopnosť úsudku, oslobodenie, otvorenosť voči kritike, spasenie, sebapozorovanie, sebapoznanie. V roku 2017 vás neobíde hľadanie hlbšieho naplnenia pod povrchom každodenných povinností. Mnohé veci sa vám podarí šťastne doriešiť aj v úradných jednaniach, ak na to nazbierate to správne odhodlanie.

 • Mág (vibračné číslo roku 2017): Tarotová karta číslo 1 - Mág symbolizuje pripravenosť ku zmene a pripravenosť na zodpovednosť za vlastný rozvoj. Zvýšená duševná čulosť a obratnosť, cieľavedomé poctivé zameranie a analýza problému vám otvárajú cestu na úspešné riešenie. Príde k vám osvetlenie, vysvetlenie a poznanie.

 • Voz: Táto tarotová karta na rok 2017, je aj číslo 7, Voz. Upozorňuje na nové kroky vpred. Upozorňuje na možnosti osamostatnenia sa, dosiahnutia úspechu, schopnosti presadiť sa i vašu odhodlanosť. Mnohotvárnosť práce, nabádanie k väčšej zodpovednosti za ťažšie úlohy, nová odvaha, nový vzťah, ale aj ľahkomyseľné opustenie známeho prostredia. Nepreceňte sa.

 • Hviezda Rok 2017 končí 17-tou kartou Tarotu, Hviezdou. Nazýva sa aj Šťastná hviezda. Je to karta nádeje, múdrosti a poznania vyšších súvislostí, príjemných energií a šancí do budúcnosti, začiatok perspektívnej dráhy. Partnerské, či pracovné vzťahy sú sľubné a majú pekné vyhliadky na úspech.

 • Koleso šťastia, osudu (základné číslo roku 2017): Súhrnné číslo roku 2017 je 10. V tarote je číslo10 Koleso šťastia, osudu. Naznačuje to perspektívu, expanziu, prelom, nový začiatok, nečakané šťastie a úspešnú tvorivosť. Hoci na začiatku je silná počiatočná bezmocnosť alebo jednotvárnosť. Postupné vyjasňovanie umožní hlbšie porozumenie a krok k tomu, aby ste zobrali osud do vlastných rúk. Nadchádzajúce zmeny, ktoré určite prídu, prijmite s pochopením.

Čínska astrológia

Rok 2017 aj podľa čínskej astrológie prinesie všetkým ľuďom väčšiu bojovnosť, túžbu po moci, zvýraznenie krásy a sebavedomia, tiež aj sklon k preháňaniu a dramatizovaniu situácií. Zároveň ale môže dodať odvahu tým, ktorí ju zatiaľ nemali, aby si konečne presadili svoje záujmy a spravodlivosť.

Čínsky rok Kohúta, element ohňa, začína 28. januára 2017 a skončí 15. februára 2018. Rok Kohúta prinesie nové možnosti, hlavne pre tých, ktorí budú mať odvahu a sebavedomie. Treba si však plniť svoje nové povinnosti zodpovedným spôsobom. Bude lepšie robiť menej, ale dobre. Kvalita bude najdôležitejšia. Naše životy by sa mali snažiť o väčšiu harmóniu a budovanie pocitu spolupatričnosti. Treba si udržať všetko jednoduché a osvedčené. Vzácne a pozitívne hodnoty nikdy nevyjdú z módy. Kto ich bude živiť, dôjde ďaleko. Váš úspech bude do značnej miery závisieť na tom, či sa dostatočne rýchlo chytíte príležitostí.

Podrobnosti k čínskemu horoskopu týkajúce sa jednotlivých znamení zverejníme v januári 2017.

Základné vplyvy planét

Vládcom roku 2017 je Slnko

V roku 2017 vás čaká veľa nového. Solárny rok je rokom pozitívnych zmien. Je to doba ambícií, iniciatívy a nového vývoja. Máte možnosť plniť si priania a sny, ale budete sa musieť akceptovať navzájom. Pochopiť vlastné i cudzie myšlienky a pocity, bude veľmi dôležite. Nebojte sa prijať akúkoľvek výzvu, ktorá sa vám naskytne, aj keby sa vám zdala byť veľmi zložitá. Možno, že vaša snaha nebude náležite ocenená hneď, možno až o niečo skôr, ale úspech sa dostaví! Nebojte sa ísť v ústrety ľuďom, i svojim perspektívam.

Vládnuci deň v týždni je nedeľa, čiže nezabúdajte ani na oddych, príjemné chvíle, rodinu a aj trochu viac duchovna. Rok 2017 je aj rokom rozumného slova, to znamená, že dôjde k dohodám a zmluvám tých správnych osôb alebo skupín. Kov roku je zlato.

Slnko predstavuje vôľu, vitalitu, priebojnosť. Je symbol mužských vlastností, tvorivých schopností , ambícií, sebavyjadrenia, vodcovstva, dominancie a istoty. Pod jeho vplyvom sa buduje a dominuje. Jeho vplyv je najsilnejší pre znamenie, ktorým práve prechádza.

Vplyv planéty Urán

Planéty sú vám naklonené. Obdobie tohto roku 2017 ovláda aj planéta nepokojnosti a náhodných situácii, Urán, ktorý i tento rok bude v znamení bojovného Barana. Urán je múdry, ale premenlivý, nevyspytateľný. Jeho energie budú podporené ohnivým a dominantným Marsom. Tieto energie prebúdzajú vo vás hráča, ktorý je schopný veľa riskovať. Budeme podráždenejší a netrpezlivejší. To prináša aj viac komplikácií v medziľudských vzťahoch. Prejaví sa to aj v napätí medzi štátmi sveta. Prináša to však aj veľký posun v nových technológiách, vynálezoch a objavoch.

Vplyv planéty Saturn

Vplývať bude na vás aj postavenie Saturna, planéty skúšok a previerok, symbolu starého prísneho učiteľa. V znamení Strelca bude po celý rok preverovať predovšetkým vašu snahu o dotiahnutie aktivít až do konca. Rok 2017 bude veľkou skúškou aj pre nefunkčné vzťahy. Vyhýbajte sa čo najviac ťažkým a stresujúcim situáciám a komplikovaným ľuďom. Napätie by sa mohlo odraziť aj na vašom zdraví. Deti novej doby disponujú ráznym správaním. U starších to môže vyvolávať pocit ohrozenia a drzosti. Silou pevnej vôle, tvorivým duchom a túžbou chceme všetci meniť svet k lepšiemu. Šťastie stojí pri nás a nepeňažných výhier bude viac než prehier.

Vplyv planéty Pluto

Pluto, generačná planéta a planéta mocenských síl, bude po celý rok 2017 v znamení seriózneho Kozorožca. Aj malý podnet môže vyvolať sled udalostí, ktoré donútia zmeny v mnohých aspektoch života. Rozhodne nechoďte hlavou proti múru.

Vplyv planéty Jupiter, ktorá sa v tradičnej astrológii nazýva i Veľké šťastie

V astrológii Je planéta Jupiter symbolom expanzie, vyššieho myslenia, poznania. Predstavuje príležitosti, právo, žoviálnosť, špekuluje a dodáva schopnosť rozvoja fyzického, mentálneho a morálneho. Dodáva schopnosť vidieť záležitosti analytickejšie, a v širšom rozsahu. Dôležitý je moment urobiť prvý rozhodný krok v správnom čase a na správnom mieste.

Vplyv planéty Merkúr

Planéta Merkúr je poslom bohov, čiže predovšetkým planétou pohyblivosti a myšlienkových a komunikačných schopností. Podporuje intelekt, vyjadrovanie, výrečnosť, prispôsobivosť, cestovanie, dohody a analýzy. V čase jeho retrográdneho, opačného chodu, radšej aktivitu stlmte a všetky detaily si dôkladnejšie premyslite. Plány sa môžu vyvíjať úplne opačne, ako boli naplánované. Omyly sú veľmi pravdepodobné.

Vplyv planéty Venuša

Planéta Venuša symbolizuje ženské vlastnosti a citlivejšiu časť povahy. Je spojovaná s láskou, vzájomnou príťažlivosťou, ale aj afektovanosťou, zmyslom pre krásu, umenie. Predstavuje ale aj pohodlnosť a atraktívnosť, ktorú neváha využiť vo svoj prospech. Keď je v opačnom, čiže retrográdnom chode, väčšinou zablokováva city, ktoré sa potom nedokážu správne prejaviť.

Vplyv planéty Mars

Planéta Mars je pozitívna v aktivite. Je symbolom mužského princípu správania. Predstavuje boj, nielen s druhými, ale aj so sebou samým. Má vzťah k fyzickej energii. Podtrhuje iniciatívu, impulzívnosť, agresivitu, bojovnosť, odvahu a realizáciu svojich prianí. Býva aj príčinou nezhôd a sexuálnej agresivity. V období kedy je v opačnom chode, čiže retrográdny jedná pasívnejšie, spôsobuje viac problémov že veci skôr blokuje, alebo sa rozhoduje prirýchlo a zle, alebo reaguje negatívne, čím spôsobí ešte viac problémov.

Vplyv planéty Neptún

Planéta Neptún je často stotožňovaný s vyššou vibráciou, oktávou planéty Venuše. Je to planéta intuície, fantázie, ilúzií, precitlivenosti, nepraktickosti, umeleckých nápadov, ale aj duchovného prebudenia, vnímavosti a často i pasivity alebo závislosti. Vládne buď duchovnej sile, alebo aj útekom od reality. V období kedy je v opačnom chode, čiže retrográdny, môžete mať nejasné chápanie reality a žiť akoby v sne.

Tranzit Jupitera v roku 2017 cez znamenie Váh

Tranzit Jupitera v roku 2017 cez znamenie Váh je pre väčšinu znamení veľmi pozitívny. Najviac však získajú znamenia zo živlu Vzduchu, čiže Váhy, Blíženci a Vodnár. Majú šancu na úspechy, víťazstvo, hľadanie vhodného partnera a rýchlejší kariérny postup. Barani, Kozorožci a Raci sa budú musieť mať na pozore pred pokušením výdavkov a pôžičiek. Planéta Jupiter ich bude provokovať k extravagancii. Neskúšajte ísť vysoko nad svoje možnosti. Vyhnite sa priveľkým finančným rozhodnutiam. Levy a Strelci, vďaka energii planéty Jupitera, budú mať veľké ambície, ale mali by trochu krotiť svoj oheň. Budú sa snažiť byť vplyvní a bohatí, a rýchlo dotiahnuť veci, ktoré majú, hlavne v snoch, už dávno naplánované. Ostatné znamenia si aj napriek provokáciám zachovajú pomerne chladnú hlavu a triezvy pohľad na svoje možnosti. Pri pobyte planéty expanzie a šťastia, Jupitera, v znamení Váh vás to bude veľmi silne aktivovať k novým činnostiam. Budete chcieť urobiť niečo zvláštne a nezvyčajné, aby ste využili všetky možnosti svojej energie. Najprv si však v duchu prehodnoťte svoje postupy, snahu a motiváciu, prečo to tak chcete. Čo je pre vás najdôležitejšie vo vzťahoch blízkemu okoliu, či je váš nápad naozaj fér. Máte zmysel pre životnú rovnováhu, viete prijať aj porážku, či kompromis, a mnoho ostatných podstatných otázok?

Podstatné a rozhodujúce dátumy

 • Od 6.2.2017 do 9.6.2017 (Jupiter je retrográdny): Je to obdobie v ktorom sa vytvárajú rôzne bloky a prieťahy, zvlášť na spoločenskej úrovni, alebo tam, kde sa riešia dohody na vyššej úrovni, zvlášť pracovné, či finančné. Mnohé sa aj zrušia, hoci boli dopredu dohodnuté

 • Od 3.3.2017 (Jupiter opozícia s planétou Urán): Vyskytnú sa všelijaké nečakané vrtochy a nečakané prekážky.

 • Od 30.3.2017 (Jupiter kvadratúra s Plutom): Tí, ktorí majú moc, vám zahatajú plány.

 • Od 9.6.2017 (Jupiter sa vracia do priameho smeru): Vytvorí sa uvoľnenie doterajšieho napätia.

 • Od 4.8.2017 (Jupiter kvadratúra s Plutom): Je to znovu kritický čas, nebezpečný zvlášť pre podnikanie a tvorbu nových, zvlášť pracovných a spoločenských dohôd.

 • Od 27.8.2017 (Jupiter so Saturnom v sextile): Veľmi výhodný čas na jednanie so staršími a serióznymi ľuďmi. Dohoda bude vypracovaná zodpovedne, s veľkou perspektívou do budúcnosti.

 • Od 28. 09. 2017 (Jupiter opozícia s planétou Urán): Nespoľahlivý čas plný prekvapení.

 • Od 10.10.2017 (Jupiter odchádza zo znamenia Váh a vstupuje do znamenia Škorpióna): Nastáva tvrdý režim, v ktorom každé znamenie bude v každej oblasti musieť prehodnotiť svoje pozície, i možnosti a reálnosť svojich plánov.

Všeobecný partnerský horoskop na rok 2017

Niektoré znamenia zverokruhu sa k sebe hodia viac, iné menej. Zovšeobecnenia nie sú veľmi dobré, ale ako prvá pomoc postačia. Ohnivé znamenia, čiže Baran, Lev a Strelec sa hodia k sebe navzájom. V mladosti to však môže byť vzájomne veľmi ohnivé. Je lepšie, keď ich trochu ochladí a novými nápadmi preveje živel Vzduchu. To sú znamenia Vodnár, Blíženci a Váhy. Vodné znamenia Škorpióna, Rýb a Raka by sa navzájom veľmi zahltili citmi a pocitmi. Pokojnejší vzťah a väčšie porozumenie môžu mať so znameniami zo živlu Zeme, čiže Kozorožca, Panny a Býka. Vzájomne sa potrebujú, voda vždy napojí a zúrodní zem. Záleží ale aj na vplyve planét, Luny, ascendentu, výchove, nárokoch, snoch, požiadavkách ... Zem je dcérou základných živlov Ohňa + Vody a Vzduch je akoby ich synom. 

Najvýraznejšími, najšarmantnejšími a najpôsobivejšími znameniami budú tento rok Lev a od októbra Škorpión. Nepodľahnite spontánne ich silnému šarmu a sile ich osobnosti. Pomalšie si ich preverujte, lebo, zvlášť muži tohto znamenia, nie sú veľmi manželské a otcovské typy. Ženia sa hlavne z vypočítavosti, zo svojich osobných dôvodov, alebo z nutnosti, či tvrdšieho vplyvu okolia.

Veľmi príjemné budú, zvlášť tento rok, Váhy. Planéta Jupiter im bude dodávať vhodné energie úspechu, šarmu a zvýši ich image. Bude sa im dariť, takže i preto budú spokojní, spoločenskí, ústretoví a veľmi tolerantní k chybičkám, náladám, i nárokom ľudí, ktorí budú mať o nich záujem.

Zdravie

Človek má od prírody daný náhradný zdroj energie. Tá sa prejaví v krízových situáciách aj v roku 2017. Zaskočí nás samých, ale aj naše okolie. Väčšina ľudia žije v strese, niekedy väčšom, inokedy menšom. Smiech, či spievanie, ktoré sa dakedy ozývalo Slovenskom, už býva, hlavne u starších a osamelých ľuďoch, vzácnosťou. To však boli energie, ktorými sa vyplavovalo vnútorné napätie, zvyšovala sa kapacita pľúc i viac aktivovala bledomodrá čakra hrdla. Ak človek nevidí riešenie, vedie ho to priamo do chorôb a depresií, ktoré sa ťažko zvládajú. Pribudne veľa infekcií, privlečených chorôb a chemických látok, po ktorých ľuďom nebude dobre. Aj v roku 2017 sa mnohí upnú na návykové látky, aby sa upokojili, avšak pozor, je to tenký ľad. Že sa svet rúti do problémov, pozorujeme okolo nás každý deň.

Na náš zdravotný stav vplýva veľmi veľa, preveľa faktorov. Je to samozrejme predovšetkým vek, genetická dispozícia, ale aj prostredie, v ktorom žijeme, čiže rodina, pracovisko, okolie, priestor, región, kvalita lekárov a zdravotníctva vôbec, politická situácia, vplyv energie priebežného roku, vlastný pocit identity a sebahodnotenia, ocenenie ľudí okolo nás, pocit spokojnosti, či nespokojnosti, strach z budúcnosti, či odvaha, túžba a tešenie sa na niečo… Mnohé okolnosti sa veľmi nedajú ovplyvniť, ale mnohé áno, napríklad aj veci v našom priestore. Veci majú tiež pamäť. Nezanášajte si priestor vecami, ktoré vám pripomínajú tragédie, ťažké chvíle, či zlú situáciu, ktoré pripomínajú a spomínajú na zlo. Vaše podvedomie je potom otvorené týmto energiám, ktoré sú zachytené v týchto predmetoch. Ich vyžarovanie vám môže škodiť. Ak to podvedome cítite, vyraďte ich. Tak môžu pôsobiť niektoré nevyžiadané dary, či drevené masky, či sošky dovezené z exotickej Afriky.

Radšej sa zamerajte na živé organizmy rastlín, ktoré vám budú čistiť a doplňovať energiu. Z pohľadu feng-šuej predstavuj izbové rastliny v byte element Dreva. Symbolizujú kreativitu, dynamiku a tiež peňažné toky. Na zdravie negatívne pôsobia aj planéty, ktoré sú v retrográdnom chode, čiže idú akoby opačne.

Vyberte si znamenie, pre ktoré chcete zobraziť ročný horoskop: